Téměř deset měsíců po neočekávané porážce prezidenta Yahya Jammeha je obnoveno krytí krátkodobých transakcí. Rating krátkodobého politického rizika Gambie se přesunul z kategorie 7 do kategorie 6. Hlavním důvodem je postupné oživení devizových rezerv. Deficit běžného účtu nicméně zůstává značný a dokonce se předpokládá, že se ještě navýší, i když bude pravděpodobně dofinancován prostřednictvím dárců a přílivem přímých zahraničních investic.  Nicméně Credendo zatím neobnoví krytí pro veřejnoprávní kupující. Nová vláda zdědila veřejné finance ve špatném stavu a ty jsou navíc v současné době pod velkým tlakem. Vláda Gambie je podle MMF stále v dluhové tísni a vzhledem k tomu zůstává riziko pro veřejnoprávní dlužníky vysoké.