Ať už podnikáte doma nebo v zahraničí, jeden nepojištěný odběratel může způsobit vaši firmě velké problémy a ztráty, které budete muset postupně pokrýt zisky z budoucích obchodů. Často přitom vůbec nezáleží na tom, jak dobře svého klienta znáte a jak spolehlivý je váš credit management – vždycky existuje riziko, že klient fakturu nezaplatí. A právě proto jsme tu my. Pojišťovna Credendo, která ve více než sto padesáti zemích světa dokáže pojistit rizika potenciálně ohrožující finanční zdraví vaší společnosti.  Credendo poskytuje individuální řešení, spojená s domácími i mezinárodními obchodními transakcemi a chrání společnosti před komerčním a politickým rizikem, které tyto transakce provází.  

Jaká řešení nabízí Credendo k pokrytí rizika nezaplacení pohledávek ze strany vašich odběratelů?

Úvěrové pojištění: Jednou z možností je uzavřít smlouvu o pojištění pohledávek. Díky této pojistné smlouvě jste pak chráněni před rizikem nezaplacení pohledávek ze strany domácích i zahraničních odběratelů v důsledku jejich platební neschopnosti nebo nevůle (komerční rizika) nebo v důsledku teritoriálních rizik (politická rizika) na straně zahraničního odběratele.

Excess of Loss: Alternativním řešením je nezávislejší pojištění Excess of Loss.  V tomto případě si jako pojištěný zachováte plnou autonomii, pokud jde o vaše úvěrová rozhodnutí a při vymáhání pohledávek. Vaše každodenní práce se nezmění. Parametry smlouvy Excess of Loss si můžete sami zvolit, což představuje v porovnání s klasickým pojištěním pohledávek značnou výhodu.  Tyto parametry jsou: pojištěná částka (riziko převedené na pojistitele), spoluúčast (riziko nesené pojištěným) a pojistné. První dva parametry určuje pojištěný, třetí pojišťovna.