O nás

Kdo jsme?

Credendo je evropská skupina úvěrových pojišťoven, která je aktivní ve všech segmentech úvěrového pojištění a svým klientům napříč celým kontinentem nabízí široký sortiment produktů, které kryjí obchodní i politická rizika po celém světě.

Vize

Jsme předním partnerem v oblasti krytí rizik spojených s obchodními transakcemi a investicemi v reálné ekonomice a usnadňujeme financování těchto transakcí.

Naše poslání

Naším posláním je podporovat obchodní vztahy. Poskytujeme individuální řešení v oblasti pojištění, zajištění, pojištění záruk a financování spojená s domácími i mezinárodními obchodními transakcemi nebo investicemi v zahraničí. Chráníme společnosti, banky a pojišťovny proti politickým rizikům a usnadňujeme financování těchto transakcí.

Turning uncertainties into opportunities.

Naše hodnoty

Jako poskytovatel pojištění rozumíme rizikům a jejich odlišným podobám. Náležitá péče, kterou věnujeme své práci je pro nás standardem, ale my jdeme ještě dál. Jak vypadá náš přístup?

Klient je na prvním místě

Spokojenost klienta je pro nás na prvním místě. Nasloucháme, nabízíme řešení na míru, jsme vždy k dispozici, vysvětlujeme svá rozhodnutí a poskytujeme prvotřídní zákaznický servis. Naši zaměstnanci přinášejí důmyslná řešení v reakci na konkrétní podnikatelské potřeby nebo rizikové situace.

Dodáme vám řešení na míru.

Respekt

Respektujeme své klienty, zaměstnance, akcionáře i ostaní osoby, které svou činností ovlivňujeme, respektujeme společnost a životní prostředí. Se zaujetím vystupujeme proti jakékoliv formě diskriminace. Ke každému se chováme spravedlivě a čestně. Vždy se snažíme konat správně a podle standardů etického chování.

Můžete nám věřit.

Spolehlivost

Naším cílem je být ve svém oboru prvotřídními experty na podnikání a riziko. Pracujeme efektivně a to se promítá do našeho vztahu s klienty. Na své činnosti pohlížíme z dlouhodobého hlediska a usilujeme o udržitelné finanční výsledky.

Můžete se na nás spolehnout.

 

Historie skupiny Credendo Group

1921 Belgický ministr hospodářství zřizuje Delcredere Comitee, aby zajistila belgické exportní transakce.
1939 Delcredere Comitee se transformuje v nezávislý veřejný finanční orgán se státní zárukou. Je přejmenována na Nationale Delcrederedienst | Office national du ducroire, zkráceně Delcredere | Ducroire, dnes známá jako Credendo – Export Credit Agency.
1949 Credendo – Export Credit Agency je oprávněna ke krytí dovozů.
1956 Pojistné krytí je rozšířeno o komerční rizika.
1962 Credendo – Export Credit Agency získává oprávnění ke spoluúčasti na finančních operacích, které pojišťuje.
1964

Je možné pojišťovat určité transakce přímo pro Belgický stát.

1970 Krytí je rozšířeno tak, aby zahrnovalo i politická rizika spojená s přímými belgickými investicemi v zahraniční.
1991 Rozsah činnosti se rozšiřuje tak, aby pokrýval mezinárodní ekonomické transakce v širším slova smyslu.
1996 Jsou zahájeny tržně orientované aktivity, které umožňují Credendo – Export Credit Agency i krytí rizik reprezentujících belgické zájmy jen v malé míře.
2004

Credendo – Export Credit Agency zakládá společnost s ručením omezeným, Credendo – Short-Term Non-EU Risks (dříve známá jako Credimundi), aby zajistila plynulost svých služeb pro evropské podniky. Tato společnost pojišťuje politická a komerční rizika běžných obchodních transakcí.

Credendo – Export Credit Agency kupuje 26% podíl ve společnosti Credendo – Excess & Surety (dříve známá jako Trade Credit), belgické soukromé úvěrové pojišťovně, která se specializuje na excess of loss a top up cover.

2005 Na trh jsou uvedeny forfaitingové produkty. Credendo – Export Credit Agency kupuje pohledávky exportérů za jejich zahraničními odběrateli a poskytuje finanční prostředky.
2006

Credendo – Export Credit Agency kupuje 50% podíl v rakouské pojišťovně Credendo – Single Risk (dříve známá jako Garant) spolu s přední ruskou pojišťovnou Ingosstrakh.

