Contract surety bonds

Available in the following countries: Belgie, Francie, Německo, Itálie, Irsko, Lucembursko, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Španělsko, Spojené království.

Abyste se mohli účastnit zadávacích řízení nebo se pustit do realizace některých kontraktů, je často nezbytné dokázat obchodním partnerům, že vaše společnost je finančně zdravá a dostatečně spolehlivá. V těchto případech za vás můžeme vystavit požadovanou garanci a v případě, že se vám nepodaří splnit vaše smluvní povinnosti, vyplatíme oprávněné osobě pojistné plnění až do výše limitu záruční pojistky.

Výhody

 • Pojištění záruk vám otevře dveře k novým projektům v národním i mezinárodním měřítku
 • Je důkazem vaší finanční síly
 • Neodčerpává vaše vlastní finanční zdroje a nezvyšuje úvěrovou angažovanost
 • Minimální nároky na zástavu aktiv

Hlavní charakteristiky

 • Pojištění záruk mohou využít všechny společnosti se sídlem v EU.
 • Pojištění smluvních záruk garantuje splnění smluvních povinností vůči oprávněné osobě. V případě, že pojištěný nedostojí svým smluvním závazkům, oprávněná osoba může uplatnit nárok na vyplacení pojistného plnění do výše limitu záruční pojistky.
 • Na základě rámcové smlouvy pojištění záruk může být vystavena záruční pojistka pro jednu oprávněnou osobu nebo více záručních pojistek ve prospěch různých oprávněných osob.
 • Platnost záručních pojistek je maximálně 5 let.

Společnosti často čelí požadavkům svých obchodních partnerů na předložení garancí. Záruční pojistka vystavená třetí stranou garantuje, že pojištěný splní své smluvní povinnosti vůči oprávněné osobě řádně a včas. Pokud pojištěný své smluvní závazky poruší, oprávněná osoba může uplatnit svůj nárok na pojistné plnění až do výše limitu uvedeného v záruční pojistce.

Pojištění záruk je obvykle vyžadováno k zabezpečení zakázek ve stavebnictví, strojírenství, mezinárodním obchodě apod.

Standardně nabízíme následující typy záručních pojistek, ale jsme otevřeni i diskusi o dalších možnostech:

 • bid bonds
 • advance payment bonds
 • performance bonds
 • retention bonds
 • warranty bonds
 • letters of intent (přísliby)

Aniž byste čerpali vlastní finanční zdroje, můžete se účastnit více projektů, rozšířit své mezinárodní aktivity a dokázat svým zákazníkům, že jste důvěryhodným a finančně stabilním partnerem.

Proč Credendo?

 • Rychlost a flexibilita při vystavení záruční pojistky
 • Vážíme si vztahů s našimi klienty a budujeme trvalá partnerství
 • Rozsáhlé zkušenosti a hluboká znalost trhů a odvětví vyžadujících pojištění záruk
Číst dál

Kontaktujte nás

Spojte se s naším nejbližším odborníkem.

DOKUMENTACE

Surety, Folder
Stáhnout
General conditions
Stáhnout

Prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Používáte starší verzi prohlížeče. Prosím aktualizujte jej, abyste měli přístup na naše stránky, kde najdete všechna naše řešení včetně hodnocení rizikovosti zemí z celého světa.

Aktualizovat