O nás

Kdo jsme?

Credendo stojí v čele evropské skupiny úvěrových pojistitelů, která je aktivní ve všech segmentech úvěrového pojištění a svým klientům napříč celým kontinentem nabízí široký sortiment produktů, které kryjí rizika po celém světě.

Vize

Jsme předním partnerem v oblasti krytí rizik spojených s obchodními transakcemi a investicemi v reálné ekonomice a usnadňujeme financování těchto transakcí.

Naše poslání

Naším posláním je podporovat obchodní vztahy. Poskytujeme individuální řešení v oblasti pojištění, zajištění, pojištění záruk a financování spojená s domácími i mezinárodními obchodními transakcemi nebo investicemi v zahraničí. Chráníme společnosti, banky a pojišťovny proti politickým rizikům a usnadňujeme financování těchto transakcí.

Turning uncertainties into opportunities.

Historie skupiny Credendo Group

1921 Belgický ministr hospodářství zřizuje Delcredere Comitee, aby zajistila belgické exportní transakce.
1939 Delcredere Comitee se transformuje v nezávislý veřejný finanční orgán se státní zárukou. Je přejmenována na Nationale Delcrederedienst | Office national du ducroire, zkráceně Delcredere | Ducroire, dnes známá jako Credendo – Export Credit Agency.
1949 Credendo – Export Credit Agency je oprávněna ke krytí dovozů.
1956 Pojistné krytí je rozšířeno o komerční rizika.
1962 Credendo – Export Credit Agency získává oprávnění ke spoluúčasti na finančních operacích, které pojišťuje.
1964

Je možné pojišťovat určité transakce přímo pro Belgický stát.

1970 Krytí je rozšířeno tak, aby zahrnovalo i politická rizika spojená s přímými belgickými investicemi v zahraniční.
1991 Rozsah činnosti se rozšiřuje tak, aby pokrýval mezinárodní ekonomické transakce v širším slova smyslu.
1996 Jsou zahájeny tržně orientované aktivity, které umožňují Credendo – Export Credit Agency i krytí rizik reprezentujících belgické zájmy jen v malé míře.
2004

Credendo – Export Credit Agency zakládá společnost s ručením omezeným, Credendo – Short-Term Non-EU Risks (dříve známá jako Credimundi), aby zajistila plynulost svých služeb pro evropské podniky. Tato společnost pojišťuje politická a komerční rizika běžných obchodních transakcí.

Credendo – Export Credit Agency kupuje 26% podíl ve společnosti Credendo – Excess & Surety (dříve známá jako Trade Credit), belgické soukromé úvěrové pojišťovně, která se specializuje na excess of loss a top up cover.

2005 Na trh jsou uvedeny forfaitingové produkty. Credendo – Export Credit Agency kupuje pohledávky exportérů za jejich zahraničními odběrateli a poskytuje finanční prostředky.
2006

Credendo – Export Credit Agency kupuje 50% podíl v rakouské pojišťovně Credendo – Single Risk (dříve známá jako Garant) spolu s přední ruskou pojišťovnou Ingosstrakh.

Credendo – Export Credit Agency nabízí své produkty finančních záruk pro bankovní půjčky.

Credendo – Short-Term Non-EU Risks otevírá pobočku ve Velké Británii.

2007

Credendo – Export Credit Agency získává svůj první rating Standard & Poor’s.

Credendo – Short-Term Non-EU Risks kupuje 34% podíl ve společnosti Credendo - Short-Term EU Risks (dříve známá jako KUPEG), lídra českého trhu v oblasti krátkodobého úvěrového pojištění.

2008 Credendo – Short-Term Non-EU Risks otevírá pobočku ve Francii.
2009

Credendo – Export Credit Agency zakládá ruskou akciovou společnost Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance (dříve známá jako INGO-ONDD). Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance se specializuje na krytí úvěrových rizik spojených s domácími a mezinárodními transakcemi na ruském trhu a na trhu zemí SNS.

Credendo – Short-Term Non-EU Risks zvyšuje svůj podíl ve společnosti Credendo – Short-Term EU Risks z 33 na 67 %.

