Rizikové faktory a výhled

Indický růst zpomaluje. Tento negativní trend od konce roku 2016 díky dvěma domácím otřesům ještě zesílil. Demonetizační opatření z loňského listopadu a nejistý přechod na daň za zboží a služby v červenci minulého roku dočasně narušily ekonomickou aktivitu. Svou roli při zpomalování ekonomiky sehrály i vysoké dluhy korporací a špatná kondice bankovního sektoru. Nicméně i přes důsledky uvedených šoků, jejichž dopad by se měl ještě projevit v následujících měsících, zůstává výhled střednědobého politického rizika pozitivní. Indie bude i nadále profitovat z pozitivních ekonomických podmínek, a to zejména z nízkých cen ropy, které přispěly k poklesu inflace na desetileté minimum. Dalším pozitivním faktorem zůstává velikost domácího trhu, který snižuje zranitelnost země v nejistém globálním prostředí. A zvlášť pozitivní skutečností jistě zůstává také politická stabilita a reformní proces, který by měl pokračovat nejméně do roku 2024. Premiér Módí je totiž favoritem voleb pro rok 2019 a očekává se, že příští rok získá parlamentní většinu. Jeho reformní a pro-podnikatelský postoj se odráží ve zlepšujícím se podnikatelském prostředí, důvěře investorů (zahraniční investice zaznamenávají udržitelný vzestupný trend) a silnější rupii. To vede k hodnocení obchodního rizika Indie stupněm B (na stupnici od A do C, kde C představuje nejvyšší míru rizika).

Pozitivní výhled však zatemňují další tři rizika. Největší obavy vzbuzuje neduživý bankovní sektor. Zejména státní banky jsou zatěžovány růstem špatných úvěrů a vláda plánuje jen skromnou rekapitalizaci. To společně s vysokou úrovní dluhu podniků v některých sektorech ovlivňuje nabídku úvěrů (ta je nyní na nejnižší úrovni za celá desetiletí), dále poptávku a domácí investice. To by nakonec mohlo snížit růstový potenciál Indie. Třetím rizikem jsou strukturálně slabé veřejné finance. Očekává se, že probíhající fiskální konsolidace bude pomalá, a to navzdory dopadu nedávno představených národních strategických plánů. Celkově silné základy Indie, od robustní platební bilance k poměrně nízkému zahraničnímu dluhu a její pozitivní ekonomické vyhlídky zdůvodňují klasifikaci Indie stupněm 3/7 v kategorii středně až dlouhodobého politického rizika. Rating krátkodobého politického rizika je silný, na stupni 2/7, a to zejména díky robustní a stále posilující externí likviditě.

Fakta & Čísla

Pozitiva

 • Reformní vláda
 • Široký záběr ekonomiky
 • Silný sektor služeb
 • Udržitelný vnější dluh

Negativa

 • Časté napětí mezi komunitami
 • Klesající trend poměru domácích investic
 • Bankovní sektor zatížený vysokými a rostoucími špatnými úvěry
 • Slabé veřejné finance

Hlava státu

 • Prezident Ram Nath Kovind

Hlava vlády

 • Premiér Naréndra Módí (BJP)

Volby (pětileté volební období)

 • Prezidentské: v r. 2022
 • Parlamentní: v r. 2019

Populace

 • 1 311,1 milionů

Příjem na hlavu

 • 1 600 USD

Příjmová skupina

 • Nižší střední příjem

Hlavní exportní produkty

 • Soukromé převody (12,7 % příjmů běžného účtu), softwarové služby (11, 3 %), drahé kameny a šperky (7,9 %), minerální paliva (6,3 %), textil (4,8 %), cestovní ruch (4,3 %), chemikálie a plasty (4,2 %)

Hodnocení rizikovosti země

Módí a Indická lidová strana (BJP) směřují k získání parlamentní většiny

Premiér Módí jako jeden z nejoblíbenějších politiků posledních desetiletí zanechává v politické historii Indie stále výraznější stopu. Přestože je jeho strana v horní komoře v menšinové pozici, zvyšuje se pravděpodobnost, že BJP v roce 2018 ovládne obě komory parlamentu. Bodem zlomu bylo jeho hladké březnové vítězství v Uttarpradéši, nejlidnatějším státě Indie. Vítězství podtrhlo jeho popularitu ve všech regionech a ve všech segmentech indické společnosti,včetně velkého chudého venkovského státu jako je Uttarpradéš. A to i přes velmi kontroverzní demonetizační šok z loňského listopadu, který silně zasáhl chudé obyvatelstvo. Většina z nich však uvítala Módího plán boje proti korupci a daňovým únikům. Premiér Módí nyní věří, že svůj pětiletý mandát ve volbách v roce 2019 prodlouží. Vysoké šance BJP na získání většiny v horní komoře by společně s aktuální většinou v dolní komoře parlamentu značně podpořily jeho reformní program.

Hinduistický nacionalismus a Pákistán – hrozba pro stabilitu

Politická kontinuita zůstane pravděpodobně v příštích letech zachována, ale znepokojující je přílišná dominance strany BJP, která umožňuje šířit hinduistický nacionalismus premiéra Módího mezi jeho příznivci a nepřímo tak bránit jeho ekonomickým cílům. To ilustruje i jmenování hinduistického extremisty a odpůrce muslimů novým vůdcem státu Uttarpradéš a kontroverzní zákaz prodeje krav na porážku. Existuje riziko další nestability, která pramení z rostoucího náboženského napětí zejména mezi hinduisty a muslimy, ale i jinými komunitami.

Růst zpomalují domácí šoky a korporátní dluhy

Hospodářský růst ve fiskálním roce 2016/17(končil v březnu 2017) poklesl a mírný pokles se očekává i v aktuálním fiskálním roce. Pokles do značné míry vyplynul z peněžní krize v listopadu 2016, která následovala po náhlém rozhodnutí vlády o stažení dvou největších bankovek (86 % všech peněz) z oběhu a jejich nahrazení novými. Tento plán zaměřený na boj proti daňovým únikům a černým fondům byl velkou peněžní bouří, která postihla stále dominantní neformální ekonomiku od zemědělství až po průmyslovou výrobu a soukromou spotřebu. Míra růstu HDP se tak snížila na 7,1 % (v roce 2015 to bylo 8 %). Zatímco se situace po demonetizaci stabilizovala, zasáhl ekonomiku druhý šok: daň za zboží a služby (GST). Její urychlené zavedení přispělo v prvním čtvrtletí k poklesu růstu HDP na tříleté minimum, tedy 5,7 %. To vše se děje v kontextu snižování zadluženosti finančně slabých bank a zadlužených společností ve významných odvětvích. To by mohlo zabránit dosažení 7% růstu v roce 2010. Růst by mohl postupně zrychlit a do roku 2021 dosáhnout 8 %.

Celkově pozitivní ekonomický výhled posilují reformy

Optimistický středně až dlouhodobý ekonomický výhled je podporován příznivými ekonomickými podmínkami umožňujícími snížení úrokových sazeb, jako jsou nízké ceny ropy a nízká inflace, která je pod 4 %, a tedy na nejnižší úrovni za celá desetiletí. Vývoj platební bilance je silný, deficit běžného účtu ovlivňuje levný dovoz ropy a silnější vývoz služeb (zejména softwaru). Očekává se, že schodek běžného účtu se v příštích letech zvýší na více než 6 % příjmů běžného účtu, ale bude i nadále financován silnými (a rostoucími) přímými zahraničními investicemi. K tomuto pozitivnímu vývoji navíc musíme přičíst velký domácí indický trh a silnou poptávku spotřebitelů, které budou působit jako nárazník vnějších otřesů -  celosvětově slabší poptávky Číny a potenciálně nepříznivých obchodních opatření Spojených států během mandátu prezidenta Trumpa. Striktnější imigrační politika a nacionalističtější hospodářská politika USA by mohla poškodit klíčový indický sektor – IT. Ten je hlavním zdrojem exportních příjmů ze služeb.

Další dimenzí, která podněcuje převážně pozitivní náladu ekonomického výhledu, jsou reformy premiéra Módího. Důvěra investorů od roku 2014, kdy se dostal k moci, vzrostla, což podtrhují přímé zahraniční investice a silnější rupie.  Vláda pracuje na zlepšování podnikatelského prostředí, snižuje byrokracii a zaměřuje se na deregulaci, digitalizaci a liberalizaci mnoha odvětví tím, že je otevírá přímým zahraničním investicím.

Bohužel zatím nedošlo k výraznému pokroku v plánu „Make in India“, jehož cílem je podstatně rozvinout výrobní činnost a politicky podporovat vytváření pracovních míst. Kromě daňové reformy je tempo reforem celkově spíše pomalejší.

 

Nezdravý bankovní sektor a oslabení investic 

Proti celkově pozitivnímu makroekonomickému obrázku stojí tři rizika.  Největší je spojeno s kondicí bankovního sektoru, a to především pokud jde o státem vlastněné obchodní banky, které jsou ohroženy vysokými a neustále rostoucími aktivy a jsou vystaveny silně zadluženému korporátnímu sektoru v ocelářství, těžbě a infrastruktuře, do které se před několika lety značně investovalo.

Druhé riziko vyplývá přímo z problému špatných úvěrů v rámci státních bank a z vysokých firemních dluhů, zejména v oblasti infrastruktury. Obě skutečnosti ovlivňují nabídku a poptávku po úvěrech.

Třetím a dlouhodobým rizikem jsou slabé veřejné finance charakterizované poměrně nízkou daňovou základnou a vysokými úrokovými platbami veřejného dluhu (přibližně 23 % příjmů).

 

Pozitivní profil zahraničního dluhu a silná pozice likvidity

Indie má udržitelný vnější dluh. Poměr hrubého zahraničního dluhu se za poslední dva roky stabilizoval na celkem nízké úrovni. Silná je i vnější likvidita Indie. Díky podpoře přímých zahraničních investic a vývozu, který rostl rychleji než dovoz, dosáhly devizové rezervy historické výše, protože od roku 2013 zaznamenávají rostoucí trend.

 


 
 

Analytik: Raphaël Cecchi – r.cecchi @credendo.com

 

Kompletní analýzu (v angličtině) najdete zde.