Události

Ukrajinský parlament přijal zákon na zřízení zvláštního protikorupčního soudu. Ve stejný den parlament také odvolal ministra financí Oleksandra Danyljuka, který se dostal do sporu s premiérem.

Vliv na rizikovost země

Přijetí zákona je pozitivním krokem a jde o klíčovou podmínku Mezinárodního měnového fondu (MMF) pro pokračování pomoci Ukrajině. Nicméně to MMF pravděpodobně nebude stačit a fond nyní bude zkoumat, zda nový zákon splňuje jeho požadavky. MMF navíc vyžaduje pokrok v řadě dalších oblastí včetně energetiky (ceny plynu u domácností nebyly upraveny po dobu dvou let navzdory růstu cen v zahraničí) a fiskální politiky.

Ukrajina se potýká s rozsáhlou korupcí, což podtrhuje sto třicáté místo v žebříčku Corruption Perceptions Index 2017 společnosti Transparency International. V případě, že budou dobře navržené, mohly by kroky v boji proti korupci pomoci zlepšit podnikatelské prostředí a následně pozitivně ovlivnit vnímání zahraničních investorů. Z dlouhodobého hlediska je pravděpodobné, že boj proti korupci podpoří přímé zahraniční investice, které od roku 2014 zpomalily.

Přestože společnost Credendo stále klasifikuje systémové obchodní riziko Ukrajiny kategorií C, což je nejhorší kategorie na tříbodové stupnici A-C, obchodní riziko se zlepšuje. Růst reálného HDP se v tomto roce pravděpodobně dále zrychlí z 2,5 % (v loňském roce) na 3,2 %. Inflace, která vzrostla v letech 2014 – 15, nyní klesla, ale stále zůstává dvojciferná (viz graf 1). Úrokové sazby jsou v nominálním vyjádření také velmi vysoké, ale v reálném vyjádření jsou mírnější. Díky úsilí orgánů o konsolidaci bankovního sektoru (uzavření nejslabších bank, rekapitalizace a posílení právního rámce) se sektor stabilizoval. Úvěr soukromého sektoru se v nominálním vyjádření vrací do kladných čísel (viz graf 2), ale v reálném vyjádření zůstává negativní, což naznačuje, že přístup soukromého sektoru k úvěru je stále obtížný.

 

V neposlední řadě se od konce ledna 2018 snižuje tlak na směnný kurz. Za těchto okolností zůstává vnější zranitelnost zvýšena především díky značné zahraniční zadluženosti, velikým splátkám, mírnému schodku běžného účtu a jak zdůrazňuje klasifikace kategorie 5 pro krátkodobé politické riziko také kvůli stále nízké likviditě. V souvislosti s rostoucími globálními úrokovými sazbami a před volbami v roce 2019 může být směnný kurz opět pod tlakem. Devalvace hřivny bude mít vliv na schopnost subjektů splatit dluh denominovaný v cizí měně a povede ke zvýšení veřejného a zahraničního dluhu, které jsou částečně denominovány v cizí měně.

Analytik: Pascaline della Faille – p.dellafaille@credendo.com