V rámci pravidelného přehodnocování krátkodobého politického rizika zvýšila společnost Credendo rating Bělorusku, Haiti, Kyrgyzstánu a Tádžikistánu.

 

 

  • Bělorusko: zvýšení ratingu z 6/7 na 5/7

Finanční tlak na Bělorusko se díky příznivým vnějším podmínkám a dohodě s Ruskem o cenách energie dále snížil. Krátkodobý dluh klesá. U příjmů běžného účtu se v roce 2018 očekává další navýšení, zatímco schodek běžného účtu se pravděpodobně zvýší jen mírně, a to v souvislosti s vyšším dovozem kvůli výstavbě jaderné elektrárny. Vzhledem k dalšímu zlepšení likvidity proto společnost Credendo zvýšila rating krátkodobého politického rizika Běloruska a země se posunula do kategorie 5. Jedná se již o druhou pozitivní změnu v ratingu krátkodobého politického rizika, kterou Bělorusko zaznamenalo poměrně rychle za sebou. V září 2017 společnost Credendo posunula Bělorusko z nejrizikovějšího stupně 7 na stupeň 6, a to díky nárůstu hrubých devizových rezerv v souvislosti s vydáním mezinárodního dluhopisu a oživení příjmů běžného účtu poté, co mezi lety 2014 a 2016 prudce poklesly o více než 20 %.

  • Haiti: zvýšení ratingu z 5/7 na 4/7

Od roku 2014 se díky silné remitenci a přílivu zahraniční pomoci schodek běžného účtu snižuje na mírnou úroveň. V souvislosti s tím vrostly v červenci 2017 devizové rezervy na úroveň pokrývající více než 6,5 měsíců dovozu. I letos bude pravděpodobně deficit běžného účtu dále klesat a současně bude zachována zdravá úroveň devizových rezerv. A od roku 2017, kdy do prezidentského úřadu nastoupil Jovenel Moise se zlepšuje se také politická atmosféra. Po letech politických turbulencí se zdá, že se v jedné z politicky nejnestabilnějších zemí světa obnovuje demokracie. Na základě zdravých ukazatelů likvidity a zlepšení politického prostředí proto společnost Credendo zvýšila rating krátkodobého politického rizika Haiti na stupeň 4.

  • Tádžikistán: zvýšení ratingu z 7/7 na 6/7

Díky vydání dluhopisu v hodnotě 500 milionů USD se hrubé devizové rezervy v září 2017 zvedly z 174,4 milionů na 643,9 milionů USD. Likvidita země se tak výrazně zlepšila. Na základě toho se společnost Credendo rozhodla zvýšit rating krátkodobého politického rizika na stupeň 6.