Credendo – Short-Term Non-EU Risks otevírá pobočku v Německu.

2010

Credendo – Export Credit Agency zvyšuje svůj podíl v Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance na 67%.

Credendo – Export Credit Agency zvyšuje svůj podíl v Credendo – Single Risk z 50 na 83 %.

2011 Credendo – Single Risk získává svůj první rating od A.M. Best.
2012

Credendo – Export Credit Agency zvyšuje svůj podíl v Credendo – Excess & Surety z 26 na 55 %.

Credendo – Single Risk získává svůj první rating od Fitch.

2013

Credendo – Export Credit Agency zvyšuje svůj podíl v Credendo – Single Risk z 83 na 96 %.

Credendo – Short-Term Non-EU Risks otevírá pobočku v Itálii.

Pokračuje konsolidace skupiny jako skupiny Credendo Group, která klade důraz na společné hodnoty a společný přístup a na sílu svých společností.

2015

Credendo – Export Credit Agency se stává jediným akcionářem společnosti Credendo – Excess & Surety.

Credendo – Short-Term EU Risks otevírá pobočku v Polsku.

2016 Credendo – Export Credit Agency se stává jediným akcionářem ve společnosti Credendo – Short-Term EU Risks.
2017

Nový krok v konsolidaci skupiny: všechny společnosti zahrnují do svého názvu jméno Credendo.

Vedení

Credendo se skládá z Credendo – Export Credit Agency a jejích dceřiných společností. Struktura vedení společnosti zahrnuje různé subjekty:

Představenstvo

Vincent REUTER

Předseda

Michel DELBAERE

Místopředseda

Ludivine HALBRECQ

Člen, zástupce Ministerstva financí (Belgie)

Pieter-Jan VAN STEENKISTE

Náhradník

Thierry DENUIT

Člen, zástupce Ministerstva zahraničí (Belgie)

Xavier DE CUYPER

Náhradník

Henk MAHIEU

Člen, představitel Ministerstva hospodářství

Ivan VAN dEN BERGH

Náhradník

Els HAELTERMAN

Člen, představitel Ministerstva pro rozvojovou spolupráci

Yves DRICOT

Náhradník

Claire TILLEKAERTS

Člen, představitel Vlámské regionální vlády

Thomas FIERS

Náhradník

Georges STIENLET

Člen, představitel Vlámské regionální vlády

Annemarie VAN de WALLE

Náhradník

Jean-Jacques WESTHOF

Člen, představitel Valonské regionální vlády

Jean-Jacques GABRIEL

Náhradník

Pascale DELCOMMINETTE

Člen, představitel Valonské regionální vlády

Francis MULLERS

Náhradník

Katrien VAN KRIEKINGE

Člen, představitel Bruselské vlády – region hlavní město

Frederic CONVENT

Náhradník

Frédéric LONCOUR

Člen, představitel Bruselské vlády – region hlavní město

Christopher KASHALE ILUNGA

Náhradník

Výkonný výbor

Dirk TERWEDUWE

Chief Executive Officer a předseda výkonného výboru

Frank VANWINGH

Deputy Chief Executive Officer a místopředseda výkonného výboru

Nabil JIJAKLI

Deputy Chief Executive Officer a člen výkonného výboru

Koordinační výbor skupiny

Dirk TERWEDUWE

Generální ředitel a předseda koordinačního výboru skupiny

Frank VANWINGH

Zástupce generálního ředitele a místopředseda koordinačního výboru skupiny

Nabil JIJAKLI

Zástupce generálního ředitele a mluvčí skupiny

Paul BALTHASART

Group Chief Reinsurance Officer

Thibaut DE HAENE

Group Chief Legal Officer

Marina HAUTMAN

Group Chief Human Resources Officer

Ronny MATTON

Group Chief Financial Officer

Hans SLOCK

Group Chief Risk Officer

Lode VERMEERSCH

Group Chief Information Officer

Alexey BEZDENEZHNYKH

Generální ředitel Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance

Michael FRANK

Generální ředitel Credendo – Single Risk

Eckhard HORST

Generální ředitel Credendo – Excess & Surety

Dominique MEESSEN

Head of Underwriting and Account Management Credendo – Export Credit Agency

Stefaan VAN BOXSTAEL

Generální ředitel Credendo – Short Term Non EU Risks

Michal VESELÝ

Generální ředitel Credendo – Short Term EU Risks

Naše hodnoty

Jako poskytovatel pojištění rozumíme rizikům a jejich odlišným podobám. Náležitá péče, kterou věnujeme své práci je pro nás standardem, ale my jdemeještě dál. Jak vypadá náš přístup?

Klient je na prvním místě

Spokojenost klienta je pro nás na prvním místě. Nasloucháme, nabízíme řešení na míru, jsme vždy k dispozici, vysvětlujeme svá rozhodnutí a poskytujeme prvotřídní zákaznický servis. Naši zaměstnanci přicházejí s chytrými řešeními v reakci na konkrétní podnikatelské potřeby nebo rizikové situace.

Dodáme vám řešení na míru.

Respekt

Respektujeme své klienty, zaměstnance, akcionáře a další osoby, které svou činností ovlivňujeme, respektujeme společnost a životní prostředí. Se zaujetím vystupujeme proti jakékoliv formě diskriminace. Ke každému se chováme spravedlivě a čestně. Vždy se snažíme konat správně a podle standardů etického chování.

Můžete nám věřit.

Spolehlivost

Naším cílem je být ve svém oboru experty na podnikání a rizika. Usilujeme o efektivitu činností, která podporuje vztahy s klienty. Na své činnosti pohlížíme z dlouhodobého hlediska, které přesahuje cyklický přístup a usilujeme o udržitelné finanční výsledky.

Můžete se na nás spolehnout.

 

Důležitá čísla

Činnosti a výsledky za poslední tři roky:
83 694 milionů Euro – hodnota pojištěných transakcí
389,6 milionů Euro – příjmy z pojistného

V milionech EUR

2013

2014

2015

Hodnota transakcí pojištěných během finančního roku (1) (2)

82,370.0

95,082.6

83,694.0

Riziková angažovanost (2)

63,291.2

61,639.4

61,779.5

Hrubé předepsané pojistné (1)

365.6

371.3

389.6

Náklady na pojistná plnění a likvidaci pojistných událostí (1)

170.7

73.3

351.3

Celkový zisk/(ztráta)

254.9

352.6

8.9

Souhrnný výsledek hospodaření

163.2

343.5

7.2

Celková výše vlastního kapitálu

2,036.7

2,368.4

2,375.7

Počet zaměstnanců

442

455

487

Poměrové ukazatele (v %)

 

 

 

Net loss ratio (3)

39.42%

0.76%

97.88%

Net cost ratio (4)

22.20%

24.01%

23.73%

(1) před postoupením zajistitelům
(2) včetně transakcí Excess of Loss
(3) náklady na pojistná plnění očištěné od zajištění, změna stavu technických rezerv očištěná od zajištění
(4) (provozní náklady očištěné o náklady na finanční umístění minus ostatní provozní výnosy) nebo čisté předepsané pojistné

Výroční zprávy

Skupina Credendo v 2015 zveřejňuje výroční zprávu a oznamuje pětiprocentní zvýšení obratu

  • Přes náročné ekonomické podmínky na rozvojových trzích ohlásila skupina Credendo zisk 9 milionů EUR
  • V roce 2015 Credendo vybralo pojistné v hodnotě 390 milionů EUR, což je ve srovnání s rokem 2014 o 5 % více
  • Finanční spolehlivost i přes složité ekonomické prostředí
  • Rozšíření a úprava produktového portfolia a portfolia služeb pro malé a střední podniky

