Od ledna 2017 musejí slovenské pojišťovny odvádět ze všech nových neživotních pojistek odvod ve výši 8 %. Za nově uzavřené smlouvy se považují nejen smlouvy uzavřené po 31. prosinci 2016, ale i prodlužované smlouvy, kde pojištění pokračuje za nezměněných podmínek. Dosavadní osmiprocentní odvod z vybraného neživotního pojištění by letos mohla nahradit nová daň, jejíž sazby jsou diferencované podle druhu pojištění.

 „V Credendu přizpůsobujeme smlouvy našim klientům, což pro nás momentálně znamená zaplatit odvod z téměř celého portfolia pojistných smluv,“ komentuje aktuální situaci Marek Gašparík, ředitel slovenské pobočky úvěrové pojišťovny Credendo a dodává: „Stejně jako ostatní pojišťovny na slovenském trhu věříme, že daný odvod bude do budoucna zrušen.“ Pokud navrhovaný zákon projde, situace by se mohla změnit od 1. října 2018. „Nahrazení odvodu pojistnou daní nás sice netěší, ale alespoň by vyřešila stávající nejasnosti, které ohledně placení odvodu panují. Daň z pojištění je dnes evropským standardem  a považujeme ji za poměrně transparentní. Trend zavádění daně z pojistného je v posledních letech patrný zejména ve střední a východní Evropě, například v Bulharsku,“ uzavírá Marek Gašparík.

Dosavadní zkušenosti ukazují, že odvod z přijatého pojistného z neživotního pojištění je nesystémovým a neefektivním řešením, a to je jedním z argumentů pro zavedení daně z pojištění jako nepřímé daně. Zdanění pojištění nepřímou daní je běžné v řadě zemí Evropské unie, protože pojišťovací služby jsou osvobozeny od daně z přidané hodnoty.

Co bude daň z pojištění znamenat pro klienty pojišťoven? „Pojistnou daň pojišťovna automaticky přenáší na klienta, od kterého ji vybírá pro státní rozpočet. V konečném důsledku takový krok povede ke zdražení pojištění, stejně jako tomu bylo po zavedení daní u ostatních produktů nejen v oblasti pojišťovnictví. Nepředpokládáme však, že by to znamenalo výraznější pokles poptávky po pojištění pohledávek,“ dodává Marek Gašparík.