Kromě své stabilní politické scény se Senegal pyšní také silným ekonomickým růstem, jedním z nejsilnějších v západní Africe.  V porovnání s ostatními členskými státy Západoafrické hospodářské a monetární unie (WAEMU) má lepší než průměrnou likviditní pozici. Přestože je schodek běžného účtu strukturální, jeho poměr k výnosům z vývozu zůstává relativně omezen a země má dostatečné množství finančních prostředků na financování deficitu. Vzhledem k tomu byl rating krátkodobého politického rizika Senegalu zvýšen z kategorie 5 na kategorii 4.