Na rozdíl od pozitivního trendu, který byl zaznamenán ve třech předcházejících čtvrtletích, v posledním čtvrtletí roku 2017 převažoval ve změnách ratingu krátkodobého politického rizika spíše opačný trend. V rámci pravidelného přehodnocování krátkodobého politického rizika zvýšila společnost Credendo rating třem zemím, snížen byl u sedmi. Pozitivní změnu zaznamenaly Ázerbájdžán, Thajsko a Ukrajina, negativní trend Alžírsko, Bahamy, Demokratická republika Kongo, Dominikánská republika, Filipíny, Sv. Bartoloměj a Trinidad a Tobago.

Důvodem zmíněného trendu je především negativní domácí vývoj, neboť v celosvětovém měřítku zůstává hospodářský kontext pozitivní. Ceny komodit nicméně zůstávají poměrně nízké a to by mohlo v mnoha rozvojových zemích zejména v Africe pokazit vyhlídky na rok 2018.

Alžírsko: snížení ratingu z 2/7 na 3/7

Alžírská vláda nadále bojuje s implementací potřebných ekonomických reforem v reakci na nízké ceny ropy. To vedlo k velkým fiskálním deficitům a schodku běžného účtu. V důsledku toho poklesly od konce roku 2013 do srpna 2017 devizové rezervy země o 45 % a došlo k vyčerpání ropného stabilizačního fondu. Tato situace vedla společnost Credendo k rozhodnutí snížit krátkodobé politické riziko země na stupeň 3/7. Vláda odmítá externí půjčky a čelí potížím s vnitřními půjčkami. Odvolání premiéra Tebbouna (jehož plánem byl boj proti korupci) po pouhých dvou měsících a jednadvaceti dnech v úřadu ukazuje, že realizace hlubokých strukturálních reforem je v Alžírsku velmi obtížná. Předpokládá se, že nový premiér Ouyahia provede určitou fiskální konsolidaci, avšak žádné další hospodářské reformy se neočekávají.

Ázerbájdžán: zvýšení ratingu z 4/7 na 3/7

Ázerbájdžán je země silně závislá na ropě, která je hlavním zdrojem jeho příjmů. Proto byl silně postižen prudkým poklesem cen ropy, který začal v polovině roku 2014. Jeho devizové rezervy v letech 2014 a 2015 klesly, částečně proto, že země používala své rezervy k udržování pevného směnného kurzu vůči USD. Kurz byl devalvován nejprve v únoru 2015 a v prosinci 2015 byla měna ponechána jako volně plovoucí. Tento krok je velmi pozitivní, neboť znamená, že již není nutné využívat devizové rezervy k udržování pevného směnného kurzu. Devizové rezervy se díky tomu v roce 2016 stabilizovaly a zaznamenávají vzestupný trend, který pravděpodobně bude pokračovat i přes nedávný pokles. Navíc je pravděpodobné, že zůstatek běžného účtu bude nadále v přebytku a krátkodobý zahraniční dluh zůstane relativně nízký. V tomto kontextu se společnost Credendo rozhodla zvýšit rating krátkodobého politického rizika na stupeň 3/7.

Thajsko: zvýšení ratingu z 3/7 na 2/7

Thajská ekonomika letos na pozadí politické stability a prudkého nárůstu zahraniční poptávky dále posilovala. Díky rostoucímu trendu exportu průmyslových výrobků, příjmům od asijských turistů a přímým zahraničním investicím se zvýšil přebytek běžného účtu nad 10 % HDP.

Dalším pozitivním faktorem jsou přetrvávající nízké ceny ropy. Výsledkem je navýšení devizových rezerv, které od konce roku 2016 vzrostly o 17 %. Zlepšení krátkodobého politického rizika vedlo společnost Credendo ke zvýšení ratingu země z 3/7 na 2/7. Letos se celkově zlepšilo i podnikatelské prostředí, očekává se růst HDP na úrovni 3,7 % a předpokládá se, že v roce 2018 dosáhne růst 3,5 % - což zvýší důvěru investorů. To se již odráží v hodnotě bahtu, který v letošním roce oproti USD vzrostl o 9 %. Tento celkově převážně pozitivní trend bude vzhledem k příznivým celosvětovým hospodářským vyhlídkám a očekávané politické stabilitě pokračovat nejspíš také v roce 2018, a to přinejmenším do všeobecných voleb. Ty budou první od roku 2014, kdy došlo k vojenskému převratu a dle plánu by se měly uskutečnit v roce 2018 nebo 2019.

Trinidad & Tobago: snížení ratingu z 3/7 na 4/7

Trinidad a Tobago jakožto rafinéra surové ropy těžce zasáhly nízké ceny této komodity. V posledních dvou letech zaznamenala země kvůli nižším cenám uhlovodíků zvýšené schodky běžného účtu (také v roce 2017 se očekává schodek ve výši 9 % HDP). Tyto deficity vyvinuly značný tlak na měnu a devizové rezervy. Centrální banka Trinidad a Tobago má fixaci na USD a v podstatě od roku 2016 drží hodnotu měny na 6,75 USD. V důsledku toho se devizové rezervy ocitly pod tlakem a od roku 2014 klesly o více než 20 %. V posledních dvou letech si navíc firmy stěžovaly na nedostatek deviz, protože klesl objem, který dala vláda k dispozici. Vzhledem k těmto okolnostem snížila společnost Credendo krátkodobé politické riziko na stupeň 4/7.

Ukrajina: zvýšení ratingu z 6/7 na 5/7

Rating krátkodobého politického rizika Ukrajiny byl zvýšen na stupeň 5 a odráží tak zlepšení likvidity. Od února 2015 vykazovaly devizové rezervy země vzestupný trend (viz graf) a nyní kryjí více než tři měsíce dovozu. Kromě toho krátkodobý zahraniční dluh v absolutním a relativním vyjádření klesl. V roce 2017 lze očekávat snížení schodku běžného účtu, protože příjmy rostou rychleji, než platby a trend bude pravděpodobně pokračovat i v roce 2018. Přes zlepšení likvidity ale zůstávají rizika i nadále vysoká. Po vydání státních dluhopisů (3 mld. USD v září 2017) by orgány mohly být méně ochotné řešit korupci a provádět klíčové strukturální reformy, mimo jiné důchodovou reformu, která je kritickou podmínkou pro čtvrtý přezkum programu MMF, pozemkovou reformu a opatření na urychlení privatizace. To by mohlo vést k dalšímu zpoždění v programu MMF a brzdit důvěru zahraničních investorů. Přestože těžké boje v Donbasu skončily, konflikt ve východní oblasti zůstává nevyřešen a stále dochází ke sporadickým násilnostem.