Credendo – Export Credit Agency nabízí své produkty finančních záruk pro bankovní půjčky.

Credendo – Short-Term Non-EU Risks otevírá pobočku ve Velké Británii.

2007

Credendo – Export Credit Agency získává svůj první rating Standard & Poor’s.

Credendo – Short-Term Non-EU Risks kupuje 34% podíl ve společnosti Credendo - Short-Term EU Risks (dříve známá jako KUPEG), lídra českého trhu v oblasti krátkodobého úvěrového pojištění.

2008 Credendo – Short-Term Non-EU Risks otevírá pobočku ve Francii.
2009

Credendo – Export Credit Agency zakládá ruskou akciovou společnost Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance (dříve známá jako INGO-ONDD). Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance se specializuje na krytí úvěrových rizik spojených s domácími a mezinárodními transakcemi na ruském trhu a na trhu zemí SNS.

Credendo – Short-Term Non-EU Risks zvyšuje svůj podíl ve společnosti Credendo – Short-Term EU Risks z 33 na 67 %.

Credendo – Short-Term Non-EU Risks otevírá pobočku v Německu.

2010

Credendo – Export Credit Agency zvyšuje svůj podíl v Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance na 67%.

Credendo – Export Credit Agency zvyšuje svůj podíl v Credendo – Single Risk z 50 na 83 %.

2011 Credendo – Single Risk získává svůj první rating od A.M. Best.
2012

Credendo – Export Credit Agency zvyšuje svůj podíl v Credendo – Excess & Surety z 26 na 55 %.

Credendo – Single Risk získává svůj první rating od Fitch.

2013

Credendo – Export Credit Agency zvyšuje svůj podíl v Credendo – Single Risk z 83 na 96 %.

Credendo – Short-Term Non-EU Risks otevírá pobočku v Itálii.

Pokračuje konsolidace skupiny jako skupiny Credendo Group, která klade důraz na společné hodnoty a společný přístup a na sílu svých společností.

2015

Credendo – Export Credit Agency se stává jediným akcionářem společnosti Credendo – Excess & Surety.

Credendo – Short-Term EU Risks otevírá pobočku v Polsku.

2016 Credendo – Export Credit Agency se stává jediným akcionářem ve společnosti Credendo – Short-Term EU Risks.
2017

Nový krok v konsolidaci skupiny: všechny společnosti zahrnují do svého názvu jméno Credendo.

Vedení a Corporate Social Responsibility

Credendo se skládá z Credendo – Export Credit Agency a jejích dceřiných společností. Strukturu vedení společnosti tvoří následující orgány:

Vedení

Představenstvo

Vincent REUTER

Předseda(1)

Michel DELBAERE

Místopředseda(1)

Ludivine HALBRECQ

Člen, zástupce Ministerstva financí (Belgie)

Pieter-Jan VAN STEENKISTE

Náhradník

Thierry DENUIT

Člen, zástupce Ministerstva zahraničí (Belgie)

Xavier DE CUYPER

Náhradník

Henk MAHIEU

Člen, představitel Ministerstva hospodářství

Ivan VAN dEN BERGH

Náhradník

Els HAELTERMAN

Člen, představitel Ministerstva pro rozvojovou spolupráci

Yves DRICOT

Náhradník

Claire TILLEKAERTS

Člen, představitel Vlámské regionální vlády

Thomas FIERS

Náhradník

Georges STIENLET

Člen, představitel Vlámské regionální vlády

Annemarie VAN de WALLE

Náhradník

Jean-Jacques WESTHOF

Člen, představitel Valonské regionální vlády

Jean-Jacques GABRIEL

Náhradník

Pascale DELCOMMINETTE

Člen, představitel Valonské regionální vlády

Francis MULLERS

Náhradník

Katrien VAN KRIEKINGE

Člen, představitel Bruselské vlády – region hlavní město

Frederic CONVENT

Náhradník

Frédéric LONCOUR

Člen, představitel Bruselské vlády – region hlavní město

Christopher KASHALE ILUNGA

Náhradník

(1) Odstoupil

 

