Události

Po tříměsíční krizi a hrozbě bojkotu nadcházejících parlamentních voleb se opoziční Demokratická strana a vládnoucí Socialistická strana dohodly. Výsledkem bylo zvláštní zasedání parlamentu, kde byla založena agentura k posouzení soudců a odebrání pravomocí těm zkorumpovaným. Vytvoření takové agentury je prvním krokem k nezávislému soudnictví, což je klíčovým požadavkem na členství v EU. Parlament také schválil změnu kabinetu. Předseda vlády Edi Rama ze Socialistické strany souhlasil, že poskytne sedm ministerských míst opoziční Demokratické straně, včetně Ministerstva vnitra, Justice, Školství a Financí. Opozice bude mít křeslo i ve volební komisi. Volby budou odloženy na 25.6.

Vliv na rizikovost země

Dohoda je zásadním krokem k přípravě nadcházejících parlamentních voleb. Teprve po volbách se ukáže, zda bude nová vláda nadále pokračovat v obezřetné makroekonomické politice zavedené současnou vládou. Ta v posledních letech provedla pod záštitou programu MMF, který skončil letos v únoru, různé strukturální reformy zaměřené na posílení hospodářského růstu. Ten by měl v letošním roce podle světového ekonomického výhledu MMF (duben 2017) dosáhnout úrovně 3,7 % - a napravit velké makroekonomické nerovnováhy. Veřejný dluh mezi lety 2011 a 2015 rychle vzrostl a v roce 2015 dosáhl vrcholu se 73,7 % HDP. Díky úsilí úřadů o kontrolu veřejných financí však od roku 2016 klesá - primární saldo bylo v roce 2016 dokonce v přebytku, což je první přebytek od roku 2010. Dle Mezinárodního měnového fondu (MMF)  výrazně pokročily reformy neudržitelného důchodového systému a energetiky, a tím se zmenšil tlak na veřejné finance. Deficit běžného účtu se dále zvyšuje z 10,8 % HDP v roce 2015 na 13,7 % očekávaných v roce 2017. To je však částečně způsobeno importem přímých zahraničních investic v energetickém sektoru. Hrubý zahraniční dluh se od roku 2016 sice snižuje, ale stále zůstává vysoký (v roce 2016 byl kolem 70 % HDP). Také krátkodobý dluh má klesající tendenci, ale přesto zůstává vysoký, což je klíčovým faktorem ovlivňujícím krátkodobé politické riziko (aktuálně na stupni č. 3), které představuje likviditu země. Pozitivní je, že devizové rezervy kryjí více než 5 měsíců exportu, jsou tedy na dosdatečné úrovni a jsou poměrně stabilní.

Analytik: Pascaline della Faille, p.dellafaille@credendo.com