Pojištění pohledávek

Prodáváte zboží nebo služby na fakturu a čelíte riziku, že vám zákazník nezaplatí? Podívejte se, jaká řešení vám nabízí Credendo!

Vyberte dobu transakce:
Krátkodobá (-2r)
Dlouhodobá (+2r)

Pojištění pohledávek CREDIRECT

Prodáváte zboží nebo služby na fakturu a čelíte riziku, že vám zákazník nezaplatí? Naše úvěrové pojištění CREDIRECT nabízí řešení, které ochrání váš business před ztrátami z neuhrazených pohledávek.

Single Risk

Naše pojištění pro případ individuálního rizika chrání váš podnik před vznikem neočekávaných finančních ztrát, ať už k nim dojde z obchodních důvodů nebo kvůli politickým událostem, které mohou bránit řádnému plnění vaší smlouvy nebo investice.

Předfinancování

Provádíte platby záloh předtím, než je vám dodáno zboží (=předfinancování)?

XOL – Excess of Loss

Excess of Loss představuje řešení, které ochrání vaše podnikání před neuhrazenými pohledávkami.

XOL Partners

XOL Partners představuje řešení, které ochrání vaše podnikání před neuhrazenými pohledávkami

Top Up

Pojištění Top Up vám umožní pokrýt i pohledávky přesahující limity stanovené vaší úvěrovou pojišťovnou.

(Speciální) Hotovostní transakce

Smlouva o vývozu mezi belgickým exportérem a odběratelem ze zahraničí s průběžnými peněžními platbami a s poměrně stanovenými dílčími lhůtami. Credendo – Export Credit Agency poskytuje krytí pro případ vypovězení smlouvy anebo neprovedení úhrady.

Buyer credit insurance

Exportní úvěr poskytnutý bankou zahraničnímu odběrateli pro financování dodávek investičního majetku, služeb nebo smluvních prací od belgického vývozce.

Dodavatelský úvěr

Pojištění pro belgické exportéry, kteří by rádi svým zahraničním dodavatelům poskytli prodlouženou dobu splatnosti, ale i nadále chtějí využívat pojistné krytí pro případ nezaplacení pohledávky. Credendo – Export Credit Agency poskytuje vývozci po celé období ochranu proti komerčním a obchodním rizikům

Bank guarantee insurance

Pojištění určené pro belgické exportéry proti nespravedlivému uplatnění záruk vydaných ve prospěch zahraničního odběratele.

Contracting equipment insurance

Pojištění zařízení, které je používáno pro plnění smluv v zahraničí. Kryje i ztráty a škody na zařízení v důsledku politických rizik.

Single Risk (Export)

Naše pojištění pro případ individuálního rizika chrání váš podnik před vznikem neočekávaných finančních ztrát, ať už k nim dojde z obchodních důvodů nebo kvůli politickým událostem, které mohou bránit řádnému plnění vaší smlouvy nebo investice.

Kontaktujte nás

Spojte se s naším nejbližším odborníkem.

Prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Používáte starší verzi prohlížeče. Prosím aktualizujte jej, abyste měli přístup na naše stránky, kde najdete všechna naše řešení včetně hodnocení rizikovosti zemí z celého světa.

Aktualizovat