O nás

Kdo jsme?

Credendo je evropská skupina úvěrových pojišťoven, která je aktivní ve všech segmentech úvěrového pojištění a svým klientům napříč celým kontinentem nabízí široký sortiment produktů, které kryjí obchodní i politická rizika po celém světě.

Vize

Jsme předním partnerem v oblasti krytí rizik spojených s obchodními transakcemi a investicemi v reálné ekonomice a usnadňujeme financování těchto transakcí.

Naše poslání

Naším posláním je podporovat obchodní vztahy. Poskytujeme individuální řešení v oblasti pojištění, zajištění, pojištění záruk a financování spojená s domácími i mezinárodními obchodními transakcemi nebo investicemi v zahraničí. Chráníme společnosti, banky a pojišťovny proti politickým rizikům a usnadňujeme financování těchto transakcí.

Turning uncertainties into opportunities.

Historie skupiny Credendo Group

1921 Belgický ministr hospodářství zřizuje Delcredere Comitee, aby zajistila belgické exportní transakce.
1939 Delcredere Comitee se transformuje v nezávislý veřejný finanční orgán se státní zárukou. Je přejmenována na Nationale Delcrederedienst | Office national du ducroire, zkráceně Delcredere | Ducroire, dnes známá jako Credendo – Export Credit Agency.
1949 Credendo – Export Credit Agency je oprávněna ke krytí dovozů.
1956 Pojistné krytí je rozšířeno o komerční rizika.
1962 Credendo – Export Credit Agency získává oprávnění ke spoluúčasti na finančních operacích, které pojišťuje.
1964

Je možné pojišťovat určité transakce přímo pro Belgický stát.

1970 Krytí je rozšířeno tak, aby zahrnovalo i politická rizika spojená s přímými belgickými investicemi v zahraniční.
1991 Rozsah činnosti se rozšiřuje tak, aby pokrýval mezinárodní ekonomické transakce v širším slova smyslu.
1996 Jsou zahájeny tržně orientované aktivity, které umožňují Credendo – Export Credit Agency i krytí rizik reprezentujících belgické zájmy jen v malé míře.
2004

Credendo – Export Credit Agency zakládá společnost s ručením omezeným, Credendo – Short-Term Non-EU Risks (dříve známá jako Credimundi), aby zajistila plynulost svých služeb pro evropské podniky. Tato společnost pojišťuje politická a komerční rizika běžných obchodních transakcí.

Credendo – Export Credit Agency kupuje 26% podíl ve společnosti Credendo – Excess & Surety (dříve známá jako Trade Credit), belgické soukromé úvěrové pojišťovně, která se specializuje na excess of loss a top up cover.

2005 Na trh jsou uvedeny forfaitingové produkty. Credendo – Export Credit Agency kupuje pohledávky exportérů za jejich zahraničními odběrateli a poskytuje finanční prostředky.
2006

Credendo – Export Credit Agency kupuje 50% podíl v rakouské pojišťovně Credendo – Single Risk (dříve známá jako Garant) spolu s přední ruskou pojišťovnou Ingosstrakh.

Credendo – Export Credit Agency nabízí své produkty finančních záruk pro bankovní půjčky.

Credendo – Short-Term Non-EU Risks otevírá pobočku ve Velké Británii.

2007

Credendo – Export Credit Agency získává svůj první rating Standard & Poor’s.

Credendo – Short-Term Non-EU Risks kupuje 34% podíl ve společnosti Credendo - Short-Term EU Risks (dříve známá jako KUPEG), lídra českého trhu v oblasti krátkodobého úvěrového pojištění.

2008 Credendo – Short-Term Non-EU Risks otevírá pobočku ve Francii.
2009

Credendo – Export Credit Agency zakládá ruskou akciovou společnost Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance (dříve známá jako INGO-ONDD). Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance se specializuje na krytí úvěrových rizik spojených s domácími a mezinárodními transakcemi na ruském trhu a na trhu zemí SNS.

Credendo – Short-Term Non-EU Risks zvyšuje svůj podíl ve společnosti Credendo – Short-Term EU Risks z 33 na 67 %.

Credendo – Short-Term Non-EU Risks otevírá pobočku v Německu.

2010

Credendo – Export Credit Agency zvyšuje svůj podíl v Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance na 67%.

Credendo – Export Credit Agency zvyšuje svůj podíl v Credendo – Single Risk z 50 na 83 %.

2011 Credendo – Single Risk získává svůj první rating od A.M. Best.
2012

Credendo – Export Credit Agency zvyšuje svůj podíl v Credendo – Excess & Surety z 26 na 55 %.