Výkonný výbor

Dirk TERWEDUWE

Chief Executive Officer a předseda výkonného výboru

Frank VANWINGH

Deputy Chief Executive Officer a místopředseda výkonného výboru

Nabil JIJAKLI

Deputy Chief Executive Officer a člen výkonného výboru

Dirk Terweduwe, generální ředitel skupiny a předseda výkonného výboru

- Narodil se v roce 1961 v belgickém Aarschotu.
- Je držitelem magisterského titulu v oboru ekonomie a titulu Master of Arts (Advanced Master) in Economics z univerzity v Leuvenu (Belgie) .
- Po studiích působil tři roky jako vědecký a pedagogický asistent na Univerzitě v Leuvenu.  Do společnosti společnosti Credendo – Export Credit Agency přišel v roce 1987 a v roce 1989 byl jmenován hlavním ekonomem a ředitelem oddělení Country risk. V roce 2004 byl jmenován zástupcem generálního ředitele Credendo – Export Credit Agency a Credendo – Short-Term Non-EU Risks. Na konci roku 2009 nastoupil do funkce generálního ředitele společnosti Credendo - Export Credit Agency a generálního ředitele skupiny Credendo. 
- Je předsedou dozorčí rady ve společnostech Credendo – Short-Term EU Risks a Credendo – Single Risk. Je také předsedou představenstva ve společnostech Credendo – Short-Term Non-EU Risks, Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance a Credendo – Excess & Surety. Od roku 1996 je také předsedou skupiny Country Risk Experts v rámci dohody OECD o oficiálně podporovaných exportních úvěrech.

Frank VANWINGH, zástupce generálního ředitele a místopředseda koordinačního výboru skupiny

- Narodil se v roce 1962 v belgickém Hasseltu.
- Je držitelem titulu v oboru práva z univerzity v Leuvenu (Belgie) a DESS v evropském právu z univerzity v Nancy (Francie).
- Svou kariéru v Credendo - Export Credit Agency zahájil v roce 1989 jako právní poradce a Claims Manager. Následně byl jmenován zástupcem ředitele oddělení Claims & Legal Advice a později se stal ředitelem oddělení Strategy, Legal and Risk Management. Nyní je zástupcem generálního ředitele skupiny Credendo a společnosti Credendo - Export Credit Agency. Zastává také pozici Chief Operating Officer.
- Je členem dozorčí rady ve společnostech Credendo – Single Risk a Credendo – Short-Term EU Risks. Ve společnostech Credendo – Short-Term Non-EU Risks, Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance a Credendo – Excess & Surety je členem představenstva.

Nabil JIJAKLI, zástupce generálního ředitele skupiny a mluvčí skupiny 

- Narodil se v roce 1964 v syrském Damašku
- Je držitelem magisterského titulu v oboru politických věd a mezinárodních vztahů. Absolvoval postgraduální program mezinárodní politiky na ULB v Bruselu.
- Je zástupce generálního ředitele skupiny Credendo a Credendo – Export Credit Agency. Před svým nástupem do Credenda působil 21 let v Belgické národní bance, naposledy na pozici tajemníka Výboru pro finanční stabilitu.  Byl také odpovědný za koordinaci zavedení eura v Belgii a tři roky pracoval jako expert Evropské komise.
- Je členem představenstva ve společnostech Credendo – Short-Term Non-EU Risks a Credendo – Excess & Surety a členem dozorčí rady ve společnosti Credendo – Single Risk.

Výbor pro audit

Ludivine HALBRECQ

předseda

Thierry DENUIT

člen

Henk MAHIEU

člen

Koordinační výbor

Dirk TERWEDUWE

Generální ředitel skupiny a předseda výkonného výboru

Frank VANWINGH

Zástupce generálního ředitele a místopředseda koordinačního výboru skupiny

Nabil JIJAKLI

Zástupce generálního ředitele skupiny a mluvčí skupiny 

Paul BALTHASART

Group Chief Reinsurance Officer

Thibaut DE HAENE

Group Chief Legal Officer

Marina HAUTMAN

Group Chief Human Resources Officer

Ronny MATTON

Group Chief Financial Officer

Hans SLOCK

Group Chief Risk Officer

Lode VERMEERSCH

Group Chief Information Officer

Alexey BEZDENEZHNYKH

Generální ředitel Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance

Michael FRANK

Generální ředitel Credendo – Single Risk

Eckhard HORST

Generální ředitel Credendo – Excess & Surety

Stefaan VAN BOXSTAEL

Generální ředitel Credendo – Short-Term Non-EU Risks & Předseda představenstva Credendo – Short-Term EU Risks

Paul BALTHASART, Group Chief Reinsurance Officer

- Narodil se v roce 1958 v Liège v Belgii
- Je držitelem magisterského titulu Business Administration z University v Liège.
- Do společnosti Credendo - Short Term Non-EU Risks nastoupil v roce 2007. Předtím působil 25 let na různých seniorských pozicích v underwritingu a jako vedoucí underwritingu ve společnostech Kemper Re (nyní Sirius), St Paul Re a Everest Re. V současné době je zodpovědný za všechny záležitosti týkající se zajištění v rámci celé skupiny Credendo.

