Credendo – Short-Term EU Risks

Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s.

Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s. (dříve známá jako KUPEG) se zabývá především krátkodobým úvěrovým pojištěním a jako specialista na střední a východní Evropu kryje zejména obchodní transakce v rámci České republiky, Slovenska a Polska.

Od roku 2016 je úvěrová pojišťovna Credendo – Short-Term EU Risks je přímou dceřinou společností pojišťovny Credendo – Export Credit Agency, která poskytuje odborné služby klientům vyvážejícím své zboží na rozvojové trhy po celém světě.  V prosinci 2012 Credendo  Short-Term EU Risks otevřela pobočku v Bratislavě, aby zajistila servis pro vzrůstající počet slovenských klientů. V lednu 2015 následovalo otevření pobočky v polské Varšavě.

Credendo – Short-Term EU Risks nabízí tento základní produkt:

 • Celoobratové úvěrové pojištění

Credendo  Short-Term EU Risks se soustředí na dlouhodobou spolupráci s klienty založenou na detailním a vysoce individuálním přístupu a poskytováním konkrétních řešení přímo na míru.

Vedení společnosti

Dozorčí rada

Dirk TERWEDUWE

Předseda

Ronny MATTON

Člen

Frank VANWINGH

Člen

Management

Stefaan Van Boxstael, předseda představenstva, je odpovědný za:

 • Reinsurance

 

 

 

Christoph Witte, člen představenstva a generální ředitel, je zodpovědný za

 • Obchod
 • Finance

 

 

Jan Kovačič, člen představenstva, je odpovědný za:

 • Underwriting
 • Risk Management & Actuary
 • Policy Management
 • HR & Offce Management
 • Pojištění záruk

Martin Fritz, člen představenstva, je odpovědný za:

 • Likvidaci a vymáhání
 • Legal & Compliance
 • IT
 • Internal Audit

Identifikační údaje

Credendo  Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s.
Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika
T +420 261 097 575
E info-ste-cz@credendo.com

Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, Česká republika
Pobočka  Václavské nám. 42, Prague 1, Czech Republic
Číslo účtu: 35-2147420287/0100

 • Společnost zapsána:

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9958

Výpis z obchodního rejstříku

 • Výbor pro audit:

V souladu s § 44b zákona č. 93/2009 Sb., zákona o auditorech, ve znění pozdějších předpisů plní funkci Výboru pro audit ve společnosti Credendo Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s. dozorčí rada. Předsedou dozorčí rady je Dirk Terweduwe, dalšími členy jsou Frank Vanwingh, Ronny Matton a Nabil Jijakli.

DOKUMENTACE

Čtvrtletní zpráva 3/2020
Stáhnout
Čtvrtletní zpráva 2/2020
Stáhnout
Výroční zpráva 2019
Stáhnout
PŘÍLOHA KE ZPRÁVĚ O SOLVENTNOSTI A FINANČNÍ SITUACI 2019 – DOPAD PANDEMIE COVID-19
Stáhnout
ZPRÁVA O SOLVENTNOSTI A FINANČNÍ SITUACI 2019
Stáhnout
SOLVENCY & FINANCIAL CONDITION REPORT 2019
Stáhnout
Čtvrtletní zpráva 3/2019
Stáhnout
Čtvrtletní zpráva 2/2019
Stáhnout
Výroční zpráva 2018
Stáhnout
ZPRÁVA O SOLVENTNOSTI A FINANČNÍ SITUACI 2018
Stáhnout
SOLVENCY & FINANCIAL CONDITION REPORT 2018
Stáhnout
SOLVENCY & FINANCIAL CONDITION REPORT 2017
Stáhnout
SOLVENCY & FINANCIAL CONDITION REPORT 2016
Stáhnout
Zásady ochrany osobních údajů Credendo
Stáhnout
Výroční zpráva 2017
Stáhnout
Čtvrtletní zpravá 2/2018
Stáhnout
Čtvrtletní zpráva 1/2018
Stáhnout
Čtvrtletní zpráva 4/2017
Stáhnout
Čtvrtletní zpráva 3/2017
Stáhnout
Čtvrtletní zpráva 2/2017
Stáhnout
Čtvrtletní zpráva 1/2017
Stáhnout
Výroční zpráva 2016
Stáhnout
Annual Report 2014
Stáhnout
Tender documentation, auditor
Stáhnout
Výroční zprávy (2005-2013)
Stáhnout
Čtvrtletní zprávy (2010-2016)
Stáhnout
Annual Report 2015
Stáhnout

Naše kanceláře

Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9958

IČ: 27245322 – IBAN CZ84 0100 0000 3521 4742 0287 – BIC KOMBCZPPXXX

Address

Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika

Polsko: Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s., Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000535614

NIP: 1080018645 – IBAN PL 54 1050 1025 1000 0090 3050 9385 – BIC INGBPLPW

Address

GBC Gdański Business Center II, budynek D, Ul. Inflancka 4C, 00-189 Warszawa, Rzeczpospolita Polska

Slovensko: Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom

Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 9958, IČ: 27245322, podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom

Credendo – Short-term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave I, oddiel Po, vložka 2160/B

IČO: 47243953 – IBAN SK32 1100 0000 0026 2722 5528 – BIC TATRSKBX

Address

Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

Prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Používáte starší verzi prohlížeče. Prosím aktualizujte jej, abyste měli přístup na naše stránky, kde najdete všechna naše řešení včetně hodnocení rizikovosti zemí z celého světa.

Aktualizovat