Makroekonomická situace

Rok 2015 byl pro obor světového obchodu dalším náročným obdobím. Nejvíce byly zasaženy rozvíjející se trhy. Na to reagovala i skupina Credendo Group v hodnocení rizikovosti zemí snížením ratingu sedmatřiceti z nich, zatímco zvýšen byl pouze u osmi. Není překvapením, že snížení ratingu se většinou týkalo zemí, jejichž příjem tvoří zejména tržby z vývozu komodit. Tedy především zemí subsaharské Afriky, Společenství nezávislých států, Latinské Ameriky a Blízkého a Středního východu. Ukázalo se, že rok 2015 byl pro světový obchod dalším náročným rokem a nejvíce trpěly rozvíjející se trhy. Hospodářská situace v Evropě byla zastíněna konfliktem mezi Ukrajinou a Ruskem a propadem cen ropy, občanskou válkou v Sýrii a Iráku a postupem Islámského státu, územním napětím s Čínou a bezpečnostními problémy způsobené džihádistickým hnutím v Africe.

I přes politická rizika stále existují významné možnosti pro exportéry v Asii a Africe. K tomuto závěru došla také konference Trade Forum, kterou společnost Credendo organizovala v roce 2015:

V Asii se v roce 2016 očekává 6% růst díky výkonu zemí, jako je Vietnam, Barma, Kambodža, Laos a Filipíny.

V Africe lze rozlišit dvě hlavní skupiny. Na jedné straně jsou země, které vyvážejí ropu a nerostné suroviny, jako je Angola, Nigerie a Jihoafrická republika, které utrpěly poklesem cen komodit a výsledným dramatickým poklesem v příjmech z vývozu. Na druhé straně to jsou země dovážející ropu, jako je Tanzanie, Keňa a Senegal, které byly schopny těžit z nízkých cen komodit částečně i díky širšímu sortimentu produktů, které vyvážejí. Očekává se, že Pobřeží Slonoviny předstihne ostatní země své kategorie díky solidní politice a silným výnosům, které generuje vývoz kakaa.

Výsledky skupiny Credendo Group

„I přes náročné ekonomické a politické prostředí na rozvojových trzích, jehož následkem byl zvyšující se počet pojistných událostí, se skupině Credendo Group podařilo ukončit loňský rok se ziskem 9 milionů euro,“ říká Dirk Terweduwe, generální ředitel skupiny. „Pětiprocentní nárůst vybraného pojistného dokazuje, že Credendo je exportérům spolehlivým partnerem a tím, kdo preferuje osobní a individuální přístup ke klientům. Aby byl zajištěn tento osobní přístup i v budoucnu, byl v roce 2015 tým posílen o dalších 32 zaměstnanců,“ dodává Dirk Terweduwe.

Klíčové údaje pro rok 2015:

  • V objemu pojištěných transakcí se odrazil slabší globální obchod. Jejich objem zaznamenal pokles o 11 miliard euro, z 95 miliard v roce 2014 na 84 miliard euro v loňském roce;
  • V roce 2015 vybrala skupina Credendo Group pojistné v hodnotě 390 milionů eur, což je o 5 % více než v roce 2014;
  • Přes negativní výsledek technického účtu v důsledku prudkého nárůstu počtu pojistných událostí, vykázala skupina konsolidovaný zisk 9 milionů euro;
  • Skupina disponuje vlastním kapitálem ve výši 2 376 milionů eur, což představuje mírný nárůst oproti minulému roku, a je bez dluhů.

Výhled

„Mezinárodní měnový fond očekává v roce 2016 jen malý globální růst. Skupina Credendo Group již podnikla nezbytné kroky, aby snížila volatilitu portfolia,“ zdůrazňuje Dirk Terweduwe a dodává: „Jakožto čtvrtá největší evropská skupina úvěrových pojistitelů je naším posláním i nadále chránit společnosti před ekonomickými a politickými riziky spojenými s mezinárodními obchodními transakcemi, aniž bychom ztratili ze zřetele přání našich zákazníků.“

DOKUMENTACE

Credendo Leaflet
Stáhnout
Annual Report, 2015
Stáhnout
Annual report, 2014
Stáhnout
Annual report, 2013
Stáhnout

Prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Používáte starší verzi prohlížeče. Prosím aktualizujte jej, abyste měli přístup na naše stránky, kde najdete všechna naše řešení včetně hodnocení rizikovosti zemí z celého světa.

Aktualizovat