 

Thibaut DE HAENE, Group Chief Legal Officer

- Je držitelem magisterského titulu v oboru práva z University of Louvain-la-Neuve a v roce 1999 absolvoval LL.M. program zaměřený na mezinárodní obchodní právo v Georgetown University Law Center (Washington D.C.).
- Svou kariéru zahájil v Bruselu jako právník ve společnosti Baker & McKenzie. Do Credendo – Export Credit Agency nastoupil v roce 2003 jako právní poradce a než se stal v roce 2014 Group Chief Legal Officerem pracoval v rámci právního oddělení na různých pozicích.

Marina HAUTMAN, Group Chief Human Resources Officer

- Narodila se v roce 1962 in Anderlechtu v Belgii
- Je držitelkou magisterského titulu v oboru práva a následně absolvovala různé kurzy managementu lidských zdrojů na EHSAL & Vlerick Business School a kurz Advanced General Management na HEC (Paříž).
- Do společnosti Credendo – Export Credit Agency nastoupila v roce 2015 jako Group Chief Human Resources Officer. Má více než 25 let zkušeností v oboru managementu lidských zdrojů.

Ronny MATTON, Group Chief Financial Officer

- Narodil se v roce 1961 v belgickém Varsenare
- Je držitelem magisterského titulu aplikovaných ekonomických věd.
- Od roku 1993 pracoval jako finanční kontrolor ve společnosti New Holland Logistics a pracoval na různých pozicích v rámci skupiny v Itálii, Francii a Holandsku. Od roku 2003 do roku 2010 působil ve společnosti Fiat UK jako výkonný ředitel a od roku 2006 zároveň jako nevýkonný člen představenstva ve společnosti Maserati GB. V roce 2011 nastoupil do společnosti Credendo – Export Credit Agency a nyní působí na pozici Group Chief Financial Officer.
- Je členem dozorčí rady společností Credendo – Short-Term EU Risks a Credendo – Single Risk. Je také členem představenstva ve společnostech Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance a Credendo – Excess & Surety.

Hans SLOCK, Group Chief Risk Officer

- Narodil se v roce 1967 v belgickém Gentu
- Je držitelem titulu Master of Science in Economics a Master of Science in Development z Univerzity v Gentu
- V roce 1992 nastoupil do společnosti Credendo - Credendo – Export Credit Agency nejprve jako analytik, v roce 2004 se stal ředitelem oddělení Cover Policy.
- V letech 2004 až 2010 převzal pozici koordinátora pro Risk Management a Cover Policy. V současné době je vedoucím oddělení Risk Managementu a působí na pozici Group Chief Risk Officer.

Lode VERMEERSCH, Group Chief Information Officer

- Narodil se v roce 1964 v belgickém Gentu
- Je držitelem titulu PhD v oboru aplikovaných věd.
- Aktuálně působí na pozici Group Chief Information Officer skupiny Credendo. před nástupem do Credenda pracoval především v zahraniční, zejména bankovním sektoru. V České republice působil v retailovém bankovnictví, v Šanghaji jako hlavní investiční pracovník v oblasti správy aktiv a v londýnské investiční bance jako člen představenstva.

Alexey BEZDENEZHNYKH, Generální ředitel Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance

- Je držitelem magisterského titulu v oboru financí z ruské ekonomické akademie Plekhanov, kde také absolvoval doktorské studium v oboru financí. Následně získal magisterský titul v oboru práva na Lomonosovově státní univerzitě v Moskvě.
- V letech 2001 - 2009 se ve společnosti Ingosstrakh  podílel zejména na rozvoji portfolia, underwritingu, zajištění a likvidaci. Od roku 2009 byl součástí vrcholového vedení v nově vytvořené společnosti Credendo - Ingosstrakh Credit Insurance LLC. V roce 2011 se připojil k týmu nově vzniklé ruské společnosti ECA EXIAR. Zde byl zodpovědný za budování struktury zajištění ECA a za likvidaci pojistných událostí. V roce 2015 byl jmenován generálním ředitelem společnosti Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance LLC.

