Země vykazuje od roku 2015 postupný pokles devizových rezerv. V lednu 2017 byla jejich úroveň ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o více než 15 % nižší. Tváří v tvář nejistému globálnímu prostředí poklesl do roku 2016 vývoz zboží (zejména z důvodu nepříznivých klimatických podmínek) a příliv přímých zahraničních investic. V kontextu fiskální konsolidace a zpřísňování měnové politiky to přispělo  ke snížení růstu HDP na 4,3 % (z 4,8 % v roce 2015). Vzhledem ke zhoršení externí likvidity země, včetně výrazného skoku krátkodobého dluhu, posunula supina  Credendo krátkodobé politické riziko Srí Lanky z kategorie 3/7 na 4/7. Výhledově by však podpora současného programu MMF, silnější celosvětová poptávka a nové projekty v oblasti infrastruktury měly budoucí hospodářský vývoj příznivě ovlivnit a měly by napomoci pomalému zlepšování likvidity země.