V rámci pravidelného přehodnocování klasifikace krátkodobého politického rizika společnost Credendo zvýšila rating jedné zemi a třem snížila. Pozitivní změnu zaznamenaly Bahamy, negativní trend Argentina, Nikaragua a Pákistán.

Argentina: snížení ratingu ze 4/7 na 6/7

S ohledem na těsnou situaci v oblasti likvidity se společnost Credendo rozhodla snížit krátkodobé politické riziko Argentiny. Aktuální rating je nyní 6/7. V kontextu přiměřené úrovně devizových rezerv, které v červenci 2018 pokrývaly více než 6 měsíců dovozu, lze prudké snížení ratingu vysvětlit vysokou úrovní krátkodobého zahraničního dluhu, relativně omezeným podílem příjmů na běžném účtu a rozsahem hrubých zahraničních finančních potřeb v letech 2018 a 2019. Od dubna zažívá Argentina krizi důvěry, která v srpnu eskalovala poté, co prezident Macri požadoval, aby MMF urychlil uvolnění dohody o pohotovostním úvěru ve výši 50 miliard dolarů (IMF stand-by agreement), který měl být původně pouze preventivním opatřením.

V budoucnu bude důvěra trhu a návrat k příznivější situaci v oblasti likvidity záviset na výsledcích prezidentských voleb v říjnu 2019, na vývoji argentinského pesa, na vývoji averze k riziku (a tím i na globálních úrokových sazbách). V neposlední řadě ale také na úspěšnosti vlády při zavádění ortodoxnější měnové a fiskální politiky (mimo jiné snížení inflace, konsolidace veřejných financí / snížení primárního schodku, zvýšení příjmů na běžném účtu a snížení významného zásahu na devizovém trhu). Důležitá bude také reakce vývozců na ohlášené zvýšení exportních daní a také další vnější faktory (jako jsou například klimatické podmínky). 

Bahamy: zvýšení ratingu z 4/7 na 3/7

Po dokončení resortu v Baha Mar se likvidita výrazně zlepšuje. Deficit běžného účtu se i přes stále relativně vysokou úroveň snižuje, a to z 16,4 % HDP v roce 2017 na 13,6 % HDP v roce 2018 a v roce 2019 se očekává další výraznější pokles. Hlavní důvod lepší likvidity spočívá v nižším dovozu v souvislosti s dokončením výstavby turistického mega centra Baha Mar, ale také v souvislosti s vyšším podílem příjmů z cestovního ruchu (které stoupají právě díky otevření resortu) a s fiskální konsolidací. Navíc devizové rezervy v červnu posílily a nyní kryjí na tři a půl měsíce dovozu a krátkodobý zahraniční dluh se snížil na mírnou úroveň.  Z těchto důvodů se společnost Credendo rozhodla upgradovat krátkodobé politické riziko Baham na stupeň 3/7.

Nikaragua: snížení ratingu z 3/7 na 5/7

Prezident Ortega má nyní, přinejmenším dočasně, v nikaragujské občanské válce navrch. Přestože se vrátilo zdání normality, násilí a chaos zachvátily i obchodní a turistickou činnost, což ovlivňuje likviditu země. V důsledku náhlého poklesu příjmů z cestovního ruchu (ty činí přibližně 10 % příjmů z vývozu) a růstu nákladů na dovoz ropy (který souvisí s růstem cen) se pro rok 2018 očekává již značný schodek běžného účtu. Ten už v roce 2017 činil -6,2 % HDP.Příliv přímých zahraničních investic, který je hlavním zdrojem financování pro schodek běžného účtu, klesl a pravděpodobně bude pokračovat v poklesu kvůli rizikovému a nejistému podnikatelskému prostředí. V důsledku toho pravděpodobně poklesnou devizové rezervy (které v prosinci 2017 pokrývaly přibližně 4 měsíce dovozu) a zároveň se nejspíš zvýší dosud poměrně nízký krátkodobý zahraniční dluh.

Současný klid může být jen klidem před další bouří. Atmosféra strachu v zemi přetrvává a protesty, i když v menší míře, stále pokračují. Z těchto důvodů se společnost Credendo rozhodla snížit krátkodobé politické riziko Nikaragui na stupeň 5/7

Pákistán: snížení ratingu z 4/7 na 5/7

Vnější likvidita v Pákistánu trpí rychle rostoucím schodkem běžného účtu. Ten se zvyšuje v důsledku obrovského objemu dovozu investičního zboží pro infrastrukturní projekty (Čínsko-pákistánský hospodářský koridor). Vyšší ceny ropy navíc urychlily problémy zahraničních pákistánských účtů. Tváří v tvář tlaku na rupii zasahovala centrální banka aktivně na ochranu směnného kurzu, a to za situace, kdy jsou devizové rezervy stále nižší. Ty se mezi červnem 2017 a 2018 snížily o 35 % a aktuálně pokrývají méně než dva měsíce importu. Tyto důvody spolu s rostoucím vnějším krátkodobým dluhem vedly společnost Credendo k rozhodnutí snížit krátkodobé politické riziko Pákistánu na stupeň 5/7. V situaci, kdy se Pákistán blíží ke krizi platební bilance, zvažuje nově zformovaná vláda premiéra Imrana Chána různé možnosti, jak zastavit erozi likvidity. Vedle nedávného rozhodnutí o zvýšení dovozních cel na mnoho druhů zboží byly již přislíbeny nové čínské a saúdskoarabské několikamiliardové úvěry.  Od Islámábádu se navíc očekává, že do konce tohoto roku rozhodne o tom, zda požádat MMF o další významnou finanční pomoc.