Over ons

Wie zijn wij?

Credendo is een Europese kredietverzekeringsgroep die aanwezig is op het hele continent en actief in alle segmenten van de verzekering van kredietrisico’s en politieke risico’s. De groep biedt een waaier aan producten die risico's over de hele wereld dekken.

Visie

Wij zijn de eerste keuze als partner voor de dekking van risico's bij handel en investeringen in de reële economie en om de financiering van dergelijke transacties te bevorderen.

Opdracht

Onze missie is het ondersteunen van handelsrelaties. Wij leveren oplossingen op maat voor verzekering, herverzekering, garanties, borgstellingen en financiering met betrekking tot binnenlandse en internationale handel of investeringen in het buitenland. We beschermen bedrijven, banken en verzekeringsmaatschappijen tegen kredietrisico's en politieke risico's, en we vergemakkelijken de financiering van dergelijke transacties.

Turning uncertainties into opportunities.

Waarden

Als verzekeraar zijn we vertrouwd met verschillende soorten risico's. Het zorgvuldigheidsbeginsel (due diligence) is een standaardgegeven, maar wij gaan verder. Dit is onze aanpak.

Customer intimacy

Klantentevredenheid vormt de kern van onze waarden. We luisteren, stellen oplossingen op maat voor, zijn toegankelijk, verklaren onze beslissingen en leveren een eersteklas service. Onze mensen bieden u de juiste oplossingen naargelang uw specifieke noden of complexe risico-omgeving.

U krijgt oplossingen op maat.

Respect

Wij tonen respect voor onze klanten, ons personeel, onze aandeelhouders en alle andere belanghebbenden, alsook voor de maatschappij en het milieu. Wij treden streng op tegen elke vorm van discriminatie. Iedereen wordt eerlijk en oprecht behandeld. We proberen altijd het juiste te doen en hanteren hoge ethische normen.

U kunt ons vertrouwen.

Reliability

We mikken op de meest uitgebreide expertise in onze business en risico's. We streven naar operationele efficiëntie ter ondersteuning van customer intimacy. We hebben een langetermijnvisie op onze activiteiten. Wij nemen de hele cyclus in acht en gaan voor duurzame financiële resultaten.

U kunt op ons rekenen.

 

Credendo Group doorheen de jaren

1921 Het Belgisch ministerie van Economische Zaken richt een Delcrederecommissie op om de Belgische exporttransacties te waarborgen.
1939 De Delcrederecommissie wordt omgevormd tot een zelfstandige openbare financiële instelling onder staatsgarantie en wordt de Nationale Delcrederedienst, kortweg Delcredere, het huidige Credendo – Export Credit Agency.
1949 Credendo – Export Credit Agency wordt gemachtigd om import en diensten te dekken.
1956 De dekking wordt uitgebreid naar het commerciële risico.
1962 Credendo – Export Credit Agency mag bijdragen in de financiering van de verrichtingen die het verzekert.
1964 Het wordt mogelijk om bepaalde transacties rechtstreeks voor rekening van de staat te verzekeren.
1970 De dekking wordt uitgebreid en omvat nu ook politieke risico's met betrekking tot Belgische directe investeringen in het buitenland.
1991 De activiteit wordt uitgebreid en beslaat internationale economische betrekkingen in ruimere zin.
1996 De marktactiviteit wordt opgestart. Credendo – Export Credit Agency kan hierdoor risico's dekken waarbij het Belgische belang minimaal is. Er wordt een marktconform tarief gehanteerd.
2004

Credendo – Export Credit Agency richt een privaatrechtelijke naamloze vennootschap op, Credendo – Short-term Non-EU Risks (voorheen Credimundi), om de continuïteit van zijn aanbod aan Europese ondernemingen te waarborgen. Deze vennootschap verzekert politieke en commerciële risico's van handelstransacties met een korte kredietduur.

Credendo – Export Credit Agency verwerft een aandeel van 26% in Credendo – Excess & Surety (voorheen Trade Credit), een Belgische kredietverzekeringsmaatschappij die gespecialiseerd is in excess-of-loss- en top-updekking.

2005 De forfaitingproducten worden gelanceerd. Credendo – Export Credit Agency koopt openstaande vorderingen van exporteurs op buitenlandse afnemers en zorgt op die manier voor financiering.
2006

Credendo – Export Credit Agency neemt samen met de vooraanstaande Russische verzekeraar Ingosstrakh een participatie van 50% in de Oostenrijkse single-risk-verzekeraar Credendo – Single Risk (voorheen Garant).

Credendo – Export Credit Agency lanceert zijn financiële garanties voor bankkredieten.

Credendo – Short-Term Non-EU Risks opent een bijkantoor in het Verenigd Koninkrijk.

2007

Credendo – Export Credit Agency krijgt zijn eerste rating van Standard & Poor's.

Credendo – Short-Term Non-EU Risks verwerft een aandeel van 33% in Credendo – Short-Term EU Risks (voorheen KUPEG), de marktleider in kortlopende kredietverzekering in Tsjechië.

2008 Credendo – Short-Term Non-EU Risks opent een bijkantoor in Frankrijk.
2009

Credendo – Export Credit Agency richt samen met Ingosstrakh de Russische joint venture Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance op (voorheen INGO-ONDD). Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance is gespecialiseerd in de dekking van kredietrisico's die gepaard gaan met binnenlandse en internationale transacties in Rusland en de GOS-landen.

Credendo – Short-Term Non-EU Risks verhoogt zijn participatie in Credendo – Short-Term EU Risks van 33% naar 67%.

Credendo – Short-Term Non-EU Risks opent een bijkantoor in Duitsland.

2010

Credendo – Export Credit Agency verhoogt zijn participatie in Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance naar 67%.

Credendo – Export Credit Agency verhoogt zijn participatie in Credendo – Single Risk van 50% naar 83%.

2011 Credendo – Single Risk krijgt zijn eerste rating van A.M. Best.
2012

Credendo – Export Credit Agency verhoogt zijn participatie in Credendo – Excess & Surety van 26% naar 55%.

Credendo – Single Risk krijgt zijn eerste rating van Fitch.

2013

Credendo – Export Credit Agency verhoogt zijn participatie in Credendo – Single Risk van 83% naar 96%.

Credendo – Short-Term Non-EU Risks opent een bijkantoor in Italië.

Verdere consolidatie als Credendo Group. De gemeenschappelijke waarden, aanpak en sterktes van de entiteiten worden sterker naar voren gebracht.

2015

Credendo – Export Credit Agency wordt enige aandeelhouder in Credendo – Excess & Surety.

Credendo – Short-Term EU Risks opent een bijkantoor in Polen.

2016

Credendo – Export Credit Agency wordt enige aandeelhouder in Credendo – Short-Term EU Risks.

2017

Nieuwe stap in de groepsconsolidatie: alle entiteiten nemen Credendo op in hun naam.

Governance en Corporate Social Responsibility

Credendo bestaat uit Credendo – Export Credit Agency en haar dochterondernemingen. De ‘corporate governance’-structuur bestaat uit de volgende organen:

Governance

Raad van Bestuur

Vincent REUTER

Voorzitter(1)

Michel DELBAERE

Ondervoorzitter(1)

Ludivine HALBRECQ

Lid, vertegenwoordiger van de Minister van Financiën

Pieter-Jan VAN STEENKISTE

Plaatsvervanger

Thierry DENUIT

Lid, vertegenwoordiger van de Minister van Buitenlandse Zaken

Xavier DE CUYPER

Plaatsvervanger

Henk MAHIEU

Lid, vertegenwoordiger van de Minister van Economie

Ivan VAN dEN BERGH

Plaatsvervanger

Els HAELTERMAN

Lid, vertegenwoordiger van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Yves DRICOT

Plaatsvervanger

Claire TILLEKAERTS

Lid, vertegenwoordiger van de Vlaamse regering

Thomas FIERS

Plaatsvervanger

Georges STIENLET

Lid, vertegenwoordiger van de Vlaamse regering

Annemarie VAN de WALLE

Plaatsvervanger

Jean-Jacques WESTHOF

Lid, vertegenwoordiger van de Waalse regering

Jean-Jacques GABRIEL

Plaatsvervanger

Pascale DELCOMMINETTE

Lid, vertegenwoordiger van de Waalse regering

Francis MULLERS

Plaatsvervanger

Katrien VAN KRIEKINGE

Lid, vertegenwoordiger van de Brusselse Hoofdstedelijke regering

Frederic CONVENT

Plaatsvervanger

Frédéric LONCOUR

Lid, vertegenwoordiger van de Brusselse Hoofdstedelijke regering

Christopher KASHALE ILUNGA

Plaatsvervanger

(1) Ontslagnemend

 

Executive Committee

Dirk TERWEDUWE

Chief Executive Officer en Voorzitter van het Executive Committee

Frank VANWINGH

Deputy Chief Executive Officer en Ondervoorzitter van het Executive Committee

Nabil JIJAKLI

Deputy Chief Executive Officer en Lid van het Executive Committee

Dirk Terweduwe, Group CEO en Voorzitter van het Group Coordination Committee

- Geboren in 1961 in Aarschot, België
- Hij heeft een Licentiaat (masterdiploma) Economie en een Master of Arts in Economics (master-na-master) van de Universiteit van Leuven (België).
- Na zijn studies werkte hij drie jaar als onderzoeks- en onderwijsassistent aan de Universiteit van Leuven. In 1987 ging hij aan de slag bij Credendo – Export Credit Agency en in 1989 werd hij benoemd tot Chief economist en hoofd van het departement Country Risk. In 2004 werd hij aangesteld als Deputy CEO van Credendo – Export Credit Agency en van Credendo – Short-Term Non-EU Risks. Eind 2009 startte hij in zijn huidige positie van CEO van Credendo – Export Credit Agency en Group CEO van Credendo. Van 2010 tot 2013 was hij eveneens CEO van Credendo – Short-Term Non-EU Risks.
- Hij is Voorzitter van de Supervisory Board van Credendo – Short-Term EU Risks en van Credendo – Single Risk. Daarnaast is hij Voorzitter van de Raad van Bestuur van Credendo – Short-Term Non-EU Risks, van Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance en van Credendo – Excess & Surety.
- Sinds 1996 is hij eveneens Voorzitter van de groep van landenrisico-experts in het kader van de OESO-regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten.

Frank VANWINGH, Group Deputy CEO en Ondervoorzitter van het Group Coordination Committee

- Geboren in 1962 in Hasselt, België
- Hij heeft een masterdiploma rechten van de Universiteit van Leuven (België) en een ‘DESS’ in Europees recht van de Universiteit van Nancy (Frankrijk).
- Hij begon zijn carrière bij Credendo – Export Credit Agency in 1989 als Legal Counsel en Claims Manager. Later werd hij Deputy Head van het departement Claims & Legal Advice om vervolgens Head te worden van de departementen Strategy, Legal en Risk Management. Op heden is hij Deputy Chief Executive Officer van Credendo en van Credendo – Export Credit Agency, alsook Chief Operating Officer.
- Hij is lid van de Supervisory Board van Credendo – Single Risk en van Credendo – Short-Term EU Risks. Daarnaast is hij lid van de Raad van Bestuur van Credendo – Short-Term Non-EU Risks, van Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance en van Credendo – Excess & Surety.

Nabil JIJAKLI, Group Deputy CEO en woordvoerder van Credendo

- Geboren in 1964 in Damascus, Syrië
- Hij heeft een masterdiploma Politieke Wetenschappen en Internationale Relaties en voltooide het Postgraduaat Internationale Politiek aan de ULB in Brussel.
- Hij is Deputy Chief Executive Officer van Credendo en van Credendo – Export Credit Agency. Voordat hij aan de slag ging bij Credendo, werkte hij 21 jaar voor de Nationale Bank van België. Zijn laatste functie daar was Secretaris van het Comité voor Financiële Stabiliteit. Hij was ook verantwoordelijk voor de coördinatie van de invoering van de euro in België, en werkte drie jaar als expert voor de Europese Commissie.
- Hij is lid van de Raad van Bestuur van Credendo – Short-Term Non-EU Risks en Credendo – Excess & Surety en van de Supervisory Board van Credendo – Single Risk.

Audit Committe

Ludivine HALBRECQ

Voorzitster

Thierry DENUIT

Lid

Henk MAHIEU

Lid

Group Coordination Committee

Dirk TERWEDUWE

Group CEO en Voorzitter van het Executive Committee

Frank VANWINGH

Group Deputy CEO en Ondervoorzitter van het Executive Committee

Nabil JIJAKLI

Group Deputy CEO en woordvoerder van Credendo

Paul BALTHASART

Group Chief Reinsurance Officer

Thibaut DE HAENE

Group Chief Legal Officer

Marina HAUTMAN

Group Chief Human Resources Officer

Ronny MATTON

Group Chief Financial Officer

Hans SLOCK

Group Chief Risk Officer

Lode VERMEERSCH

Group Chief Information Officer

Alexey BEZDENEZHNYKH

General Manager Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance

Michael FRANK

General Manager Credendo – Single Risk

Eckhard HORST

General Manager Credendo – Excess & Surety

Stefaan VAN BOXSTAEL

General Manager Credendo – Short Term Non EU Risks & Chairman of the Management Board of Credendo – Short-Term EU Risks

Paul BALTHASART, Group Chief Reinsurance Officer

- Geboren in 1958 in Luik, België
- Hij heeft een masterdiploma in Business Administration van de Universiteit van Luik.
- Hij kwam voor Credendo – Short-Term Non-EU Risks werken in 2007 om een portefeuille van aanvaarde herverzekering te ontwikkelen. Voordien was hij 25 jaar lang actief in verschillende functies als senior underwriter of underwriting manager bij Kemper Re (nu Sirius), St Paul Re en Everest Re. Vanaf 2010 nam hij de verantwoordelijkheid op zich voor alle gecedeerde business van Credendo – Short-Term Non-EU Risks en Credendo – Export Credit Agency, en onlangs werd hij verantwoordelijk voor alle herverzekering van Credendo.

Thibaut DE HAENE, Group Chief Legal Officer

- Hij heeft een rechtendiploma van de Universiteit van Louvain-la-Neuve en studeerde in 1999 af aan Georgetown University Law Center (Washington D.C.). Zijn LL.M.-programma daar was toegespitst op het internationaal handelsrecht.
- Hij begon zijn carrière als jurist bij Baker & McKenzie in Brussel. Hij kwam in 2003 voor Credendo – Export Credit Agency werken als Legal Counsel en bekleedde verschillende functies binnen de juridische dienst tot hij in 2014 Group Chief Legal Officer werd.

Marina HAUTMAN, Group Chief Human Resources Officer

- Geboren in 1962 in Anderlecht, België
- Ze heeft een masterdiploma in de rechten en volgde verschillende cursussen Human Resources Management aan de EHSAL & Vlerick Business School, en cursussen Advanced General Management aan de HEC (Parijs).
- In 2015 trad ze in dienst bij Credendo – Export Credit Agency als Group Chief Human Resources Officer. Ze begon haar carrière als juriste en heeft meer dan 25 jaar ervaring in Human Resources.

Ronny MATTON, Group Chief Financial Officer

- Geboren in 1961 in Varsenare, België
- Hij heeft een masterdiploma toegepaste economische wetenschappen.
- In 1993 begon hij te werken voor New Holland Logistics als Financial Controller. Nadien bekleedde hij verscheidene functies binnen de groep in Italië, Frankrijk en Nederland. Van 2003 tot 2010 werkte hij voor Fiat UK als Managing Director, een functie die hij vanaf 2006 combineerde met die van Non-Executive Board Member voor Maserati GB. In 2011 begon hij te werken voor Credendo – Export Credit Agency en momenteel is hij Group Chief Financial Officer.
- Hij is lid van de Supervisory Board van Credendo – Short-Term EU Risks en van Credendo – Single Risk. Daarnaast is hij lid van de Raad van Bestuur van Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance en van Credendo – Excess & Surety.

Hans SLOCK, Group Chief Risk Officer

- Geboren in 1967 in Gent, België
- Hij behaalde een Master of Science in de economie en een Master of Science in Ontwikkelingseconomie aan de Universiteit van Gent.
- Hij begon te werken voor Credendo – Export Credit Agency in 1992. Hij startte als Country Risk Analyst en groeide in 2004 door tot Head van het departement Cover Policy. Van 2004 tot 2010 was hij Coordinator voor Risk Management en Cover Policy. Op heden is hij Head van het departement Risk Management en Group Chief Risk Officer.

Lode VERMEERSCH, Group Chief Information Officer

- Geboren in 1964 in Gent, België
- Hij is Doctor in de toegepaste wetenschappen.
- Momenteel is hij de Group Chief Information Officer van Credendo. Voordat hij begon bij Credendo, werkte hij in het buitenland, voornamelijk in de banksector, in retailbanking in Tsjechië, als chief investment officer in vermogensbeheer in Shanghai, en als lid van de Raad van Bestuur van een Londense investeringsbank.

 

Alexey BEZDENEZHNYKH, General Manager Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance

- Hij heeft een masterdiploma in financiën en kredietwezen en doctoreerde in financiën aan de Russische Plekhanov Academy of Economics. Nadien behaalde hij een rechtendiploma aan de Lomonosov Moscow State University.  
- Van 2001 tot 2009 werkte hij in het departement Credit Insurance van Ingosstrakh en hield hij zich bezig met de kredietverzekeringsbusiness, voornamelijk de ontwikkeling van de portefeuille, underwriting, herverzekering, en claimsafhandeling. Vanaf 2009 maakte hij deel uit van het topkader van de pas opgerichte joint venture Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance. In 2011 ging hij een nieuwe uitdaging aan door zich bij het jonge team van de Russische ECA EXIAR te voegen. Daar was hij verantwoordelijk voor het uitbouwen van de herverzekeringsstructuur van de ECA en voor claimsafhandeling. Daarnaast focuste hij op business development, en in het bijzonder op het ondersteunen van kortetermijnbusiness. In 2015 werd hij benoemd als nieuwe General Manager van Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance.

Michael FRANK, General Manager Credendo – Single Risk

- Geboren in 1960 in Wenen, Oostenrijk
- Hij heeft een masterdiploma in de rechten van de Universiteit van Wenen.
- In januari 2013 werd hij lid van de Management Board van Credendo – Single Risk. Voordien werkte hij 25 jaar in de banksector, waar hij verscheidene managementfuncties bekleedde, hoofdzakelijk in Trade Finance en Risk Management. Sinds 2015 is hij Voorzitter van de Management Board van Credendo – Single Risk.

Eckhard HORST, General Manager Credendo – Excess & Surety

- Geboren in 1966 in Bingen am Rhein, Duitsland
- Hij heeft in masterdiploma in de economie van de Johann-Wolfgang-Goethe-Universiteit, Frankfurt am Main.
- Meteen na zijn universitaire studies, begon hij bij Allgemeine Kredit AG (nu Coface Duitsland). Voordat hij in 2012 Voorzitter werd van het Executive Committee van Credendo – Excess & Surety, werkte hij 14 jaar voor Euler Hermes. Hij was CEO van Euler Hermes Polen en later Head of Collections in Parijs (Group function EH).
- Hij is lid van de Raad van Bestuur van Credendo – Excess & Surety.

Stefaan VAN BOXSTAEL, General Manager Credendo – Short-Term Non-EU Risks & Chairman of the Management Board of Credendo – Short-Term EU Risks

- Geboren in 1971 in Aalst, België
- Hij heeft een masterdiploma toegepaste economische wetenschappen van de Universiteit van Gent en een Master Financial Business Management van de VLEKHO Business School.
- Hij begon zijn carrière als onderinspecteur bij het Ministerie van Financiën. Nadien werkte hij als assistent/onderzoeksmedewerker aan de Universiteit van Gent en als auditor voor Ernst & Young. In 1997 begon hij als Underwriter bij Credendo – Export Credit Agency. Hij bekleedde verschillende functies, van Senior Underwriter tot Deputy Head, in het departement Underwriting & Account Management. In 2010 werd hij Head van het departement Underwriting & Credit Information bij Credendo – Short-Term Non-EU Risks. Sinds 2014 is hij er General Manager.
- Hij is lid van de Raad van Bestuur van Credendo – Short-Term Non-EU Risks en van Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance.

Back to top

 

Corporate Social Responsibility

Alle Credendo-entiteiten delen dezelfde waarden: Customer Intimacy, Reliability en Respect.

Credendo streeft er dus steeds naar om de juiste policy’s, procedures en tools ter beschikking te hebben om ervoor te zorgen dat we een dienstverlening bieden met de nodige ‘due diligence’ en professionaliteit, met respect voor eerlijkheid en businessethiek, naleving van wetten, regels, regelgeving en de beste praktijken in de sector.

Om de beste principes en praktijken in dat opzicht toe te passen, heeft Credendo een Group Integrity Policy geïmplementeerd. Daarin staan de belangrijkste ethische principes en een uniforme reeks regels beschreven waaraan iedereen die voor Credendo werkt, zich dient te houden, zowel intern als ten aanzien van elke andere persoon die in relatie staat met een van de Credendo-entiteiten. Deze principes sluiten aan bij de interne normen en waarden van Credendo, zonder afbreuk te doen aan lokale wetgeving en/of prudentiële reguleringen.

De integriteitsprincipes worden verder uitgewerkt in een Code of Conduct met praktische richtlijnen over de concrete toepassing van deze principes in onze dagdagelijkse activiteiten.

De integriteitsprincipes hebben betrekking op onderwerpen zoals het veiligstellen van de belangen van de klant op een loyale, eerlijke en professionele manier, de regels om correct om te gaan met geschenken of uitnodigingen, eerlijke concurrentie, de bescherming van persoonlijke gegevens, optreden tegen discriminatie, de toepassing van correcte aanbestedingsprincipes, de strijd tegen corruptie, witwaspraktijken en financiering van terrorisme en andere soorten van onethisch of onwettig gedrag.

Er werden eveneens andere bedrijfspolicy’s, charters en procedures opgesteld om ervoor te zorgen dat we zakendoen op een ethisch verantwoorde manier.

Al deze policy’s worden voorgelegd aan en bekrachtigd door de Raad van Bestuur van elke Credendo-entiteit, en gecommuniceerd en gepromoot binnen alle entiteiten. Ze worden steeds op regelmatige basis herzien.

Voor de uitvoering en toepassing van deze integriteitsprincipes heeft elke Credendo-entiteit een onafhankelijke Compliance-functie ingericht. De rol van deze functie is coördineren, adviseren en het initiatief nemen, alsook ervoor zorgen dat deze richtlijnen nageleefd worden. De Compliance Officer van Credendo – Export Credit Agency is eveneens verantwoordelijk voor Group Compliance.

Ethiek

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Credendo – Export Credit Agency wil naast het streven naar economische en maatschappelijke winst (prosperity) ook rekening houden met het effect van de activiteiten van ondernemingen op het milieu (planet) en bedrijven aansporen om ook rekening te houden met de lokale bevolking (people).
Daarom evalueert Credendo – Export Credit Agency de ecologische en sociale gevolgen van alle transacties waarvoor een dekkingsaanvraag wordt ingediend en wordt nagegaan of deze niet strijdig zijn met de mensenrechten. Hierbij houdt Credendo – Export Credit Agency rekening met de belangen van de gemeenschap en de exporteurs waarbij commerciële vertrouwelijkheid, snelle beslissingen en een gelijke behandeling van concurrenten voorop staan.

Context

OESO

De grondslag van de effectbeoordeling wordt ontleend aan de OESO-Aanbeveling 'Recommendation of the council on common approaches for officially supported exports credits and environmental and social due diligence (De 'Gemeenschappelijke Aanpak')'. Die Aanbeveling vereist de toepassing van milieuregels bij de exportsteun die verleend wordt door de publieke kredietverzekeraars (ECA's) van de OESO. Ze verzoekt deze instellingen projecten te beoordelen om te weten welke effecten zij kunnen hebben op het milieu en ze te onderzoeken in het licht van internationale normen, zoals die van de Wereldbankgroep.

Credendo – Export Credit Agency heeft actief deelgenomen aan de onderhandelingen over de Gemeenschappelijke Aanpak van de OESO. Op basis van de eerste tekst, die in 2000 werd goedgekeurd, hebben we een milieubeleid uitgewerkt dat op 1 januari 2002 in werking is getreden.  De tekst werd in 2003 en 2007 herzien en de interne procedure werd aangepast.

Credendo – Export Credit Agency wisselt regelmatig informatie uit met de andere leden van de OESO. De bedoeling daarvan is om op wereldvlak meer uniforme regelgeving tot stand te brengen voor door de overheid gesteunde exportkredieten.

De milieu-impact van een project zijn de gevolgen die de totstandbrenging en de werking van een project hebben voor het milieu. De sociale impact van een project zijn de gevolgen die een project heeft voor de plaatselijke gemeenschappen die rechtstreeks betrokken zijn, alsook voor de personen die betrokken zijn bij de totstandbrenging en de werking van het project. Ook gaat het om de gevolgen van het project die afbreuk doen aan de mensenrechten.

Volgens de Gemeenschappelijke Aanpak van de OESO zijn de milieuregels enkel van toepassing op projecten, goederen en diensten die rechtstreeks verband houden met een exportproject van twee jaar of meer.  Credendo – Export Credit Agency heeft besloten het toepassingsgebied van die regels te verruimen en past ze bijgevolg, zij het lichtjes aangepast, ook toe op speciale contantzaken en investeringen.

Exporteurs worden ertoe aangezet om de sociale normen na te leven die zijn opgenomen in de 'Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen' van de OESO. Het gaat vooral om gelijke behandeling, mensenrechten en kinderarbeid.
De Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen bevatten een rubriek over werkgelegenheid die multinationals ertoe aanzet om zich te onthouden van kinderarbeid en alle vormen van discriminatie te voorkomen.

Bovendien draagt de uitvoering van buitenlandse contracten en projecten bij tot een betere ontwikkeling van de gastlanden en versterkt ze ook onze eigen economie.

Normen en standaarden

Credendo – Export Credit Agency voert zijn milieustudies en sociale studies van projecten uit op basis van verschillende internationale normen zoals de Performance Standards van de International Finance Corporation (IFC):  

 • Beoordeling en beheer van de risico’s en de sociale en ecologische impact (NP1)
 • Arbeids- en werkomstandigheden (NP2)
 • Rationeel gebruik van hulpbronnen en preventie van vervuiling (NP3)
 • Gezondheid en veiligheid van gemeenschappen (NP4)
 • Aankoop van gronden en onvrijwillige hervestiging (NP5)
 • Behoud van de biodiversiteit en duurzaam beheer van levende natuurlijke hulpbronnen (NP6)
 • Inheemse bevolking (NP7)
 • Cultureel erfgoed (NP8)

Sociale en milieuprocedure

Alle aanvragen die bij Credendo – Export Credit Agency worden ingediend, en zich in gevoelig gebied bevinden, worden ingedeeld in een categorie:

 • Categorie A: een project wordt in categorie A ondergebracht als het aanzienlijke schadelijke effecten op het milieu kan hebben. Tot categorie A behoren in principe projecten in gevoelige sectoren of gesitueerd in of nabij gevoelige zones;
 • Categorie B: een project wordt in categorie B ondergebracht als de mogelijke negatieve effecten op het milieu minder erg zijn dan die van een project in categorie A. Die effecten zijn doorgaans zeer lokaal, en weinig (of geen) effecten zijn onomkeerbaar;
 • Categorie C: een project wordt in categorie C ondergebracht als er waarschijnlijk weinig of geen negatieve effecten op het milieu zullen zijn;
 • Categorie E: een transactie wordt in categorie E ondergebracht indien ze betrekking heeft op bestaande installaties zonder grote wijzigingen op het vlak van productie en functioneren. (Een bestaande installatie met grote wijzigingen wordt geklasseerd als A, B of C afhankelijk van de milieu-impact).

Credendo – Export Credit Agency beoordeelt niet enkel de mogelijke impact van een project maar ook de maatregelen die kunnen worden genomen om de schadelijke gevolgen van een project te vermijden, tot een minimum te beperken, te reduceren of te corrigeren, en/of om de prestaties van de projecten op maatschappelijk en milieuvlak te verbeteren.

Klik hier om meer te weten te komen over het milieubeleid en het maatschappelijk beleid van Credendo – Export Credit Agency.

Transacties in onderzoek

Indien een transactie in categorie A wordt ingedeeld, zullen de milieueffectbeoordeling (EIA) en de projectinformatie tenminste 30 dagen voor de afgifte van de belofte of de uitgifte van de verzekeringspolis,  publiek toegankelijk worden gemaakt. Credendo – Export Credit Agency wil dat het rapport wordt vrijgegeven door de persoon of entiteit die verantwoordelijk is voor de EIA.  Daar Credendo – Export Credit Agency deze rapporten niet zelf opstelt, kan het zelf geen inzage verschaffen.

Indien de EIA vertrouwelijke informatie bevat, kan worden besloten om hiervan af te wijken.

Klik hier om de lijst van onderzochte transacties te raadplegen
Klik hier om de lijst van transacties in onderzoek van dit jaar te raadplegen

Afgegeven polissen

In deze rubriek worden de transacties vermeld van de categorieën A en B waarvoor een polis is afgegeven.

Klik hier om de historiek van de afgegeven polissen te raadplegen  
Klik hier om de lijst van afgegeven polissen te raadplegen  

Corruptie

In hun strijd tegen corruptie bereikten de OESO-lidstaten in 2006 een akkoord over een nieuwe aanbeveling. Op grond van het OESO-verdrag inzake de bestrijding van corruptie van 17 december 1997 was reeds een Actieverklaring (Action Statement) van kracht voor openbare kredietverzekeraars. De aanbeveling is een gereviseerde en versterkte versie daarvan.

De algemene voorwaarden van Credendo – Export Credit Agency zijn aangepast in overeenstemming met de nieuwe aanbeveling van de OESO.  Ze voorzien in verscheidene maatregelen bij gerechtelijke vervolging of bij veroordeling van de verzekerde voor corruptiefeiten.

Het verzekeringsaanvraagformulier werd aangevuld en de due diligence werd omgezet in een formele procedure.

Zo bevat het verzekeringsaanvraagformulier ook informatie over de huidige wetgeving. In een verklaring die deel uitmaakt van de verzekeringsaanvraagprocedure moet de verzekerde zich ertoe verbinden die regelgeving na te leven.

Bovendien moet de verzekerde verklaren dat hij niet voorkomt op de uitsluitingslijsten van bepaalde internationale financiële instellingen en dat noch hijzelf noch andere voor zijn rekening handelende personen wegens corruptie zijn vervolgd of veroordeeld.

Volgens de procedure inzake due diligence heeft de underwriter (de analist bij de kredietverzekeraar) de taak verzekeringsaanvragen nader te onderzoeken waarbij verzekerden betrokken zijn die door een internationale financiële instelling werden uitgesloten wegens corruptie, of die in het verleden wegens corruptie vervolgd of veroordeeld zijn.

Als een verzekerde in de laatste vijf jaar voor de aanvraag schuldig is bevonden aan corruptie, moet de underwriter nagaan of er interne correctie- en preventiemaatregelen werden genomen vooraleer opnieuw steun kan worden verleend voor een exportkrediet.

De underwriter moet eveneens controleren of de exporteur/aanvrager voorkomt op de zwarte lijst voor corruptie van de Wereldbank.

De underwriter moet tot slot elk dossier even zorgvuldig onderzoeken, ook dossiers voor rekening van om het even welke andere verzekeraar.

Credendo – Export Credendo Agency mag geen steun verlenen voor een transactie als er geloofwaardige bewijzen bestaan dat er corruptie is gepleegd bij de toekenning van het exportcontract.

Het Executive Committee en de Raad van Bestuur moeten het gerecht in kennis stellen van de informatie op grond waarvan een zaak geweigerd werd wegens geloofwaardige bewijzen voor corruptie.

Schuldenlast

Credendo – Export Credit Agency waakt erover dat de schuldenlast van de arme landen onder het HIPC-initiatief (Heavily Indebted Poor Countries) niet toeneemt door op die landen alleen projecten te accepteren die prioritair zijn voor hun economische ontwikkeling.

Die beslissing vloeit niet alleen voort uit een specifieke verbintenis, maar ook uit een initiatief van de kredietverzekeraars uit de OESO-landen over onproductieve uitgaven. Meer informatie over dat initiatief vindt u op de website van de OESO.

Back to top

Kerncijfers

Activiteiten en resultaten van de voorbije drie jaar:
79 782,2 miljoen EUR aan verzekerde transacties
370,4 miljoen EUR aan premie-inkomsten

In miljoen EUR

2017

2016

2015

Waarde van de verzekerde transacties gedurende het financiële jaar (1)

84 955,4

79 782,2

83 694,0

Totale potentiële exposure

58 916,3

57 125,5

61 779,5

Premie-inkomsten (1)

342,4

370,4

383,4

Verzekeringsclaims en schaderegelingskosten (1)

153,7

391,3

345,0

Totale winst/(verlies)

185,9

20,5

8,9

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

187,0

22,0

7,2

Totaal eigen vermogen

2 568,2

2 391,5

2 375,7

Personeel

499

496

486

Ratio's (in %)

 

 

 

Netto-verliesratio (2)

24,6%

112,48%

97,84%

Netto-kostenratio (3)

29,4%

28,81%

24,21%

(1) voor cessie in herverzekering
(2) netto-verzekeringsclaims en schaderegelingskosten of netto-premie-inkomsten
(3) (exploitatiekosten, exclusief operationele deviezen, min overige exploitatie-inkomsten) of netto-premie-inkomsten

Jaarverslagen

Ondanks de slabakkende wereldeconomie, wist Credendo het jaar af te sluiten met een geconsolideerde winst van 20,5 miljoen euro

Credendo publiceert jaarverslag 2016 en bewijst een betrouwbare exportpartner te zijn

 • Evaluatie van de landen: meer downgrades dan upgrades;
 • Credendo inde vorig jaar 370 miljoen euro aan premies;
 • Het balanstotaal overschreed voor de eerste maal 4 miljard euro;
 • Focus op hoge klantenservice met een nieuwe groepsstructuur en website, en het actieplan ‘Get Ready’.

Landenrisico’s: upgrades en downgrades

De laatste jaren bleek de wereldeconomie zich in troebel water te bevinden en dat was in 2016 niet anders. Dit blijkt ook uit de cijfers van Credendo met maar liefst 25 downgrades en slechts 5 upgrades voor de politieke risico’s op middellange termijn. Vooral de lage grondstofprijzen speelden de landen die deze exporteerden parten, en zeker indien zij, zoals de meeste oliestaten, niet over de nodige diversificatie in hun inkomsten beschikten. Voor landen die grondstoffen importeren, zoals India en Marokko, waren de lage prijzen een zegen. Zij zagen hun lopende rekeningen verbeteren en konden hun oliesubsidies verminderen waardoor ook hun openbare financiën verbeterden.

Na een slecht 2015 zag Credendo in de kortetermijnrisico’s meer opportuniteiten met 26 upgrades en slechts 15 downgrades. Bijna alle regio’s, behalve het Midden-Oosten en Noord-Afrika, gingen erop vooruit.

Daarnaast zorgden de stijging van de schuld in opkomende landen, de Brexit, de nieuwe president van de Verenigde Staten en het terrorisme in Turkije en Sub-Sahara Afrika voor heel wat ongerustheid op de markten. Maar er is ook goed nieuws te melden: Azië bleek opnieuw de meest robuuste regio te zijn waarbij Myanmar opviel. Het land kreeg voor het eerst een upgrade van Credendo dankzij zijn democratisch verkozen regering en de lopende hervormingen.

De economische en politieke situatie voor 2017 is nog onzeker doordat de gevolgen van enkele politieke schokken, waaronder de Brexit en de verkiezing van president Trump in de Verenigde Staten, nog af te wachten zijn. Ook de stijging van de interestvoeten die zich lijkt door te zetten en het conflict in het Midden-Oosten zorgen voor ongerustheid. Daarentegen klimmen de grondstofprijzen langzamerhand uit het dal en verwacht China een groei van 7%.

Resultaten van Credendo

“Exporteurs hebben ook in 2016 heel wat woelige waters moeten doorzwemmen en dit reflecteert zich ook deels in onze cijfers”, aldus Dirk Terweduwe, Group Chief Executive Officer. “Ondanks een stijging in het aantal schadedossiers, wist Credendo het jaar toch af te sluiten met een geconsolideerde winst van 20,5 miljoen euro, wat een stijging is van meer dan 11 miljoen euro in vergelijking met het jaar voordien”, gaat Dirk Terweduwe verder. “Credendo wil zich als betrouwbare exportpartner tonen door niet alleen in te zetten op meer personeel voor een persoonlijke aanpak, maar ook door schadedossiers uit te betalen in moeilijke economische en politieke situaties.”

Kerncijfers 2016:

 • Ondanks een negatief technisch resultaat en een stijging in het aantal schadedossiers, sloot Credendo het jaar af met een geconsolideerde winst van 20,5 miljoen euro;
 • De groep verzekerde transacties voor 80 miljard euro, wat een lichte achteruitgang van 4 miljard euro is vergeleken met 2015;
 • Credendo inde vorig jaar 370 miljoen euro aan premies;
 • Eigen vermogen steeg met 16 miljoen euro naar 2,392 miljard euro en er is geen schuld;
 • Het balanstotaal overschreed voor de eerste maal de drempel van 4 miljard euro.

Focus op hoge klantenservice

Na de eerste rebrandingcampagne in november 2013 waarbij voor het eerst de merknaam Credendo werd geïntroduceerd door toevoeging van ‘member of the Credendo Group’, gaan alle entiteiten van de groep sinds 1 januari 2017 verder onder één naam: Credendo. De verschillende entiteiten onderscheiden zich dus voortaan enkel nog door hun activiteiten. Het verdwijnen van de historische namen leidde dan ook tot een nieuwe groepsstructuur:

Een nieuwe website moet deze sterke groepsgeest benadrukken door van tien verschillende websites naar één website te gaan: www.credendo.com. Aangezien de focus ligt op een hoge klantenservice werd er voor de nieuwe website gewerkt rond een ‘product wizard’, zodat klanten direct naar het juiste product worden geleid. In ditzelfde kader werd het actieplan ‘Get Ready’ gelanceerd. Het plan loopt over drie jaar (van 2016 tot 2018) en is van cruciaal belang voor de verdere ontwikkeling van de groep. Dirk Terweduwe legt uit: “Het plan focust zich op vier pijlers: ten eerste zijn en blijven we actief in kredietverzekering en de verzekering van politieke risico’s. In het verlengde hiervan werd een nieuw product op de markt gebracht: het Koperskrediet Credendo. Daarnaast willen we ook onze geografische aanwezigheid versterken en zetten we sterk in op nieuwe IT-systemen die uiterst belangrijk zijn om onze ‘operational excellence’ te verbeteren. Ten vierde werden er ook specifieke actieplannen opgesteld per entiteit en per departement, en werden prestaties duidelijker meetbaar door te werken op basis van objectieven. De komende jaren beloven dus nog uiterst uitdagend en boeiend te worden, maar dit alles om ons hoogste niveau van klantenservice te bereiken.”

DOCUMENTATIE

Annual Report, 2017
Download
Corporate Fact Sheet (2017)
Download
Corporate Brochure
Download
Annual Report, 2016
Download
Annual Report, 2015
Download
Annual Report, 2014
Download
Annual Report, 2013
Download

Gelieve uw browser te updaten.

U gebruikt een verouderde versie van uw browser. Gelieve een update te doen om toegang te krijgen tot onze website en al onze oplossingen, inclusief wereldwijde landenrisicobeoordelingen.

Update