Události

V pondělí 29. ledna bylo bezvýsledně uzavřeno nové kolo jednání o Severoamerické dohodě o volném obchodu (NAFTA). NAFTA vstoupila v platnost před 24 lety a jejím smyslem je snížení obchodních bariér mezi třemi signatářskými zeměmi: Kanadou, USA a Mexikem. Obchod se zbožím mezi těmito zeměmi od té doby vzrostl téměř čtyřnásobně. Současný americký prezident se však obává obchodního deficitu s Mexikem, a proto USA iniciovaly nová jednání. Od loňského léta proběhlo 6 kol, ale stále není vidět světlo na konci tunelu. Jak Kanada, tak Mexiko chtějí z velké části zachovat status quo, zatímco USA jsou pro rozsáhlou revizi. Nové kolo jednání je naplánováno na konec února.

Vliv na rizikovost země

Loňská jednání vedla trnitou cestou. Hrozba, že by USA od dohody ustoupily, představuje velkou nejistotu. Kolaps NAFTA by pro Mexiko znamenal vážné narušení ekonomiky – ve hře by byl značný pokles mexického pesa, nárůst dluhu v cizích měnách (který je ke konci roku 2017 odhadován na 6 %) a dokonce i vážná recese. Tento vývoj by značně poškodil podnikatelské prostředí. Nebezpečí ukončení dohody a zmírnění potenciálních dopadů vede mexickou vládu k diverzifikaci exportních partnerů. Nicméně více než 75 % celkového mexického exportu je určeno na vývoz do USA. Vybudovat nové obchodní kontakty po celém světě trvá roky, a proto by ukončení dohody NAFTA mexickou ekonomiku značně ovlivnilo. Vypovězení dohody by v Mexiku zasáhlo téměř všechna odvětví, ale ani některá průmyslová odvětví v USA by nezůstala bez následků – například zemědělství a automobilový průmysl. Zemědělci si již nyní stěžují, že vzhledem k nejistotě ohledně dohody NAFTA se mexičtí kupci poohlížejí po zboží (např. po vepřovém mase a sójových bobech) jinde. Úspěšné uzavření jednání je proto nezbytné. Mezinárodní měnový fond ale očekává pozitivní výsledek a dokonce nedávno změnil prognózu růstu mexického HDP z 1,9 % na 2,3 % pro rok 2018 a z 2,3 % na 3 % pro rok 2019. Stále není jasné, kdy jednání skončí. Za původní politický termín se považovaly červencové prezidentské volby v Mexiku. Zatím je však stále více pravděpodobné, že k dohodě do července nedojde a možná se tak dokonce nestane ani po senátních volbách, které jsou v USA plánované na listopad.

Analytik: Jolyn Debuysscher – J.Debuysscher@credendo.com