Aktuální události

Tento měsíc dokončila egyptská vláda reorganizaci kabinetu, jejímž cílem je zlepšení výkonu ekonomiky. Výsledkem je výměna devíti ministrů. V listopadu 2016 byla země s ohledem na blížící se krizi platební bilance nucena přijmout balíček hospodářských opatření, aby získala dvanáctimiliardovou půjčku od MMF. Lednové úspěšné získání finanční prostředků z mezinárodních finančních trhů prostřednictvím denominovaných dluhopisů v dolarech se splatností 5, 10 a 30 let bylo pro Egypt důležitým krokem. Země se tak poprvé od roku 2015 vrátila na dluhové trhy. Dluhopisy přilákaly objednávky v hodnotě 13,5 miliard dolarů, což ukazuje důvěru investorů ve vládní plán na oživení ekonomiky. Nicméně vysoce spekulativní rating dluhopisů (B- S & P) odráží skryté nedostatky egyptské ekonomiky. Pozitivní skutečností však zůstává zvyšující se počet turistů. Cestovní ruch je nesporně velmi důležitým zdrojem devizových prostředků a po pádu ruského letadla v roce 2015 počty turistů mířících do země prudce poklesly.

Egyptská libra v listopadu 2016 ztratila polovinu své hodnoty v porovnání s americkým dolarem a letos v únoru o 16 % posílila.

Vliv na rizikovost země

Egyptská ekonomika se potýká s problémy již od revoluce v roce 2011. Od loňského listopadu však vláda podniká určité kroky, které by měly vést k oživení ekonomiky a výměnou za půjčku od MMF přijala tolik potřebný balíček ekonomických reforem. Centrální banka uvolnila kurz egyptské libry, což vedlo k devalvaci, ale na druhé straně také k menšímu tlaku na devizové rezervy. Zavedeny byly fiskální reformy, především třináctiprocentní DPH a snížení dotací na pohonné hmoty. Cílem je snížit fiskální deficit, který nyní tvoří 12 % HDP, do roku 2020 o polovinu, a tím snížit veřejný dluh v poměru k HDP na zhruba 80 % což by mělo zlepšit katastrofální situaci veřejných financí. Zhodnocení egyptské libry pomůže snížit inflaci, která je od konce ledna na 28 %. Vysoká inflace souvisí se snížením dotací a devalvací měny v kombinaci se skutečností, že země dováží více než polovinu potřebných potravin. Na rozdíl od předchozích dvou programů MMF, které byly v posledních pěti letech zrušeny, je nyní vláda odhodlána prosadit další obtížné reformy. Probíhají jednání o daňovém zákonu a očekává se další zvýšení DPH a zavedení nových daní, jako je například daň z finančních transakcí. Do konce roku 2021 by měly být zcela zrušeny energetické dotace.

Ekonomické reformy by však neměly být omezeny na makroekonomickou stabilitu a fiskální disciplínu. Egyptská ekonomika nutně potřebuje reformy na trhu práce, zjednodušení regulace podnikání a zmírnění dominantního postavení vlády v ekonomice. Zejména podnikatelské prostředí je v současné době velmi složité, což dokládá i hodnocení Světové banky, podle níž se Egypt, pokud jde o podmínky k podnikání, umístil na 131. místě ze 189 zemí světa. Strukturální reformy budou důležité především pro snížení nezaměstnanosti a zajištění pracovních míst pro 700 tisíc Egypťanů, kteří každoročně vstupují na pracovní trh. Pokud současný trend přetrvá, je možné, že se bude v nadcházejících měsících uvažovat o zvýšení ratingu krátkodobého politického rizika.

Analytik: Jan-Pieter Laleman, jp.laleman@credendo.com