V rámci pravidelné revize klasifikace krátkodobého politického rizika zvýšilo Credendo v březnu 2017 rating šesti zemím, snížen byl u třech. Pozitivní změnu zaznamenaly Guyana, Malajsie, Mikronésie, St. Lucia, Surinam a Vietnam, negativní trend se týká Etiopie, Malediv a Paraguaye.

Vzhledem k tomu, že v aktuální revizi klasifikace převažuje zvýšení ratingu, je trend vývoje krátkodobého politického rizika pozitivní. To je způsobeno zejména obecně lepší likviditou, postupným posilováním ekonomické aktivity a cenami komodit, zejména ropy, které se v posledních měsících konečně odrazily ode dna. V nadcházejícím období zůstanou ceny komodit pravděpodobně stabilní, nad průměrnou úrovní roku 2016, což by mohlo přispět k podpoře likviditních ukazatelů zemí vyvážejících komodity. Nad výkonem globální ekonomiky však stále jako Damoklův meč visí vzrůstající nebezpečí protekcionistické obchodní politiky a politického napětí.

  • Etiopie: snížení ratingu ze stupně 5 na stupeň 6

Vzhledem k rostoucím krátkodobým dluhům v souvislosti s rozvojem infrastruktury a nedávnému suchu, je likvidita Etiopie pod tlakem. Násilné protivládní protesty, přestože byly v říjnu 2016 potlačeny vyhlášením výjimečného stavu, jsou důkazem vzrůstajícího etnického napětí. Protesty, které byly částečně namířeny proti zahraničním investorům, vedly k poklesu přímých zahraničních investic. To pro Etiopii představuje problém, protože země bojuje s poměrně velkým deficitem běžného účtu a v posledních letech spoléhala právě na zahraničení investice. Už tak nízké devizové rezervy, které momentálně pokrývají necelé dva měsíce dovozu, jsou dále pod tlakem.

  • Malajsie: zvýšení ratingu ze stupně 2 na stupeň 1

V roce 2015 byl rating krátkodobého politického rizika v důsledku kolapsu cen ropy dvakrát snížen. V průběhu minulého roku se malajsijská ekonomika přizpůsobila vnějším šokům a došlo k postupnému zlepšení situace, což vedlo v srpnu 2016 k prvnímu zvýšení ratingu. Krátkodobý dluh země je nyní na nižší úrovni, zatímco devizové rezervy se pomalu upevňují v kontextu vzrůstajícího exportu v klíčových oblastech (zejména elektroniky, ropy, plynu a palmového oleje) a přímým zahraničním investicím. Zvyšující se ceny částečně vysvětlují nárůst exportu. Vzhledem k vstřícnému domácímu prostředí a slibnému globálnímu ekonomickému výhledu, zvyšuje Credendo rating země na nejvyšší první stupeň, čímž se země opět dostává na úroveň z roku 2014.  

  • Paraguay: snížení ratingu ze stupně 2 na stupeň 3

Paraguay se od roku 2013 těší relativní politické stabilitě a její devizové rezervy v posledních letech vzrostly na poměrně vysokou úroveň pokrývající ke konci roku 2016 8,4 měsíců dovozu. Nicméně Paraguay jako nízkonákladové výrobní centrum - „Čína Jižní Ameriky“ se zároveň dostává do situace, kdy se ostře zvyšuje její krátkodobý dluh až na úroveň poloviny příjmů z vývozu. Tento vývoj negativně ovlivňuje likviditní pozici země, protože saldo běžného účtu se pravděpodobně dostane do mírného deficitu vzhledem ke stále nízkým cenám vývozních produktů. Z těchto důvodů Credendo snižuje rating krátkodobého politického rizika na kategorii 3.

  • Suriname: zvýšení ratingu ze stupně 6 na 5

Surinam se pomalu vzpamatovává z ekonomické krize, kterou spustily nízké ceny ropy a zlata spolu s uzavřením významného závodu na výrobu hliníku. S tím jak se postupně zvyšují ceny ropy a zlata a s otevřením nového zlatého dolu v říjnu 2016, se v roce 2017 očekává růst devizových rezerv a přebytek běžného účtu. Vzhledem k výraznému zlepšení likvidity proto Credendo zvyšuje rating krátkodobého politického rizika ze stupně 6 na stupeň 5. Ekonomický výhled nicméně zůstává složitý. Inflace v nadcházejících letech pravděpodobně bude stále vysoká (odhady z konce loňského roku hovoří o 60 %), růst HDP zřejmě zůstane v záporných hodnotách a zvyšuje se riziko úvěrové krize.