Credendo – Single Risk získává svůj první rating od Fitch.

2013

Credendo – Export Credit Agency zvyšuje svůj podíl v Credendo – Single Risk z 83 na 96 %.

Credendo – Short-Term Non-EU Risks otevírá pobočku v Itálii.

Pokračuje konsolidace skupiny jako skupiny Credendo Group, která klade důraz na společné hodnoty a společný přístup a na sílu svých společností.

2015

Credendo – Export Credit Agency se stává jediným akcionářem společnosti Credendo – Excess & Surety.

Credendo – Short-Term EU Risks otevírá pobočku v Polsku.

2016 Credendo – Export Credit Agency se stává jediným akcionářem ve společnosti Credendo – Short-Term EU Risks.
2017

Nový krok v konsolidaci skupiny: všechny společnosti zahrnují do svého názvu jméno Credendo.

Vedení

Credendo se skládá z Credendo – Export Credit Agency a jejích dceřiných společností. Struktura vedení společnosti zahrnuje různé subjekty:

Představenstvo

Vincent REUTER

Předseda

Michel DELBAERE

Místopředseda

Ludivine HALBRECQ

Člen, zástupce Ministerstva financí (Belgie)

Pieter-Jan VAN STEENKISTE

Náhradník

Thierry DENUIT

Člen, zástupce Ministerstva zahraničí (Belgie)

Xavier DE CUYPER

Náhradník

Henk MAHIEU

Člen, představitel Ministerstva hospodářství

Ivan VAN dEN BERGH

Náhradník

Els HAELTERMAN

Člen, představitel Ministerstva pro rozvojovou spolupráci

Yves DRICOT

Náhradník

Claire TILLEKAERTS

Člen, představitel Vlámské regionální vlády

Thomas FIERS

Náhradník

Georges STIENLET

Člen, představitel Vlámské regionální vlády

Annemarie VAN de WALLE

Náhradník

Jean-Jacques WESTHOF

Člen, představitel Valonské regionální vlády

Jean-Jacques GABRIEL

Náhradník

Pascale DELCOMMINETTE

Člen, představitel Valonské regionální vlády

Francis MULLERS

Náhradník

Katrien VAN KRIEKINGE

Člen, představitel Bruselské vlády – region hlavní město

Frederic CONVENT

Náhradník

Frédéric LONCOUR

Člen, představitel Bruselské vlády – region hlavní město

Christopher KASHALE ILUNGA

Náhradník

Výkonný výbor

Dirk TERWEDUWE

Chief Executive Officer a předseda výkonného výboru

Frank VANWINGH

Deputy Chief Executive Officer a místopředseda výkonného výboru

Nabil JIJAKLI

Deputy Chief Executive Officer a člen výkonného výboru

Koordinační výbor skupiny

Dirk TERWEDUWE

Generální ředitel a předseda koordinačního výboru skupiny

Frank VANWINGH

Zástupce generálního ředitele a místopředseda koordinačního výboru skupiny

Nabil JIJAKLI

Zástupce generálního ředitele a mluvčí skupiny

Paul BALTHASART

Group Chief Reinsurance Officer

Thibaut DE HAENE

Group Chief Legal Officer

Marina HAUTMAN

Group Chief Human Resources Officer

Ronny MATTON

Group Chief Financial Officer

Hans SLOCK

Group Chief Risk Officer

Lode VERMEERSCH

Group Chief Information Officer

Alexey BEZDENEZHNYKH

Generální ředitel Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance

Michael FRANK

Generální ředitel Credendo – Single Risk

Eckhard HORST

Generální ředitel Credendo – Excess & Surety

Dominique MEESSEN

Head of Underwriting and Account Management Credendo – Export Credit Agency

Stefaan VAN BOXSTAEL

Generální ředitel Credendo – Short Term Non EU Risks

Michal VESELÝ

Generální ředitel Credendo – Short Term EU Risks

Naše hodnoty

Jako poskytovatel pojištění rozumíme rizikům a jejich odlišným podobám. Náležitá péče, kterou věnujeme své práci je pro nás standardem, ale my jdemeještě dál. Jak vypadá náš přístup?

Klient je na prvním místě

Spokojenost klienta je pro nás na prvním místě. Nasloucháme, nabízíme řešení na míru, jsme vždy k dispozici, vysvětlujeme svá rozhodnutí a poskytujeme prvotřídní zákaznický servis. Naši zaměstnanci přicházejí s chytrými řešeními v reakci na konkrétní podnikatelské potřeby nebo rizikové situace.

Dodáme vám řešení na míru.

Respekt

Respektujeme své klienty, zaměstnance, akcionáře a další osoby, které svou činností ovlivňujeme, respektujeme společnost a životní prostředí. Se zaujetím vystupujeme proti jakékoliv formě diskriminace. Ke každému se chováme spravedlivě a čestně. Vždy se snažíme konat správně a podle standardů etického chování.

Můžete nám věřit.

Spolehlivost

Naším cílem je být ve svém oboru experty na podnikání a rizika. Usilujeme o efektivitu činností, která podporuje vztahy s klienty. Na své činnosti pohlížíme z dlouhodobého hlediska, které přesahuje cyklický přístup a usilujeme o udržitelné finanční výsledky.

Můžete se na nás spolehnout.

 

Důležitá čísla

Činnosti a výsledky za poslední tři roky:
79 782,2 milionů Euro – hodnota pojištěných transakcí
370,4 milionů Euro – příjmy z pojistného

V milionech EUR

2016

2015

2014

Hodnota transakcí pojištěných během finančního roku (1)

79 782,2

83 694

95 082,6

Riziková angažovanost

57 125,5

61 779,5

61 639,4

Hrubé předepsané pojistné (1)

370,4

383,4 (2)

371,3

Náklady na pojistná plnění a likvidaci pojistných událostí (1)

391,3

345,0 (2)

73,3

Celkový zisk/(ztráta)

20,5

8,9

352,6

Souhrnný výsledek hospodaření

22

7,2

343,5

Celková výše vlastního kapitálu

2 391,5

2 375,7

2 368,4

Počet zaměstnanců

496

486

455

Poměrové ukazatele (v %)

 

 

 

Net loss ratio (3)

112,48%

97,84%

0,76%

Net cost ratio (4)

28,81%

24,21%

24,01%

(1) před postoupením zajistitelům
(2) Kurzové zisky a ztráty vztahující se k rezervám na pojistné, které mají dopad na předepsané  pojistné očištěné od zajištění , jsou od roku 2016 překlasifikovány z položky "Náklady na pojistná plnění a změna stavu rezerv,  očištěné od zajištění " do položky na " Předepsané pojistné očištěné od zajištění". Srovnávací údaje za rok 2015 byly následně  upraveny. Takto upravená prezentace nyní lépe odráží ekonomickou realitu skupiny Credendo.

(3) náklady na pojistná plnění očištěná od zajištění / předepsané pojistné očištěné od zajištění
(4) (provozní náklady očištěné o náklady na finanční umístění minus ostatní provozní výnosy) nebo čisté předepsané pojistné

Výroční zprávy

Navzdory stagnující globální ekonomice ukončila skupina Credendo rok 2016 s konsolidovaným ziskem 20,5 milionů EUR

  • Hodnocení rizikovosti zemí: převažuje snížení ratingu;
  • V minulém roce Credendo vybralo pojistné v hodnotě 370 milionů EUR;
  • Skupinová hodnota aktiv poprvé překročila 4 miliardy EUR;
  • I přes oslabenou globální ekonomiku se skupině Credendo podařilo ukončit rok s konsolidovaným ziskem 20,5 milionů EUR;
  • Nová struktura skupiny umožňuje silnější orientaci na ještě vyšší úroveň služeb

Rizika zemí: v hodnocení střednědobého politického rizika přetrvával negativní trend

Několik posledních let bylo pro globální ekonomiku velmi náročných a výjimkou nebyl ani rok 2016. To se také odráží v hodnoceních skupiny Credendo: v průběhu roku byl rating střednědobého politického rizika snížen pětadvaceti zemím, zatímco zvýšen byl pouze v pěti případech. Nízké ceny komodit těžce dolehly především na země, které jsou závislé na jejich vývozu a jejichž zdroje příjmů nejsou dobře diverzifikovány, jak je tomu u většiny regionů, které vyvážejí ropu. Naopak pro dovozce komodit, například Indii nebo Maroko, byly nízké ceny přínosem a pozitivně ovlivnily nejen jejich běžné účty, ale v souvislosti se snížením dotací na ropu také stav veřejných financí.

Krátkodobé riziko klesá

Po nepříznivém roce 2015 identifikovala skupina Credendo větší příležitosti v oblasti krátkodobých rizik a zvýšila rating 26 zemím, zatímco snížen byl pouze patnácti. Situace se zlepšila prakticky ve všech regionech s výjimkou Středního východu a severní Afriky.

