Kontaktoval vás nečekaně zástupce renomované zahraniční značky s žádostí o dlouhodobou spolupráci? Dejte si velký pozor. Může se jednat o podvod, se kterým jsme se v posledním roce setkali již několikrát. „Bohužel musíme konstatovat, že se obětmi takových podvodů stává stále více podnikatelů,“ říká Michal Veselý, generální ředitel úvěrové pojišťovny Credendo v České republice.

Scénář je přitom vždy podobný. Podvodník nejčastěji pracuje s e-mailovou doménou, která se dokonale podobá doméně používané některou známou, zavedenou značkou. Rozdíly oproti originálním e-mailům jsou přitom jen velmi nepatrné - jde například o různá interpunkční znaménka nebo třeba i jedno písmeno. „Takový falešný e-mail přichází s informací o tom, že společnost hledá partnery pro dlouhodobou spolupráci. Podvodník jedná o cenách a dodávkách a vyžaduje obchodní úvěr – dodání na fakturu,“ vysvětluje Michal Veselý.

Podnikatel tak podává v pojišťovně žádost o úvěrový limit, který je většinou schválen - ovšem na společnost, za kterou se podvodník vydává. „Tito podvodníci předstírají, že reprezentují obrovské známé společnosti s dlouholetou tradicí. Činí tak vědomě s tím, že je limit upsaný na stabilní a zavedenou firmu,“ doplňuje Martin Fritz, ředitel oddělení Likvidace a vymáhání. Tím však celá věc teprve začíná. „V některých případech podvodník dokonce pošle i potvrzení o platbě předem, což dodavatele zcela uklidní a sníží jeho ostražitost. Potvrzení je samozřejmě falešné,“ dodává Martin Fritz. Těsně před odesláním zboží podvodník informuje dodavatele, že je jeho sklad přetížen a žádá o přesměrování dodávky zboží na novou adresu. Ta ovšem vůbec nemá žádnou vazbu na skutečnou společnost a obvykle zde pouze dojde k překládce zboží. Poté se většinou dlužník pokusí o další objednávky. Jakmile jej podnikatel začne upomínat, zmizí ze scény.

„Pokud je takový podvod odhalen příliš pozdě, obvykle již neexistuje šance získat zpět zboží ani peníze. Jako pojišťovna pak nemůžeme vyplatit pojistné plnění, protože skutečný obchod proběhl s jinou společností, než byl pojištěný odběratel. Jde bohužel o podvod, který pojistnou smlouvou není krytý,“ dodává Martin Fritz.

 

Jeden z případů, s nímž jsme se setkali, popisuje Martin Fritz, ředitel oddělení Likvidace a vymáhání:

Náš klient dostal atraktivní nabídku na dodávku zboží do Velké Británie. Jediným háčkem bylo místo dodání, které nekorespondovalo se sídlem společnosti ani s umístěním jejích skladů. Poté, co klient odeslal dodávku na dohodnuté místo, přestal odběratel komunikovat. Klient tedy následně volal přímo do firmy odběratele, kde mu sdělili, že žádné zboží neobjednávali a o ničem nevědí. Platba za zboží samozřejmě nedorazila a klient nám tedy zaslal oznámení hrozby pojistné události s tím, že má podezření na podvod.

Vymáhání pohledávky dostala na starosti inkasní kancelář přímo ve Velké Británii, která nás ihned po prvním vyšetřování informovala, že jde o podvod. Zjistilo se, že objednávka přišla z domény, která je podobná názvu odběratele uvedeného na objednávce. Následné pokusy spojit se se skutečným objednatelem byly neúspěšné, jeho telefon již nefungoval. Bylo tedy potřeba zjistit, kdo zboží finálně odebral. Při vyšetřování na místě doručení bylo zjištěno, že zboží bylo obratem přeloženo na nákladní vůz jiné přepravní společnosti. Ředitel této společnosti sdělil, že odvoz zboží si objednal nějaký „Billy“ z jedné existující společnosti. Agent inkasní kanceláře ale zjistil, že v dané společnosti žádného „Billyho“ nikdo nezná a že nikdo ani nezná společnost uvedenou na objednávce. Nicméně se ještě podařilo získat jiné telefonní číslo na „Billyho“, na kterém byl k zastižení a potvrdil, že zboží převzal a odeslal do Irska. Od tohoto telefonátu již více nekomunikoval.

Došlo nejen k finančnímu poškození našeho klienta ale zároveň k poškození dobrého jména anglické společnosti, jejímž jménem bylo zboží objednáno. V současné době je podáno trestní oznámení.

 

Máte obavy, že byste se mohli stát obětí podvodu?

Podívejte se na některý ze seznamů podezřelých adres a osob, které je možné najít na následujících odkazech: