Skupina Credendo zveřejnila své finanční výsledky za rok 2017. Jak oznámil Dirk Terweduwe, generální ředitel skupiny, její čistý konsolidovaný zisk se zvýšil z 20,5 milionů EUR na 185,9 milionů EUR a hodnota pojištěných transakcí se meziročně zvýšila o 6,5 %. Do skupiny Credendo patří i úvěrová pojišťovna Credendo – Short-Term EU Risks se sídlem v Praze a pobočkami v Bratislavě a Varšavě.

V roce 2017 pojistila skupina Credendo transakce ve výši 85 miliard EUR, což představuje ve srovnání s rokem 2016 nárůst o 5 miliard. Příjmy z pojistného za rok 2017 činily 342 milionů EUR. Vlastní kapitál skupiny Credendo se zvýšil ze 177 milionů na 2,57 miliardy EUR a skupina nevyužívá externího financování.

Výsledky skupiny Credendo

„Skupina Credendo těžila v roce 2017 z několika pozitivních trendů. Čisté loss ratio skupiny se zlepšilo a za rok 2017 dosáhlo 25 %. Zároveň jsme zaznamenali prudký nárůst počtu malých a středních podniků mezi klienty, kteří si pojišťují export. Tento trend pozorujeme od roku 2015, " říká generální ředitel skupiny Dirk Terweduwe a dodává: „To se v kombinaci se 4% růstem výnosů z krátkodobého úvěrového pojištění projevilo v solidním čistém zisku.“

Letos na jaře byl navýšen kapitál společnosti Credendo – Single Risk o 40 milionů EUR. „Cílem navýšení kapitálu je využít podnikatelských příležitostí vyplývajících ze segmentu pojištění single-risk a ještě efektivněji reagovat na rostoucí globální poptávku po ochraně před geopolitickými riziky,“ vysvětlil Dirk Terweduwe.

Nová online platforma

Skupina Credendo investuje do nových technologií a uvedla na trh online platformu Credendo Surety Booster, která klientům i makléřům usnadní žádost o pojištění záruk. Platforma byla nedávno přestavena v Německu a počínaje Belgií bude postupně zavedena i v ostatních evropských zemích.

 


Výroční zprávu skupiny Credendo za rok 2017 najdete zde.


Pro více informací kontaktujte:

Lenka Václavíková
Marketing Officer
Credendo – Short Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s.
Na Pankráci 1683/127
140 00 Praha 4
M +420 702 288 872

Credendo

Credendo je evropská skupina úvěrových pojišťoven, která je aktivní ve všech segmentech úvěrového pojištění a svým klientům napříč celým kontinentem nabízí široký sortiment produktů, kryjící obchodní i politická rizika po celém světě: celoobratové krátkodobé úvěrové pojištění kryjící rizika v Evropě i mimo ni, pojištění Single Risks, Excess of Loss a Top Up, pojištění záruk, zajištění a služby státní belgické úvěrové pojišťovny pro belgické exportéry. V roce 2017 Credendo pojistilo mezinárodní transakce v hodnotě 85 miliard EUR a vybralo 342,4 milionů EUR na pojistném. Credendo je čtvrtou největší skupinou úvěrových pojišťoven v Evropě.

Součástí skupiny Credendo je i Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna (dříve KUPEG). Od roku 2012 má Credendo – Short-term EU Risks pobočku na Slovensku a od ledna 2015 také v Polsku.

Více informací najdete na www.credendo.com