Michael FRANK, Generální ředitel Credendo – Single Risk

- Narodil se v roce 1960 ve Vídni v Rakousku
- Je držitelem magisterského titulu v oboru práva z Vídeňské univerzity.
- Do společnosti Credendo – Single Risk nastoupil v lednu 2013 po pětadvaceti letech v bankovnictví, během nichž zastával několik manažerských pozic především v oblasti obchodních financí a risk managementu. Od roku 2015 je ve společnosti Credendo – Single Risk předsedou představenstva.

 

Eckhard HORST, Generální ředitel Credendo – Excess & Surety

- Narodil se v roce 1966 v Bingenu am Rhein v Německu
- Je držitelem magisterského titulu z ekonomie z University Johanna Wolfganga Goethe ve Frankfurtu am Main.
- Ihned po univerzitě nastoupil do společnosti Allgemeine Kredit AG (dnes Coface Germany). Než se stal v roce 2012 předsedou Výkonného výboru společnosti Credendo - Excess & Surety, pracoval 14 let ve společnosti Euler Hermes. Byl generálním ředitelem firmy Euler Hermes v Polsku a později ředitelem oddělení vymáhání pohledávek v Paříži.
- Je členem představenstva ve společnosti Credendo – Excess & Surety.

Stefaan VAN BOXSTAEL, Generální ředitel Credendo – Short-Term Non-EU Risks & Předseda představenstva Credendo – Short-Term EU Risks

- Narozen v roce 1971 v belgickém Aalstu
- Je držitelem titulu Master of Applied Economic Sciences z Univerzity v Gentu a Master’s of Financial Business Management z Business School VLEKHO
- Svou kariéru začal jako náměstek inspektora na ministerstvu financí. Poté pracoval jako asistent a výzkumný pracovník na univerzitě v Gentu a jako auditor společnosti Ernst & Young. Do společnosti Credendo – Export Credit Agency nastoupil v roce 1997 jako analytik. Působil na několika pozicích v rámci oddělení Underwritingu a Account Managementu.   V roce 2010 nastoupil do společnosti Credendo – Short-Term Non-EU Risks jako ředitel oddělení Underwriting & Credit Information. Od roku 2014 je generálním ředitelem.
- Je členem představenstva ve společnosti Credendo – Short-Term Non-EU Risks a Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance.

Corporate Social Responsibility

Všechny společnosti v rámci skupiny Credendo sdílejí stejné hodnoty – blízkost k zákazníkům, spolehlivost a respekt.

Credendo proto neustále usiluje o dodržování správných principů a postupů tak, aby naše služby mohly být poskytovány s veškerou potřebnou péčí a profesionalitou a zároveň s ohledem na obchodní etiku a dodržování zákonů, pravidel a předpisů a osvědčených postupů v našem oboru.

Abychom v tomto ohledu mohli uplatňovat nejlepší zásady a postupy, přijala společnost Credendo tzv. Group Integrity Policy. Tento dokument obsahuje základní etické zásady a jednotný soubor pravidel, které by měl dodržovat každý, kdo pracuje pro společnost Credendo, a to jak interně, tak vůči jakékoli jiné osobě, která má vztah ke kterékoli z entit společnosti Credendo. Tyto zásady jsou v souladu s interními standardy a hodnotami společnosti Credendo, aniž by byla dotčena místní legislativa.

Zásady integrity jsou dále rozpracovány v Code of Conduct, který obsahuje praktické pokyny týkající se uplatňování těchto zásad v každodenních činnostech.

Zásady integrity se vztahují k takovým otázkám, jako je zachování zájmů klientů loajálním, férovým a profesionálním způsobem. Stanovují pravidla pro správné zacházení s dary nebo pozvánkami. Dále se týkají spravedlivé hospodářské soutěže, ochrany osobních údajů, boje proti diskriminaci, boje proti korupci, praní špinavých peněz a financování terorismu a dalším druhům neetického nebo nezákonného chování.

Aby byla zajištěna etika podnikání, byly vytvořeny i další podnikové zásady a postupy.

Všechny tyto zásady jsou předkládány představenstvu každého subjektu Credendo, které je ratifikuje a jsou komunikovány a propagovány v rámci všech těchto subjektů a pravidelně přehodnocovány a kontrolovány.

S ohledem na uplatňování těchto principů integrity vytvořil každý subjekt Credendo nezávislý orgán, který má koordinační, poradní a iniciační úlohu a zajišťuje dodržování těchto pokynů. Za dodržování zásad skupiny je odpovědný Compliance Officer  společnosti Credendo – Export Credit Agency.

Důležitá čísla

Činnosti a výsledky za poslední tři roky:
79 782,2 milionů Euro – hodnota pojištěných transakcí
370,4 milionů Euro – příjmy z pojistného

V milionech EUR

2017

2016

2015

Hodnota transakcí pojištěných během finančního roku (1)

84 955,4

79 782,2

83 694

Riziková angažovanost

58 916,3

57 125,5

61 779,5

Hrubé předepsané pojistné (1)

342,4

370,4

383,4 (2)

Náklady na pojistná plnění a likvidaci pojistných událostí (1)

153,7

391,3

345,0 (2)

Celkový zisk/(ztráta)

185,9

20,5

8,9

Souhrnný výsledek hospodaření

187,0

22

7,2

Celková výše vlastního kapitálu

2 568,2

2 391,5

2 375,7

Počet zaměstnanců

499

496

486

Poměrové ukazatele (v %)

 

 

 

Net loss ratio (3)

24,6%

112,48%

97,84%

Net cost ratio (4)

29,4%

28,81%

24,21%

(1) před postoupením zajistitelům
(2) Kurzové zisky a ztráty vztahující se k rezervám na pojistné, které mají dopad na předepsané  pojistné očištěné od zajištění , jsou od roku 2016 překlasifikovány z položky "Náklady na pojistná plnění a změna stavu rezerv,  očištěné od zajištění " do položky na " Předepsané pojistné očištěné od zajištění". Srovnávací údaje za rok 2015 byly následně  upraveny. Takto upravená prezentace nyní lépe odráží ekonomickou realitu skupiny Credendo.

(3) náklady na pojistná plnění očištěná od zajištění / předepsané pojistné očištěné od zajištění
(4) (provozní náklady očištěné o náklady na finanční umístění minus ostatní provozní výnosy) nebo čisté předepsané pojistné

Výroční zprávy

Navzdory stagnující globální ekonomice ukončila skupina Credendo rok 2016 s konsolidovaným ziskem 20,5 milionů EUR

  • Hodnocení rizikovosti zemí: převažuje snížení ratingu;
  • V minulém roce Credendo vybralo pojistné v hodnotě 370 milionů EUR;
  • Skupinová hodnota aktiv poprvé překročila 4 miliardy EUR;
  • I přes oslabenou globální ekonomiku se skupině Credendo podařilo ukončit rok s konsolidovaným ziskem 20,5 milionů EUR;
  • Nová struktura skupiny umožňuje silnější orientaci na ještě vyšší úroveň služeb

Rizika zemí: v hodnocení střednědobého politického rizika přetrvával negativní trend

Několik posledních let bylo pro globální ekonomiku velmi náročných a výjimkou nebyl ani rok 2016. To se také odráží v hodnoceních skupiny Credendo: v průběhu roku byl rating střednědobého politického rizika snížen pětadvaceti zemím, zatímco zvýšen byl pouze v pěti případech. Nízké ceny komodit těžce dolehly především na země, které jsou závislé na jejich vývozu a jejichž zdroje příjmů nejsou dobře diverzifikovány, jak je tomu u většiny regionů, které vyvážejí ropu. Naopak pro dovozce komodit, například Indii nebo Maroko, byly nízké ceny přínosem a pozitivně ovlivnily nejen jejich běžné účty, ale v souvislosti se snížením dotací na ropu také stav veřejných financí.

Krátkodobé riziko klesá

Po nepříznivém roce 2015 identifikovala skupina Credendo větší příležitosti v oblasti krátkodobých rizik a zvýšila rating 26 zemím, zatímco snížen byl pouze patnácti. Situace se zlepšila prakticky ve všech regionech s výjimkou Středního východu a severní Afriky.

Velké obavy na trzích způsobily zejména zvyšující se dluhy rozvojových ekonomik, Brexit, volba nového prezidenta USA a terorismus v Turecku a subsaharské Africe. Rok 2016 ale přinesl i dobré zprávy. Asie opět potvrdila, že je nejsilnějším regionem a Barma poprvé v historii obdržela od Credenda upgrade, a to díky demokraticky zvolené vládě a probíhajícím reformám.

