Události

Od září 2017 se turecká lira znovu ocitla pod tlakem (viz graf) a v říjnu se uprostřed diplomatického napětí s USA propadla.

Vliv na rizikovost země

Znehodnocování turecké liry je znepokojivé nejen proto, že přispívá k inflaci, která byla v říjnu podle centrální banky 11,9 %. Také korporátní dluh je relativně vysoký a často denominovaný v cizí měně, což znamená, že jakákoli devalvace liry zvýší náklady na jeho úhradu. Během několika posledních let se dluh podniků výrazně zvýšil (viz graf). Vzhledem k tomu, že tento nárůst byl financován převážně domácími bankami, mohlo by to zvýšit tlak na bankovní sektor, který je vystaven změnám důvěry zahraničních investorů. Pozice čistých zahraničních aktiv se v období let 2009 až 2014 prudce zhoršila (na téměř 20 % HDP). Od té doby se v relativním vyjádření zlepšila, ale v polovině roku 2017 stále zůstávala nad úrovní 15 % HDP, což je vysoká úroveň. Aby bylo možné financovat rostoucí schodek běžného účtu (podle Světového ekonomického výhledu MMF z října 2017 se očekává, že v roce 2017 dosáhne 4,6 % HDP, zatímco v roce 2016 to bylo jen 3,8 %), spoléhá Turecko na krátkodobé kapitálové toky, a proto je velmi citlivé na změny důvěry zahraničních investorů. Jak zdůraznila nedávná epizoda poklesu liry, znamená to, že turecká lira zůstane volatilní a velmi zranitelná vůči změně averze investorů k riziku. Pokud se centrální banka s cílem odvrátit devalvaci liry rozhodne raději intervenovat na devizovém trhu než zvýšit úrokové sazby, mohlo by to vést k dalšímu poklesu devizových rezerv. V tom případě by se společnost Credendo přiklonila ke snížení ratingu krátkodobého politického rizika, které je aktuálně v kategorii 3.

Po letošním impozantním oživení, které Turecko zaznamenalo zejména v důsledku pro-růstových opatření, se ekonomický růst v roce 2018 pravděpodobně zpomalí. V tomto kontextu zůstává obchodní riziko na nejvyšším stupni, v kategorii C (na stupnici od A do C).

Analytik: Pascaline della Faille, p.dellafaille@credendo.com