I ve druhém čtvrtletí, stejně jako v prvních třech měsících roku 2017, přetrvává pozitivní trend ve vývoji krátkodobého politického rizika. Vyplývá to z pravidelného hodnocení, které v červnu vydala společnost Credendo. V rámci přehodnocování ratingů jednotlivých zemí zvýšilo Credendo v červnu 2017 rating pěti zemím, snížen byl u třech. Pozitivní změnu zaznamenaly Egypt, Ghana, Irák, Mauretánie a St. Martin, negativní trend naopak Srí Lanka, Svatý Vincenc a Grenadiny a také Turkmenistán.

 

 

Mírné oživení cen komodit, trvalý růst Číny, silnější světová poptávka a makroekonomické změny – to jsou jen některé z hlavních faktorů, které vysvětlují lepší ekonomický výkon a postupné zlepšování likvidity několika rozvojových zemí. I přes příznivější vývoj však čelí globální ekonomika velké nejistotě,  počínaje úrovní cen komodit přes geopolitický vývoj, až po obchodní protekcionismus. Především v zemích, které jsou závislé na vývozu komodit, je tak zlepšení míry krátkodobého politického rizika velmi křehké.

  • Egypt: poté, co centrální egyptská banka loni v listopadu zavedla režim volně plovoucího kurzu, se egyptské devizové rezervy zvýšily téměř o 50 %. Devalvace vedla také ke zvýšení vývozu a investic. To pravděpodobně sníží schodek běžného účtu a usnadní jeho financování. V důsledku toho se společnost Credendo rozhodla posunout krátkodobé politické riziko z kategorie 5/7 do kategorie 4/7.
  • Ghana: Hospodářská situace Ghany se zlepšuje a celkový růst HDP se v roce 2017 odhaduje na přibližně 6 %. To je důsledkem značného zvýšení produkce ropy na pozadí rozpočtových úprav. Snižuje se také schodek běžného účtu a krátkodobý dluh klesá. Na základě zlepšení těchto ukazatelů posunula společnost Credendo hodnocení krátkodobého politického rizika Ghany o jeden stupeň, z kategorie 5/4 do kategorie 4/7.
  • Irák: v roce 2014 Credendo snížilo rating krátkodobého politického rizika do kategorie 7/7 a Irák se ve chvíli, kdy se Islámský stát blížil k Bagdádu, zařadil mezi off-cover země. Bezpečnostní situace se však postupně zlepšuje a politická situace se stabilizovala.  Díky mezinárodní podpoře bylo území IS v posledních měsících výrazně omezeno. Výsledkem je, že IS v současné době drží pouze území na severozápadě země poblíž syrské hranice, kolem města Hawija a části města Mosul. Rating krátkodobého politického rizika byl tudíž zvýšen z kategorie 7/7 na 6/7. Pojistné krytí je však omezeno na dlužníky v Bagdádu a na jihu země.
  • Srí Lanka: Země vykazuje od roku 2015 postupný pokles devizových rezerv. V lednu 2017 byla jejich úroveň ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o více než 15 % nižší. Tváří v tvář nejistému globálnímu prostředí poklesl do roku 2016 vývoz zboží (zejména z důvodu nepříznivých klimatických podmínek) a příliv přímých zahraničních investic. V kontextu fiskální konsolidace a zpřísňování měnové politiky to přispělo  ke snížení růstu HDP na 4,3 % (z 4,8 % v roce 2015). Vzhledem ke zhoršení externí likvidity země, včetně výrazného skoku krátkodobého dluhu, posunula skupina  Credendo krátkodobé politické riziko Srí Lanky z kategorie 3/7 na 4/7. Výhledově by však podpora současného programu MMF, silnější celosvětová poptávka a nové projekty v oblasti infrastruktury měly budoucí hospodářský vývoj příznivě ovlivnit a měly by napomoci pomalému zlepšování likvidity země.  
  • Turkmenistán: Vzhledem k silné závislosti na příjmech z ropy a plynu nebyla země imunní k pádu cen ropy.  Příjmy běžného účtu zaznamenaly prudký pokles, což vedlo v roce 2016 k navýšení schodku běžného účtu o více než 20 % HDP. V letošním roce se schodek běžného účtu pravděpodobně sníží, ale i tak zůstane vysoký. Vzhledem k tomu, že úřady zavedly devizová omezení a krátkodobý dluh se zvyšuje, rozhodla se skupina Credendo snížit krátkodobé politické riziko země do kategorie 6/7.