• Hodnocení rizikovosti zemí: převažuje snížení ratingu;
  • V minulém roce Credendo vybralo pojistné v hodnotě 370 milionů EUR;
  • Hodnota aktiv skupiny poprvé překročila 4 miliardy EUR;
  • I přes oslabenou globální ekonomiku se skupině Credendo podařilo ukončit rok s konsolidovaným ziskem 20,5 milionů EUR;
  • Nová struktura skupiny umožňuje silnější orientaci na ještě vyšší úroveň služeb

Rizika zemí: v hodnocení střednědobého politického rizika přetrvával negativní trend

Několik posledních let bylo pro globální ekonomiku velmi náročných a výjimkou nebyl ani rok 2016. To se také odráží v hodnoceních skupiny Credendo: v průběhu roku byl rating střednědobého politického rizika snížen pětadvaceti zemím, zatímco zvýšen byl pouze v pěti případech. Nízké ceny komodit těžce dolehly především na země, které jsou závislé na jejich vývozu a jejichž zdroje příjmů nejsou dobře diverzifikovány, jak je tomu u většiny regionů, které vyvážejí ropu. Naopak pro dovozce komodit, například Indii nebo Maroko, byly nízké ceny přínosem a pozitivně ovlivnily nejen jejich běžné účty, ale v souvislosti se snížením dotací na ropu také stav veřejných financí.

Krátkodobé riziko klesá

Po nepříznivém roce 2015 identifikovala skupina Credendo větší příležitosti v oblasti krátkodobých rizik a zvýšila rating 26 zemím, zatímco snížen byl pouze patnácti. Situace se zlepšila prakticky ve všech regionech s výjimkou Středního východu a severní Afriky.

Velké obavy na trzích způsobily zejména zvyšující se dluhy rozvojových ekonomik, Brexit, volba nového prezidenta USA a terorismus v Turecku a subsaharské Africe. Rok 2016 ale přinesl i dobré zprávy. Asie opět potvrdila, že je nejsilnějším regionem a Barma poprvé v historii obdržela od Credenda upgrade, a to díky demokraticky zvolené vládě a probíhajícím reformám.

Také v roce 2017 zůstává politická a ekonomická situace nejistá v důsledku některých politických šoků, jako je Brexit nebo zvolení prezidenta Donalda Trumpa, jejichž plný efekt posoudíme až v budoucnu. Znepokojující je také nárůst úrokových sazeb i konflikt na Středním východě. Na druhé straně se ceny komodit postupně zotavují a Čína očekává 7% růst.

Výsledky skupiny Credendo

„V roce 2016 museli exportéři opět čelit obtížným podmínkám, což se částečně odráží i v našich číslech,” říká Dirk Terweduwe, generální ředitel skupiny Credendo. „Navzdory nárůstu pojistných událostí uzavřela skupina Credendo rok 2016 s konsolidovaným ziskem 20,5 milionů EUR, což představuje oproti minulému roku nárůst o více než 11 milionů,“ dodává Dirk Terweduwe a pokračuje: „Credendo potvrzuje svoji snahu být spolehlivým partnerem nejenom tím, že posiluje svůj tým, který klientům zajišťuje osobní přístup, ale i tím že vyplácí pojistná plnění v obtížných ekonomických či politických situacích.“

Rok 2016 - klíčová čísla:

  • Přes negativní technický výsledek a zvýšení počtu pojistných událostí ukončila skupina Credendo rok 2016 s konsolidovaným ziskem 20,5 milionů EUR;
  • Skupina pojistila transakce v hodnotě 80 miliard EUR a zaznamenala tak oproti roku 2015 mírný pokles o 4 miliardy;
  • V minulém roce Credendo přijalo pojistné v hodnotě 370 milionů EUR;
  • Vlastní jmění vzrostlo o 16 milionů EUR na aktuálních 2,392 miliard EUR a skupina nemá žádné dluhy;
  • Hodnota aktiv skupiny poprvé v historii překročila 4 miliardy EUR.

Skupina se zaměřuje na vysokou úroveň služeb

Značka Credendo byla poprvé představena při první rebrandingové kampani v listopadu 2013, kdy byl k původním jménům všech společností patřících do skupiny přidán text „Member of the Credendo Group“. Od 1. ledna 2017 působí všechny entity pod společným jménem: Credendo. To znamená, že v budoucnu se budou tyto společnosti lišit jen na základě svých aktivit. Odklon od těchto historických jmen tak znamená novou strukturu skupiny:

 

 

Také nové webové stránky podtrhují jednotnou identitu skupiny: 10 různých webových stránek bylo nahrazeno jednou online prezentací: www.credendo.com. Společným cílem je vysoká úroveň služeb, proto jsou také nové webové stránky založeny na vyhledávání jednotlivých produktů tak, aby klienta navedly přímo k tomu nejvhodnějšímu řešení. V tomto kontextu byl také představen nový akční plán „Get Ready“. Ten pokrývá tříleté období (od roku 2016 do roku 2018) a je rozhodující pro další rozvoj skupiny. Dirk Terweduwe k tomu říká: „Plán stojí na čtyřech pilířích: za prvé - jsme a budeme aktivní v oblasti úvěrového pojištění, ať už jde o komerční nebo politická rizika. Za druhé jsme na trh uvedli nový produkt: Credendo Buyer Credit. Za třetí se snažíme posílit svou geografickou přítomnost a klademe velký důraz na nový IT systém, který nám pomůže ještě více zdokonalit naši provozní efektivitu. Čtvrtým pilířem jsou konkrétní akční plány, které jsme vypracovali pro každou společnost ve skupině a určili jsme cíle, na jejichž základě snadněji změříme náš výkon. Následujících několik let bude pravděpodobně nesmírně náročných, ale všechny tyto kroky jsou nezbytné, pokud chceme našim klientům nabízet služby na nejvyšší úrovni.“

DOKUMENTACE

Annual Report, 2016
Stáhnout