V souladu s klasifikací zemí podle míry teritoriálního rizika, které vydává Organizace zemí pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), změnila společnost Credendo – Export Credit Agency pojistné kategorie politického rizika středně až dlouhodobých obchodních transakcí u některých zemí. Negativní změnu zaznamenalo Turecko, které se přesunulo ze čtvrté do páté kategorie (na sedmibodové stupnici, kde stupeň 7 reprezentuje nejvyšší rizikovou a pojistnou kategorii) a podobně je na tom Írán, který se posunul z páté do šesté kategorie.   Pozitivním směrem se naopak posunula pojistná kategorie Fidži, a to ze stupně 6 na 5.

Akceptační politika se u žádné z těchto zemí nemění.

Přehled změn v kategoriích pojistného: