Rizikové faktory a výhled

Diverzifikovaná vietnamská ekonomika se nadále těší silné dynamice, především díky vývozu a přímým zahraničním investicím ve zpracovatelském průmyslu, konkrétně v sektoru informačních a komunikačních technologií. Země profituje zejména z asijských nadnárodních společností, které se stěhují z Číny za nižšími náklady a levnější pracovní silou a z těch, které láká do Vietnamu jeho pro-obchodní přístup a dohody o volném obchodu. Díky tomu se v posledních letech upevnily ekonomické základy, slušnou platební bilancí počínaje přes mírnou inflaci až po stabilní měnu. Vzhledem k nové vládě, která zaručuje politickou stabilitu, je střední až dlouhodobý výhled pozitivní a očekává se, že růst HDP zůstane nad šesti procenty. Určitá rizika však tento jinak pozitivní obrázek zastiňují. 

Vietnam, který je především exportní a otevřenou ekonomikou, je ohrožen vnějšími otřesy, které mohou nastat spolu s protekcionistickou politikou Donalda Trumpa, ať už jde o možný konec Transatlantického partnerství (TPP) nebo potenciálně vyšší dovozní tarify, které by zasáhly významný vietnamský oděvní sektor. Také dopad globálního kontextu, který je charakterizován kapitálovou repatriací a devalvací oproti silnému dolaru nemusí být pro Vietnam, který má omezenou rezervu devizových prostředků, neutrální. Přesto je toto riziko zvládnutelné.

Interně zemi postihují zejména slabé veřejné finance včetně relativně vysokého a rostoucího veřejného dluhu a zranitelný bankovní sektor. Vzhledem k těmto rizikům zůstává Vietnam v kategorii středního až dlouhodobého rizika na stupni 4, zatímco krátkodobé politické riziko hodnotí skupina Credendo stupněm 3 (na stupnici od 1 do 7, kde 7 znamená nejvyšší míru rizika). 

Zajištění makroekonomické stability bude v budoucnu vyžadovat nejen pokrok v oblasti fiskální konsolidace, ale také urychlení probíhajících reforem bankovního sektoru a státních podniků. Potřeba těchto reforem spolu s otázkami korupce a politických zásahů v oblasti spravedlnosti podtrhuje nedokončenou hospodářskou transformaci, což vysvětluje vysokou míru obchodního rizika (C/C).

Fakta & Čísla

Pozitiva

 • Politická stabilita
 • Ekonomická otevřenost a diverzifikace
 • Atraktivní investiční destinace (dynamická pracovní síla, konkurenční mzdové náklady)
 • Mírný zahraniční dluh

Negativa

 • Dominantní a špatné řízení státních podniků
 • Nechráněný proti vnějším šokům
 • Slabé veřejné finance
 • Zranitelný bankovní sektor

Generální tajemník komunistické strany (CPV)

 • Nguyễn Phú Trọng

Prezident

 • Trần Đại Quang

Premiér

 • Nguyễn Xuân Phúc

Příští volby na Národním sjezdu komunistické strany (pětiletý cyklus)

 • 2021

Populace

 • 91,7 milionů

Příjem na obyvatele

 • USD 1 980

Příjmová skupina

 • Nižší střední

Hlavní vývozní produkty

 • Telefony a jejich součástky (16,7% příjmů běžného účtu), textile/oděvy (12,6%), elektronika a počítačové součástky (8,6%), obuv (6,6%), soukromé převody (4,1%) a cestovní ruch (4,1%)

Hodnocení rizikovosti země

Stabilní politické prostředí podporuje politickou kontinuitu

Volba nového vedení na 12. Národním kongresu Komunistické strany (CPV) v lednu 2016 byla jasnou volbou politické kontinuity. Překvapilo nepovýšení premiéra Dũnga na generálního tajemníka, na jehož adresu zaznívala v rámci strany kritika týkající se jeho odpovědnosti za špatné hospodaření a korupci ve státních podnicích. Výsledkem bylo znovuzvolení generálního tajemníka Nguyễn Phú Trọnga, zatímco liberálnější Nguyễn Xuân Phúc se stal novým premiérem. Politická stabilita by mohla zabránit některým protestům proti komunistickému systému.

Volba vyváženějších zahraničních vztahů

Vietnamská zahraniční politika balancuje mezi svým čínským sousedem a západními mocnostmi, zejména USA. S těmi se vztahy postupně zlepšily natolik, že se země stává klíčovým spojencem především v oblasti obrany a bezpečnostní spolupráce, což v poslední době vyvrcholilo zrušením amerického zbrojního embarga. Přestože se neočekává, že by se v souvislosti s nástupem Donalda Trumpa mělo na těchto vztazích něco měnit, Hanoi pravděpodobně bude diverzifikovat své vztahy se Sdružením národů jihovýchodní Asie (AESEAN) jako protiváhu Pekingu.  Dobré vztahy s Pekingem jsou pro Hanoi důležité ze zřejmých ekonomických důvodů, ale i z politického hlediska.

Ekonomická otevřenost a diverzifikace zvyšuje ekonomickou dynamiku

Vietnamská ekonomika patří mezi nejvýkonnější a nejdiverzifikovanější v jihovýchodní Asii a jako taková se těší silné dynamice a slibné pozici tak jako před globální krizí v letech 2008/2009. Přestože zemědělství poškodily v roce 2016 historicky velká sucha, růst HDP se v letech 2014 až 2016 obnovil a dosáhl na 6,3 %. Očekává se, že ve středně až dlouhodobém horizontu dosáhne růstu 6,2 %. Úspěšný návrat k makroekonomické stabilitě pokračuje na pozadí silného vývozu průmyslových výrobků.  

Upevňování makroekonomických podmínek

Lepší makroekonomické podmínky se promítají do robustního platební bilance. Vietnamský dong (VND) zůstával v roce 2016 do značné míry stabilní, a to i přes posun směrem k pružnějšímu systému směnných kurzů. Finanční podmínky jsou pro spotřebitele a činnost domácnotí příznivé, protože vzhledem k nízkým cenám ropy je inflace jen mírná a úrokové sazby jsou na nízké úrovni, aby se stimulovala mezinárodní poptávka. To je pro budoucí růst HDP významné, protože domácí poptávka stále roste spolu s dominantním exportním sektorem (export zboží a služeb činí téměř 95 % HDP).

Rizikem může být protekcionistická politika Donalda Trumpa

Protekcionistická politika Donalda Trumpa představuje pro tento celkem pozitivní výhled riziko, protože USA je pro Vietnam primárním exportním trhem a avizované zrušení TPP je pro Vietnam špatnou zprávou. Jako ještě větší riziko se mohou ukázat potenciálně vyšší dovozní cla. To by mohlo významně poškodit vietnamské textilní a oděvní odvětví.

Přetrvávajícím rizikem jsou slabé finance a bankovní sektor

Středně a dlouhodobý výhled zůstává navzdory oživení omezený dvěma přetrvávajícími nedostatky – neustále se zhoršujícími veřejnými financemi a zranitelným bankovním sektorem. Veřejný dluh (včetně záruk ve výši 12 % HDP) za rok 2016 je vysoký - na očekávaných 62 % HDP; oproti roku 2011 vzrostl o 35 %.

Přetrvávající slabé devizové rezervy

Devizové rezervy jsou po silném roce 2016 na svém historickém vrcholu, ale přestože pokrývají více než dvojnásobek krátkodobého dluhu, je pokrytí dovozu z velké části pod odpovídající  tříměsíční úrovní.

Kompletní analýzu (v angličtině) najdete ZDE.