Pojištění smluvních záruk

Potřebují se vaši obchodní partneři ujistit, že dostojíte svým závazkům? Pak budou pravděpodobně požadovat záruční pojistku, díky níž získají jistotu, že splníte své smluvní závazky řádně a včas. Pokud se tak nestane, může se váš obchodní partner spolehnout na pojistné plnění. Pojištění záruk je typicky vyžadováno například ve stavebnictví, při dodávkách ve strojírenství či při mezinárodních obchodech. Credendo vydává mnoho druhů záručních pojistek, jako jsou například bid bonds, performance bonds, warranty bonds, advance payment bonds, maintenance bonds a supplier bonds.

Jaké jsou výhody pojištění smluvních záruk u společnosti Credendo?

  • Dokážeme vydat záruční pojistku rychle
  • Pojištění záruk má pozitivní vliv na likviditu, nezvyšuje vaši úvěrovou angažovanost u bank a umožňuje uvolnit prostor schválených rámců pro využití jiných bankovních produktů. Vlastní finanční prostředky tak můžete využít pro rozvoj svého podnikání.

Pojištění záruk dle zvláštních právních předpisů

Abyste mohli vykonávat určité činnosti či profese nebo abyste dosáhli prodloužení splatnosti některých finančních závazků, vyžaduje někdy legislativa předložení záruky, často ve prospěch státních institucí. Tato záruční pojistka zajistí splnění vašich povinností vyplývajících z právních předpisů. Pokud nesplníte své povinnosti, oprávněná osoba může uplatnit nárok na vyplacení pojistného plnění. Typické pojištění záruk dle zvláštních právních předpisů zahrnuje customs & excise bonds, permit and licence bonds, timber bonds, environmental bonds a EU regulation bonds (např. agro-food bonds).