Události

V říjnu se v Číně konala klíčová politická událost, 19. sjezd Komunistické strany Číny, kde se volí stálý výbor politbyra. Sjezd posílil pozici současného generálního tajemníka Si Ťin-pchinga, který se zapsal do historie tím, že má jako první žijící generální tajemník  své myšlenky zakotvené ve stranických stanovách, vedle Mao Ce-tunga a Teng Siao-pchinga. Komunistická strana se stává základním pilířem pro posílení vlivu Číny v zahraniční.

Vliv na rizikovost země

Sjezd ještě více posílil koncentraci moci a pozici Si Ťin-pchinga, kterou upevnil již během svého prvního volebního období, zejména velkou kampaní proti korupci a přísnějšími kontrolami čínské společnosti.  Nový stálý výbor politbyra vyměnil 5 členů ze sedmi. Každý z nich představuje jinou frakci strany, což moc Si Ťin-pchinga mírně vyvažuje. Nicméně všichni jsou příliš staří na to, aby Si Ťin-pchinga po pěti letech nahradili. Nelze tak vyloučit, že Si Ťin-pching zůstane v úřadě ještě ve třetím období, což by ovšem vyžadovalo ústavní změnu. Ať už se stane cokoli, Si Ťin-pching  bude mít ve straně významný doživotní vliv díky tomu, že jeho myšlenky byly zakotveny do stanov strany. I přes z velké části nové vedení stálého výboru se očekává, že Si Ťin-pching zajistí politickou kontinuitu, a to zejména při prosazování protikorupčního programu. Z ekonomického hlediska je důraz opět kladen na kvalitu a efektivitu spíše než na kvantitu. 

V následujících pěti letech bude hlavním cílem vyřešení obrovských dluhů firem a současně urychlení rozvoje špičkových technologií a rozšíření sítě sociálního zabezpečení. Vzhledem k tomu, že se jednou z velkých priorit pro důvěryhodnost strany stalo zmírnění poškozování životního prostředí, bude i liberalizace státních podniků nadále omezená a pod kontrolou.  Velkou otázkou zůstává, zda se bude Si Ťin-pching držet svého opatrného přístupu k reformám, který přispěl ke zvýšení rizik, jimž Čína čelí.  Jeho nacionalistická politika se v zahraniční politice přetransformuje do dominantnější Číny na mezinárodní scéně. Ekonomicky prostřednictvím projektu OBOR (One belt, one road) a geopoliticky v Jihočínském moři, a také tam, kde je třeba bránit a propagovat rostoucí čínské zájmy, zejména pokud jde o projekt Nové hedvábné stezky.

Analytik: Raphaël Cecchi, r.cecchi@credendo.com