Hospodářská situace Ghany se zlepšuje a celkový růst HDP se v roce 2017 odhaduje na přibližně 6 %. To je důsledkem značného zvýšení produkce ropy na pozadí rozpočtových úprav. Snižuje se také schodek běžného účtu a krátkodobý dluh klesá. Na základě zlepšení těchto ukazatelů posunula společnost Credendo hodnocení krátkodobého politického rizika Ghany o jeden stupeň, z kategorie 5/4 do kategorie 4/7.