• Během posledních dvou let se výrazně zlepšila makroekonomická a finanční politika, zejména s přijetím flexibilnějšího směnného kurzu.
  • Zlepšení likvidity podtrhly nedávné pozitivní změny ratingu krátkodobého politického rizika.
  • Deficit běžného účtu se snížil a ukazatele zahraničního dluhu zaznamenávají klesající trend, stejně jako poměr dluhové služby
  • Přes zranitelnost vůči kurzovým rizikům a podmíněným závazkům je finanční riziko přijatelné.

 

Nedostatek koherentní makroekonomické politiky a opakované pokusy orgánů o posílení hospodářské činnosti a zároveň zpoždění potřebných strukturálních reforem vedly v minulosti v kontextu slabé likvidity a dvou krizí platební bilance (v letech 2008 a 2011) k rozsáhlé makroekonomické nerovnováze.

Za poslední dva roky se však makroekonomická a finanční politika výrazně zlepšily, zejména s přijetím flexibilnějšího směnného kurzu. Zlepšení likvidity navíc podtrhly nedávné pozitivní změny ratingu krátkodobého politického rizika, a to v září 2017 a v únoru 2018. Krátkodobé politické riziko Běloruska je tak nyní v kategorii 5/7. Deficit běžného účtu se snížil a ukazatelé zahraničního dluhu zaznamenávají, stejně jako poměr dluhové služby klesající trend. Přes zranitelnost vůči kurzovým rizikům a podmíněným závazkům je finanční riziko přijatelné.

Vzhledem k pozitivnímu vývoji těchto ukazatelů, ale také vhledem ke skutečnosti, že ekonomika je stále v transformačním procesu a země se snaží nasměrovat svůj vývoj směrem na západ, rozhodla se společnost Credendo ke snížení ratingu středně až dlouhodobého politického rizika Běloruska na kategorii 6.

Analytik: Pascaline della Faille – P.dellaFaille@credendo.com