Také v roce 2017 zůstává politická a ekonomická situace nejistá v důsledku některých politických šoků, jako je Brexit nebo zvolení prezidenta Donalda Trumpa, jejichž plný efekt posoudíme až v budoucnu. Znepokojující je také nárůst úrokových sazeb i konflikt na Středním východě. Na druhé straně se ceny komodit postupně zotavují a Čína očekává 7% růst.

Výsledky skupiny Credendo

„V roce 2016 museli exportéři opět čelit obtížným podmínkám, což se částečně odráží i v našich číslech,” říká Dirk Terweduwe, generální ředitel skupiny Credendo. „Navzdory nárůstu pojistných událostí uzavřela skupina Credendo rok 2016 s konsolidovaným ziskem 20,5 milionů EUR, což představuje oproti minulému roku nárůst o více než 11 milionů,“ dodává Dirk Terweduwe a pokračuje: „Credendo potvrzuje svoji snahu být spolehlivým partnerem nejenom tím, že posiluje svůj tým, který klientům zajišťuje osobní přístup, ale i tím že vyplácí pojistná plnění v obtížných ekonomických či politických situacích.“

Rok 2016 - klíčová čísla:

  • Přes negativní technický výsledek a zvýšení počtu pojistných událostí ukončila skupina Credendo rok 2016 s konsolidovaným ziskem 20,5 milionů EUR;
  • Skupina pojistila transakce v hodnotě 80 miliard EUR a zaznamenala tak oproti roku 2015 mírný pokles o 4 miliardy;
  • V minulém roce Credendo přijalo pojistné v hodnotě 370 milionů EUR;
  • Vlastní jmění vzrostlo o 16 milionů EUR na aktuálních 2,392 miliard EUR a skupina nemá žádné dluhy;
  • Skupinová hodnota aktiv poprvé v historii překročila 4 miliardy EUR.

Skupina se zaměřuje na vysokou úroveň služeb

Značka Credendo byla poprvé představena při první rebrandingové kampani v listopadu 2013, kdy byl k původním jménům všech společností patřících do skupiny přidán text „Member of the Credendo Group“. Od 1. ledna 2017 působí všechny entity pod společným jménem: Credendo. To znamená, že v budoucnu se budou tyto společnosti lišit jen na základě svých aktivit. Odklon od těchto historických jmen tak znamená novou strukturu skupiny:

 

 

Také nové webové stránky podtrhují jednotnou identitu skupiny: 10 různých webových stránek bylo nahrazeno jednou online prezentací: www.credendo.com. Společným cílem je vysoká úroveň služeb, proto jsou také nové webové stránky založeny na vyhledávání jednotlivých produktů tak, aby klienta navedly přímo k tomu nejvhodnějšímu řešení. V tomto kontextu byl také představen nový akční plán „Get Ready“. Ten pokrývá tříleté období (od roku 2016 do roku 2018) a je rozhodující pro další rozvoj skupiny. Dirk Terweduwe k tomu říká: „Plán stojí na čtyřech pilířích: za prvé - jsme a budeme aktivní v oblasti úvěrového pojištění, ať už jde o komerční nebo politická rizika. Za druhé jsme na trh uvedli nový produkt: Credendo Buyer Credit. Za třetí se snažíme posílit svou geografickou přítomnost a klademe velký důraz na nový IT systém, který nám pomůže ještě více zdokonalit naši provozní efektivitu. Čtvrtým pilířem jsou konkrétní akční plány, které jsme vypracovali pro každou společnost ve skupině a určili jsme cíle, na jejichž základě snadněji změříme náš výkon. Následujících několik let bude pravděpodobně nesmírně náročných, ale všechny tyto kroky jsou nezbytné, pokud chceme našim klientům nabízet služby na nejvyšší úrovni.“

DOKUMENTACE

Annual Report, 2017
Stáhnout
Corporate Fact Sheet (2017)
Stáhnout
Corporate Brochure
Stáhnout
Výroční zpráva skupiny Credendo 2016
Stáhnout
Annual Report, 2015
Stáhnout
Annual report, 2014
Stáhnout
Annual report, 2013
Stáhnout

Prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Používáte starší verzi prohlížeče. Prosím aktualizujte jej, abyste měli přístup na naše stránky, kde najdete všechna naše řešení včetně hodnocení rizikovosti zemí z celého světa.

Aktualizovat