Velké obavy na trzích způsobily zejména zvyšující se dluhy rozvojových ekonomik, Brexit, volba nového prezidenta USA a terorismus v Turecku a subsaharské Africe. Rok 2016 ale přinesl i dobré zprávy. Asie opět potvrdila, že je nejsilnějším regionem a Barma poprvé v historii obdržela od Credenda upgrade, a to díky demokraticky zvolené vládě a probíhajícím reformám.

Také v roce 2017 zůstává politická a ekonomická situace nejistá v důsledku některých politických šoků, jako je Brexit nebo zvolení prezidenta Donalda Trumpa, jejichž plný efekt posoudíme až v budoucnu. Znepokojující je také nárůst úrokových sazeb i konflikt na Středním východě. Na druhé straně se ceny komodit postupně zotavují a Čína očekává 7% růst.

Výsledky skupiny Credendo

„V roce 2016 museli exportéři opět čelit obtížným podmínkám, což se částečně odráží i v našich číslech,” říká Dirk Terweduwe, generální ředitel skupiny Credendo. „Navzdory nárůstu pojistných událostí uzavřela skupina Credendo rok 2016 s konsolidovaným ziskem 20,5 milionů EUR, což představuje oproti minulému roku nárůst o více než 11 milionů,“ dodává Dirk Terweduwe a pokračuje: „Credendo potvrzuje svoji snahu být spolehlivým partnerem nejenom tím, že posiluje svůj tým, který klientům zajišťuje osobní přístup, ale i tím že vyplácí pojistná plnění v obtížných ekonomických či politických situacích.“

Rok 2016 - klíčová čísla:

  • Přes negativní technický výsledek a zvýšení počtu pojistných událostí ukončila skupina Credendo rok 2016 s konsolidovaným ziskem 20,5 milionů EUR;
  • Skupina pojistila transakce v hodnotě 80 miliard EUR a zaznamenala tak oproti roku 2015 mírný pokles o 4 miliardy;
  • V minulém roce Credendo přijalo pojistné v hodnotě 370 milionů EUR;
  • Vlastní jmění vzrostlo o 16 milionů EUR na aktuálních 2,392 miliard EUR a skupina nemá žádné dluhy;
  • Skupinová hodnota aktiv poprvé v historii překročila 4 miliardy EUR.

Skupina se zaměřuje na vysokou úroveň služeb

Značka Credendo byla poprvé představena při první rebrandingové kampani v listopadu 2013, kdy byl k původním jménům všech společností patřících do skupiny přidán text „Member of the Credendo Group“. Od 1. ledna 2017 působí všechny entity pod společným jménem: Credendo. To znamená, že v budoucnu se budou tyto společnosti lišit jen na základě svých aktivit. Odklon od těchto historických jmen tak znamená novou strukturu skupiny:

 

 

Také nové webové stránky podtrhují jednotnou identitu skupiny: 10 různých webových stránek bylo nahrazeno jednou online prezentací: www.credendo.com. Společným cílem je vysoká úroveň služeb, proto jsou také nové webové stránky založeny na vyhledávání jednotlivých produktů tak, aby klienta navedly přímo k tomu nejvhodnějšímu řešení. V tomto kontextu byl také představen nový akční plán „Get Ready“. Ten pokrývá tříleté období (od roku 2016 do roku 2018) a je rozhodující pro další rozvoj skupiny. Dirk Terweduwe k tomu říká: „Plán stojí na čtyřech pilířích: za prvé - jsme a budeme aktivní v oblasti úvěrového pojištění, ať už jde o komerční nebo politická rizika. Za druhé jsme na trh uvedli nový produkt: Credendo Buyer Credit. Za třetí se snažíme posílit svou geografickou přítomnost a klademe velký důraz na nový IT systém, který nám pomůže ještě více zdokonalit naši provozní efektivitu. Čtvrtým pilířem jsou konkrétní akční plány, které jsme vypracovali pro každou společnost ve skupině a určili jsme cíle, na jejichž základě snadněji změříme náš výkon. Následujících několik let bude pravděpodobně nesmírně náročných, ale všechny tyto kroky jsou nezbytné, pokud chceme našim klientům nabízet služby na nejvyšší úrovni.“

DOKUMENTACE

Výroční zpráva skupiny Credendo 2016
Stáhnout
Credendo Leaflet
Stáhnout
Annual Report, 2015
Stáhnout
Annual report, 2014
Stáhnout
Annual report, 2013
Stáhnout

Prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Používáte starší verzi prohlížeče. Prosím aktualizujte jej, abyste měli přístup na naše stránky, kde najdete všechna naše řešení včetně hodnocení rizikovosti zemí z celého světa.

Aktualizovat