Události

Mario Abdo, senátor vládní strany Partido Colorado, porazil v prezidentských volbách středolevou alianci vedenou jiným senátorem, Efraínem Alegrem. Jeho vítezství není překvapením, protože v průzkumech veřejného mínění vedl o více než dvacet bodů. Abdo, který se úřadu ujme v srpnu, bude pravděpodobně uplatňovat zásady přívětivého podnikatelského prostředí, které zavedl jeho předchůdce, prezident Cartes. Také se očekává, že zajistí přísnou fiskální politiku a zároveň podpoří nízké daně a zahraniční investice.

Vliv na rizikovost země

Bývalý prezident Cartes předává svému nástupci vládu se zdravými veřejnými financemi: rozpočtové deficity jsou celkem malé (odhaduje se na zhruba -1% HDP v roce 2018), vládní dluh je poměrně nízký a stabilní (mírně nad 25% HDP v roce 2017) . Hospodářství se celkově daří. HDP roste o zhruba 4 %, inflace je poměrně nízká a běžný účet vykazuje jen mírný schodek (1,8 % HDP v roce 2017). Navíc se očekává, že paraguajský zahraniční dluh, který byl na konci roku 2017 na úrovni přibližně 55 % HDP, bude postupně klesat. Jsou zde však také některé slabiny, které bude muset Abdo řešit. Za prvé, Paraguay je velmi závislá na odvětvích, která ovlivňuje počasí, což odráží její hlavní vývozní produkty: elektřinu (vyrobenou z hydroelektrické energie) a sóju. Společně tvoří téměř 40 % příjmů běžného účtu. Vzhledem k tomu země je příležitostně zasažena suchem, je hospodářská výkonnost ohrožena špatnými povětrnostními podmínkami. Za druhé je paraguayské hospodářství do značné míry určováno geografickou polohou, tedy mezi dvěma regionálními supervelmocemi: Argentinou a Brazílií. Hospodářský vývoj sousedních zemí samozřejmě paraguayskou ekonomiku ovlivňuje. Jde zejména o Brazílii, která představuje přibližně třetinu paraguajského vývozu a jejíž ekonomické oživení je spíše slabé. Za třetí, paraguayský finanční systém je vysoce dolarizovaný. Vzhledem k tomu, že režim devizového kurzu je plovoucí, silná devalvace guaraní vůči dolaru by mohla mít dopad na bilanci bank a dlužníků.

Rating krátkodobého politického rizika je aktuálně v kategorii 3/7 a výhled je negativní. Země má komfortní úroveň devizových rezerv (v únoru devizové rezervy pokrývaly asi 7 měsíců dovozu). Důvodem negativního výhledu je však zvyšující se vnější krátkodobý dluh.

Rating středně až dlouhodobého politického rizika je v kategorii 5/7. Jeho úroveň dráží zahraniční dluh Paraguaje, silný růst, vysokou dolarizaci, citlivost vůči povětrnostním podmínkám a zdravé veřejné finance. Klesající zahraniční dluh však přináší určitý pozitivní výhled.

Analytik: Jolyn Debuysscher - J.Debuysscher@credendo.com