Události

Rostoucí globální úrokové sazby a averze k riziku přinesly v posledních měsících zkoušku mnoha měnám rozvojových trhů. V Latinské Americe je hned po Argentině nejvíce postiženou zemí Brazílie. Ta meziročně vůči USD ztratila  kolem 25 % své hodnoty (údaje k 5. září 2018). Kvůli zvyšující se politické nejistotě před říjnovými prezidentskými a parlamentními volbami je země obzvláště zranitelná. Vzhledem k rostoucí polarizaci je stále méně jisté, že volby vyhraje kandidát, který bude schopen a ochoten zvládnout nezdravou fiskální situaci.

Vliv na rizikovost země

Ekonomicky se zemi daří lépe. Brazílie se po hluboké recesi v letech 2015-2016 těší již druhým rokem pozitivnímu růstu reálného HDP. I přes květnové stávky kvůli pohonným hmotám očekává letos MMF růst reálného HDP o 1,8 %. Díky historicky nižším dovozním cenám ropy a rostoucí poptávce po důležitých exportních produktech je navíc schodek běžného účtu spíše malý. Achillovou patou brazilské ekonomiky však zůstává slabá fiskální situace. Přes některé mírné fiskální reformy pravděpodobně veřejný dluh na konci letošního roku dosáhne 88 % HDP. Očekává se, že se v následujících letech bude veřejný dluh nadále zvyšovat na neudržitelnou úroveň, a to v důsledku výrazných fiskálních deficitů (pro rok 2018 je prognóza -8,3% HDP). Plány příštího prezidenta týkající se fiskální konsolidace proto budou klíčové. Otázkou zůstává, zda bude mít tento prezident silný mandát. K prosazení nepopulárních reforem bude v parlamentu nutná významná většina. Nicméně polarizace pravděpodobně povede k fragmentaci parlamentu, kam se dostanou strany z široké škály politického spektra. Sázky na prosazování fiskálních reforem jsou poměrně vysoké. Pokračování současného trendu může spustit snižování ratingu ratingovými agenturami, zapříčinit další tlak na měnu, podnítit inflaci (která v roce 2017 dosáhla rekordně nízké úrovně), vést ke zpřísnění měnové politiky a dokonce i k recesi.  Krátkodobé politické riziko - které reprezentuje likviditu země - je aktuálně v kategorii 2/7 a výhled je stabilní. Země disponuje vysokou úrovní devizových rezerv, která může pokrýt téměř pětinásobek zvýšeného vnějšího krátkodobého dluhu a téměř 15 měsíců dovozu. Středně až dlouhodobé politické riziko, které reprezentuje solventnost země, je momentálně v kategorii 5/7 a výhled je také stabilní.

Rating Brazílie odráží její zvýšenou zahraniční zadluženost oproti příjmům běžného účtu, slabý růst HDP a nezdravé veřejné finance, zatímco deficit běžného účtu a inflace jsou nízké.

Analytik: Jolyn Debuysscher - J.Debuysscher@credendo.com