Slučování firem může vypadat nevinně, ale v některých případech se za ním ukrývá snaha o pohodlnou likvidaci firmy, často s úmyslem podvést dodavatele a připravit je o peníze. 
S takovými případy se naši analytici setkali na Slovensku. I přesto, že je toto jednání těžko odhalitelné a úmyslný podvod téměř neprokazatelný, najdete v následujícím textu několik tipů na co si dát pozor
.

Případy, s nimiž jsme se v poslední době setkali na Slovensku, ukazují na nový trend, který se časem může přesunout i do České republiky,“ říká Gabriela Dörnerová, ředitelka oddělení Underwritingu úvěrové pojišťovny Credendo v České republice. „V našem případě se jednalo o české firmy, které dlouhodobě dodávaly materiál slovenské společnosti. Po několikaleté bezproblémové spolupráci odběratel přestal platit a firmy nahlásily pojistnou událost. Následně naši analytici začali odkrývat sled událostí, který k celé situaci vedl, a který mohl, ale také nemusel být záměrem majitele dlužné firmy,“ dodává Gabriela Dörnerová.

Velkým překvapením bylo zjištění, že firma zanikla fúzí s jinou společností. To samo o sobě není nic protizákonného. Zjistilo se ale, že tato společnost převzala dalších 150 firem a sídlí na virtuální adrese – v rozpadlé chatě v rekreační oblasti. Další podezřelou skutečností byl samotný majitel firmy, Jihoameričan s trvalým bydlištěm v USA. Vše nasvědčovalo tomu, že nešlo o běžnou fúzi, ale o promyšlený podvod. Vzhledem k podezřelým okolnostem byl podán podnět na policii, která později případ uzavřela s tím, že podvod nelze prokázat. Věřitelé naštěstí měli své pohledávky pojištěné, proto jim bylo vyplaceno pojistné plnění a situaci přestáli bez úhony.

Postupem času se ukazuje, že rušení firem prostřednictvím fúzí je velký byznys, stejně jako obchod s virtuálními adresami pro firmy i fyzické osoby. Některé firmy se zabývají pouze nákupem a prodejem jiných firem a pohybují se na hraně zákona. Je proto velmi těžké odhalit úmyslně podvodné jednání včas a ještě těžší je podvod skutečně prokázat.

Jak prověřit své obchodní partnery

Obchodujete na Slovensku a máte obavy, že byste mohli narazit na podobný případ? Pokud jde o nekalé fúze, udělalo Slovensko v poslední době významný krok vpřed. Na konci roku 2017 byla schválena změna zákona, která má podvody omezit. Pokud se firma chystá na fúzi, musí být nejdříve informován daňový úřad, který má 60 dní na to, aby fúzující firmy prověřil. Rejstříkový soud má pak na schválení nebo zamítnutí fúze půl roku. V případě, že soud fúzi schválí, platí od data návrhu, tedy klidně i půl roku zpětně. Nový subjekt nesmí být v úpadku a nesmí být v konkurzu nebo v insolvenci. Již ve chvíli, kdy je podán návrh na rejstříkový soud, je informace veřejná.

V České republice se připravovaný projekt fúze zakládá do Sbírky listin a právní účinnost fúze nastává až okamžikem zápisu fúze soudem v Rejstříku. Přehled schválených a odmítnutých fúzí najdete v Obchodním věstníku, v rubrice „fúze a rozdělení“.

V případě, že se na fúzi chystá váš obchodní partner, je třeba zpozornět a ideálně osobně kontaktovat majitele firmy a o situaci se informovat. Již podle jeho chování lze totiž často zjistit, zda je chystaná změna v pořádku nebo ne.

Na co se zaměřit, abyste se nestali obětí podvodu

  • Pozor si dejte zejména na Slovensku. V případě pochybností si prověřte informace z rejstříkového soudu.
  • Se situací se můžete setkat i v ČR. Přehled schválených a odmítnutých fúzí najdete v Obchodním věstníku.
  • Pokud zjistíte, že se firma chystá na fúzi, kontaktujte osobně majitele firmy.
  • Své pochybnosti můžete vždy konzultovat i s úvěrovou pojišťovnou. Naši analytici mají k dispozici informace z mnoha různých zdrojů a mohou vás včas varovat.
  • Podezřelé jsou také firmy, které sídlí ve virtuálních kancelářích nebo dluží na sociálním pojištění.

 

Pozor na firmy, které dluží na sociálním pojištění

Typickým problémovým příkladem je slovenská firma, která dluží na sociálním pojištění, což byl i případ společnosti z úvodu článku. Firmy na Slovensku často platí sociální pojištění se zpožděním. Peníze, které by jinak musely poslat státu, mají stále k dispozici a využívají je pro průběžné financování svých aktivit. To samozřejmě  vypovídá o špatné finanční kondici firmy a je jedním z důležitých varovných signálů.

Sídlo firmy ve virtuální kanceláři

Sídlí váš obchodní partner v tzv. virtuální kanceláři? Pak rozhodně zbystřete. V České republice se s těmito případy setkáváme stále častěji. Jedná se o adresy, na nichž sídlí najednou desítky až stovky firem.

Virtuální adresy přitom nevyužívají jen firmy, ale i fyzické osoby. Jaký důvod může mít seriózní obchodní partner k využívání takové adresy?

 

Notoricky známé virtuální adresy a počty firem, které na nich sídlí

Adresa Počty firem k 15.5.2018
Praha  
Rybná 716/24 7 103
Kaprova 42/14 5 324
Primátorská 296/38 3 001
Bořivojova 878/35 2 466
U Habrovky 247/11 1 747
Lannova 2061/8 863
   
Brno  
Příkop 6 1 676
   
Ostrava  
Hradní 27/37 602

 

Máte úvěrové pojištění? Využijte informace od pojišťovny

Nekalé fúze patří mezi těžko prokazatelné a odhalitelné podvody. Nezapomeňte, že své pochybnosti můžete vždy konzultovat s našimi analytiky, kteří často disponují exkluzivními informacemi z mnoha různých zdrojů a v případě podezření vás mohou varovat.