V rámci pravidelného hodnocení krátkodobého politického rizika zvýšila společnost Credendo rating sedmi zemím, snížen byl čtyřem. Pozitivní změnu zaznamenaly Barbados, Egypt, Maledivy, Černá Hora, Katar, Východní Timor a Západní Sahara, negativní trend Bahrajn, Keňa, Panama a San Marino.

Bahrajn: snížení ratingu ze 3/7 na 4/7

Neschopnost vlády udržet výdaje a zvýšit fiskální příjmy vedla od poklesu cen ropy před čtyřmi lety k významným ekonomickým problémům. Současné snížení klasifikace krátkodobého politického rizika odráží aktuální likviditu Bahrajnu, která je pod značným tlakem. Podle aktuálních údajů klesly devizové rezervy ke konci srpna 2018 na úroveň, která nepokryje ani měsíc dovozu. Změna ratingu dále odráží nejistotu ohledně realizace důležitých ekonomických reforem potřebných ke zlepšení hospodářského výhledu.

Egypt: zvýšení ratingu ze 4/7 na 3/7

Likvidita Egypta se neustále zlepšuje. Souvisí to se zavedením režimu volně plovoucího kurzu v listopadu 2016. Tato situace vedla již červnu 2017 ke zvýšení ratingu krátkodobého politického rizika z kategorie 5/7 do kategorie 4/7. Hodnota egyptské měny se následně snížila na polovinu, což sice způsobilo problémy obyvatelstvu a společnostem, které měly významné úvěry v cizí měně, ale na druhé straně to v průběhu let 2017 a 2018 vedlo k trvalému růstu exportu a k velkému přílivu portfoliových investic, a tudíž ke konstantnímu růstu devizových rezerv. Zatímco na konci roku 2016 kryly devizové rezervy jen 2,5 měsíců dovozu, ke konci září 2018 to už bylo 6 měsíců.

Keňa: snížení ratingu ze 4/7 na 5/7

Tlak na likviditu se v posledních měsících zvyšuje, a to zejména v důsledku zvýšení úrovně externího dluhu země. Půjčky jsou do značné míry spojeny s realizací řady velkých infrastrukturních projektů. To sice vedlo k silnému růstu reálného HDP, ale také ke zvýšení externí dluhové služby. Kromě toho se míra krátkodobého zahraničního dluhu od roku 2014 ztrojnásobila. Posledním faktorem, který tlačí na likviditní pozici Keni, je trvale vysoký schodek běžného účtu, který ke konci roku 2018 činil odhadem 5,6 % HDP a nepředpokládá se, že by se ve střednědobém horizontu rapidně snížil. Tyto faktory jsou důvodem snížení ratingu krátkodobého politického rizika do kategorie 5/7 i přesto, že devizové rezervy zůstávají stabilní a stačí k pokrytí 4,5 měsíce dovozu.

Maledivy: zvýšení ratingu ze 4/7 na 3/7

Upgrade krátkodobého politického rizika Malediv odráží stabilizovanou vnější likviditu země v roce 2018, a to na pozadí pozitivních výnosů z exportu v odvětví cestovního ruchu, který hraje v ekonomice země zásadní roli. Zároveň se postupně snižuje poměr deficitu běžného účtu. Dalším pozitivním faktorem je dobrý politický výhled na rok 2019 po volbách loni v září. Tyto faktory jsou důvodem přesunu ratingu krátkodobého politického rizika Malediv do kategorie 3/7.

Panama: snížení ratingu z 2/7 na 3/7

Pokles ratingu krátkodobého politického rizika Panamy do kategorie 3/7 odráží zhoršení stavu likvidity země. Deficit běžného účtu se loni rozšířil a očekává se, že i v roce 2019 zůstane velký. Dolarizovaná ekonomika Panamy je vystavena globálním finančním turbulencím a odlivům kapitálu. Aktuální celosvětové obchodní spory mohou navíc negativně ovlivnit objem provozu v Panamském průplavu.