Při pohledu na historický vývoj středně až dlouhodobého politického rizika lze vyčíst poměrně jasné trendy. Jak se podle společnosti Credendo měnilo středně až dlouhodobé politické riziko od roku 2000?

Ke konci roku 2000 byla většina zemí Jižní Ameriky, zemí SNS (Společenství nezávislých států), subsaharské Afriky a do určité míry i Středního východu a severní Afriky charakterizována vysokou mírou rizika. Nárůst cen komodit příznivé makroekonomické podmínky a prudké snížení veřejného dluhu však následně v oblasti politického rizika vedly k rychlému zlepšení. O tom vypovídají i pozitivní změny ratingu v následujících sedmi letech.

 

Situace v roce 2000:

Od konce roku 2000 do konce roku 2007 Credendo zvýšilo rating více než sedmdesáti zemím, zatímco opačný trend zaznamenalo pouze dvacet států, a to zejména malé země ve Střední Americe, v oblasti Karibiku a Pacifiku.Po finanční a hospodářské krizi v roce 2008 zůstalo středně až dlouhodobé politické riziko převážně stabilní. S výjimkou východní Evropy a SNS, kde se makroekonomická nerovnováha v roce 2000 prudce zvýšila (například na Ukrajině a v Kazachstánu), byly rozvojové ekonomiky vzhledem ke svým silným makroekonomickým základům v dobré pozici, aby krizi ustály.

Situace v roce 2007:

Příchod Arabského jara, který nejvíce ovlivnil země s prezidentským systémem, jako je Tunisko a Egypt, vedl v roce 2011 na Středním východě a v severní Africe opět ke zvýšení politického rizika. V této situaci navíc v roce 2014 začaly prudce klesat ceny komodit. Většina zemí byla nejprve v poměrně dobré pozici, aby situaci zvládly. Tento komoditní šok byla ale dlouhodobý a postupně ovlivnil bilanci běžného účtu, likviditní pozici i veřejné finance výrobců komodit. Příkladem mohou být celkové hrubé devizové rezervy na Středním východě a v severní Africe, které od konce roku 2014 do poloviny roku 2017 klesly o 25 %. Veřejné finance pak negativně ovlivnil veřejný dluh, který se v důsledku aktivit zaměřených na podporu a diverzifikaci hospodářství nebo na potírání sociálních nepokojů rychle zvyšoval. A to se negativně promítlo i do změn ratingu. Mezi roky 2007 a 2017 společnost Credendo snížila rating více než padesáti zemím, zatímco pozitivní trend zaznamenalo jen dvacet zemí, mezi nimiž se po přijetí eura objevily například Lotyšsko a Litva. Regiony, které tato vlna ovlivnila nejvíce, jsou však bezesporu Střední východ, Severní Afrika, Subsaharská Afrika, země SNS a Jižní Amerika.

Situace v prosinci 2017: