Obchod, který na první pohled vypadá jako lákavá příležitost, se může snadno změnit v noční můru. Podvodníci, kteří se vydávají za někoho jiného, mají čím dál tím sofistikovanější metody a počet těchto podvodů neklesá. Na základě našich nejnovějších zkušeností jsme proto popsali, jak podvod, v němž figuruje falešná identita, rozpoznat a na co si dát pozor. 

Co je to impersonation fraud
„Problém s falešnými odběrateli není novinkou, ale je bohužel stále aktuálním tématem, s nímž se setkáváme i v naší praxi. Chtěli bychom proto podnikatelskou veřejnost před těmito podvody varovat,“ říká Michal Veselý, generální ředitel úvěrové pojišťovny Credendo – Short-Term EU Risks.
Podvodníci se v případě tohoto typu podvodu vydávají za odběratele, s nímž firma pravidelně spolupracuje nebo třeba za velkoobchodníka, který dodává zboží skutečným odběratelům dané firmy. Dodavatel, který nic netuší, pošle podvodníkovi na základě objednávky požadované zboží. Podvodníci pak takto získané výrobky prodávají do skutečných obchodních řetězců nebo přímo veřejnosti. Na podvod se obvykle přijde v okamžiku, kdy dodavatel marně očekává platbu. V té chvíli je už ale pozdě a firma přichází o zboží i o peníze. U tohoto typu podvodu totiž bohužel většinou nepomůže ani pojištění pohledávek, protože zboží bylo dodáno jinému odběrateli, než kterého si firma pojistila. Zpozornět by měli především podnikatelé, kteří obchodují s velkými mezinárodními řetězci. Obezřetnost se ale vyplatí všem, protože na scéně se objevují i další formy podvodů související s falešnou identitou a pachatelé mají stále chytřejší a propracovanější metody. 

Jak nenaletět
V případě „impersonation fraudu“ by měly být firmy velmi obezřetné, protože jde o typ podvodu, který je velmi těžké včas rozpoznat. A týká se firem všech velikostí. Co dělat, abyste se nestali obětí i vy?

1. Dejte si pozor na podezřelé objednávky 
Pokud objednávka od mezinárodního řetězce přijde například z gmailového účtu a navíc bez předchozí komunikace, mělo by to určitě vzbudit vaši pozornost. V takovém případě je dobré si vše telefonicky ověřit. Mějte přitom na mysli, že telefonní číslo na objednávce může směřovat na komplice, a proto je lepší vyhledat kontakt nezávisle. 
Podvodníci vymýšlejí čím dál tím sofistikovanější způsoby, jak firmy oklamat. Někteří tak dokonce mají svého člověka uvnitř velkého nadnárodního řetězce. Ten jim dává tipy na menší firmy, které se snaží navázat obchodní spolupráci. Podvodník vydávající se za zástupce tohoto mezinárodního řetězce se pak ozývá už jako v reakci na konkrétní poptávku. Proto ani objednávka, kterou obdržíte po předchozí komunikaci, nemusí být v pořádku a i zde platí, že určitá míra obezřetnosti není nikdy na škodu.

2. Prověřte si místo dodání zboží
Objednávka se zdá být v pořádku, ale zkontrolovali jste si, kam se má zboží dodat?  „Letos jsme narazili na případ, kdy klient dostal atraktivní zakázku na dodávku zboží do Velké Británie. Signálem, že něco není v pořádku, bylo už to, že objednané zboží měl kamion vyložit kdesi na vrakovišti,“ říká Michal Veselý. V každém případě je proto vždy lepší si místo dodání ověřit. V našem online systému je možné podívat se prostřednictvím Google Street View na sídlo odběratele. Pokud místo dodání zboží nemá nic společného s odběratelem, je možné, že něco není v pořádku. V případě, že máte pojištěné pohledávky, je možné věc konzultovat i s úvěrovou pojišťovnou, která prověří, zda odlišná adresa není například jen jiným skladem odběratele a rozptýlí tak vaše obavy.  

3. Dbejte na bezpečnost 
Na scéně se objevují různé formy podvodů, které se týkají falešné identity. Například podvržené faktury ze skutečně realizovaného obchodu, tzv payment diversion, kdy podvodník zneužije e-mailovou adresu některého ze zaměstnanců dodavatelské firmy. Jeho jménem pak pošle vybranému odběrateli e-mail se změnou čísla účtu. Na podvod se přijde ve chvíli, kdy dodavatel urguje zpožděnou platbu, kterou odběratel dle instrukcí podvodníka poslal na úplně jiný účet… 
Můžete se ale setkat i s tím, že podvodník se přímo vydává za jinou osobu, například generálního nebo finančního ředitele, který takto instruuje účtárnu k převodu peněz. 

4. Buďte obezřetní - V případě „impersonation fraud“ pojištění pohledávek většinou nepomáhá 
Vzhledem k povaze naší činnosti se setkáváme s nejrůznějšími případy, kdy odběratel nezaplatí za dodané zboží, ať už to bylo či nebylo jeho původním úmyslem. Pojištění pohledávek kryje kromě obchodních i politická rizika. Je tu ale základní podmínka – nasmlouvané zboží či služby byly dodány a pojištěnému objednateli vznikl závazek zaplatit.  Pokud dojde k tzv. impersonation fraudu, kde se skutečný objednavatel vydává za někoho jiného, například za zástupce renomovaného zahraničního maloobchodního řetězce, je to bohužel složitější a celá tato konstrukce se bortí, protože obchod neproběhl s tím, koho si klient skutečně pojistil. Ve chvíli, kdy tuto skutečnost dodavatel zjistí, bývá už bohužel pozdě. Důležité je proto neztrácet pod vidinou uzavřeného obchodu zdravý selský rozum a vždy si plánovanou transakci prověřit.

Jak se podvodům falešných odběratelů bránit

  • Podezřelé objednávky si vždy prověřte, nejlépe telefonicky, stejně jako adresu, kam má být dodáno zboží
  • Pokud máte pochybnosti, ověřte si, že člověk, který objednávku posílá, skutečně pracuje v dané společnosti
  • Veškeré informace si ověřujte z nezávislých zdrojů – jak nabídku spolupráce, tak změnu platebních instrukcí, apod.
  • Podezřelé okolnosti konzultujte se svou úvěrovou pojišťovnou, která je schopna odběratele prověřit – můžete pomoci nejen sobě, ale varovat i ostatní firmy
  • Dbejte na bezpečnost svých IT systémů