Stejně jako v prvních šesti měsících letošního roku, převládaly ve vývoji krátkodobého politického rizika i ve třetím čtvrtletí pozitivní změny. Vyplývá to z pravidelného hodnocení, které v říjnu vydala společnost Credendo. V rámci přehodnocování ratingů jednotlivých zemí zvýšilo Credendo v říjnu 2017 rating osmi zemím, snížen byl pouze u jedné. Pozitivní změnu zaznamenaly Bělorusko, Gambie, Indonésie, Mongolsko, Senegal, Surinam, Uganda a Uzbekistán, negativní trend pouze Gabon.

Třetí čtvrtletí 2017 je v kategorii krátkodobého politického rizika charakterizováno vyšším počtem pozitivních změn, a to ve velkém rozsahu. Specifickými faktory, které tento pozitivní trend vysvětlují, jsou zejména politická stabilita, oživená likvidita a externí finanční podpora.  Také po zbytek roku zůstanou pro rozvojové země globální ekonomické trendy příznivé. Důvodem je zejména silnější americká i evropská poptávka, robustní čínský růst a oživení cen komodit.  To se ovšem netýká většiny zemí z CFA zóny.  Výhled na rok 2018 je však nejistý, a to především kvůli vysokým úrovním soukromého i veřejného dluhu, pomalu se zpřísňujícím měnovým podmínkám ve vyspělých ekonomikách a geopolitickému napětí.

  • Bělorusko: zvýšení ratingu z kategorie 7/7 na 6/7

Díky vydání mezinárodních dluhopisů začaly devizové rezervy Běloruska v červnu 2017 narůstat (viz graf) a v srpnu 2017 už kryly dva měsíce dovozu. Očekává se, že příjmy běžného účtu země, které v letech 2014 a 2016 klesly o více než 20 %, letos mírně vzrostou.  V této souvislosti a s přihlédnutím ke skutečnosti, že krátkodobý dluh zůstává vysoký, společnost Credendo zvýšila hodnocení krátkodobého politického rizika, a to se tak přesunulo z kategorie 7 do kategorie 6.

  • Gambie: zvýšení ratingu z kategorie 7/7 na 6/7

Téměř deset měsíců po neočekávané porážce prezidenta Yahya Jammeha je obnoveno krytí krátkodobých transakcí. Rating krátkodobého politického rizika Gambie se přesunul z kategorie 7 do kategorie 6. Hlavním důvodem je postupné oživení devizových rezerv. Deficit běžného účtu nicméně zůstává značný a dokonce se předpokládá, že se ještě navýší, i když bude pravděpodobně dofinancován prostřednictvím dárců a přílivem přímých zahraničních investic.  Nicméně Credendo zatím neobnoví krytí pro veřejnoprávní kupující. Nová vláda zdědila veřejné finance ve špatném stavu a ty jsou navíc v současné době pod velkým tlakem. Vláda Gambie je podle MMF stále v dluhové tísni a vzhledem k tomu zůstává riziko pro veřejnoprávní dlužníky vysoké.

  • Mongolsko: zvýšení ratingu z kategorie 6/7 na 5/7

Vnější likvidita Mongolska postupně těží z mnohamiliardového finančního balíčku schváleného v únoru. Ten zahrnuje zahájení programu MMF odsouhlaseného v květnu. Mongolsko navíc posiluje produkci a vývoz uhlí, zatímco současně benefituje z oživených cen komodit, zejména mědi, která v Mongolsku patří mezi nejvýznamnější vývozní produkty. Všechny tyto faktory přispívají ke zvýšení růstu HDP (na očekávaná 2 % v roce 2017) ke zlepšení likviditní pozice země. Tím se také vysvětluje aktuální vyšší kategorie politického rizika (5/7).

  • Senegal: zvýšení ratingu z kategorie 5/7 na 4/7

Kromě své stabilní politické scény se Senegal pyšní také silným ekonomickým růstem, jedním z nejsilnějších v západní Africe.  V porovnání s ostatními členskými státy Západoafrické hospodářské a monetární unie (WAEMU) má lepší než průměrnou likviditní pozici. Přestože je schodek běžného účtu strukturální, jeho poměr k výnosům z vývozu zůstává relativně omezen a země má dostatečné množství finančních prostředků na financování deficitu. Vzhledem k tomu bylo krátkodobé politické riziko Senegalu zvýšeno z kategorie 5 na kategorii 4.

  • Uganda: zvýšení ratingu z kategorie 4/7 na 3/7

Ugandské devizové rezervy zůstávají stabilní a kryjí okolo 4,5 měsíců dovozu. Vzhledem k investicím do infrastruktury se v příštích letech očekávají vyšší schodky běžného účtu a větší dluhy. Společnost Credendo však nepředpokládá, že by to ovlivnilo likviditu.

  • Uzbekistán: zvýšení ratingu z kategorie 6/7 na 5/7

V září 2017 se uzbecké úřady rozhodly zrušit většinu měnových omezení sovětské éry. Měna byla devalvována o 50 % a podle informací z mezinárodního tisku budou pro kurz určující tržní faktory, což pravděpodobně sníží tlak na devizové rezervy. Kromě toho se zlepšila také platební zkušenost a společnost Credendo se rozhodla zvýšit rating krátkodobého politického rizika z kategorie 6 na 5.