Over ons

Wie zijn wij?

Credendo is een Europese kredietverzekeringsgroep die aanwezig is op het hele continent en actief in alle segmenten van de kredietverzekeringsbusiness. De groep biedt een waaier aan producten die risico's over de hele wereld dekken.

Visie

Wij zijn de eerste keuze als partner voor de dekking van risico's bij handel en investeringen in de reële economie en om de financiering van dergelijke transacties te bevorderen.

Opdracht

Onze missie is het ondersteunen van handelsrelaties. Wij leveren oplossingen op maat voor verzekering, herverzekering, garanties, borgstellingen en financiering met betrekking tot binnenlandse en internationale handel of investeringen in het buitenland. We beschermen bedrijven, banken en verzekeringsmaatschappijen tegen kredietrisico's en politieke risico's, en we vergemakkelijken de financiering van dergelijke transacties.

Turning uncertainties into opportunities.

Credendo Group doorheen de jaren

1921 Het Belgisch ministerie van Economische Zaken richt een Delcrederecommissie op om de Belgische exporttransacties te waarborgen.
1939 De Delcrederecommissie wordt omgevormd tot een zelfstandige openbare financiële instelling onder staatsgarantie en wordt de Nationale Delcrederedienst, kortweg Delcredere, het huidige Credendo – Export Credit Agency.
1949 Credendo – Export Credit Agency wordt gemachtigd om import en diensten te dekken.
1956 De dekking wordt uitgebreid naar het commerciële risico.
1962 Credendo – Export Credit Agency mag bijdragen in de financiering van de verrichtingen die het verzekert.
1964 Het wordt mogelijk om bepaalde transacties rechtstreeks voor rekening van de staat te verzekeren.
1970 De dekking wordt uitgebreid en omvat nu ook politieke risico's met betrekking tot Belgische directe investeringen in het buitenland.
1991 De activiteit wordt uitgebreid en beslaat internationale economische betrekkingen in ruimere zin.
1996 De marktactiviteit wordt opgestart. Credendo – Export Credit Agency kan hierdoor risico's dekken waarbij het Belgische belang minimaal is. Er wordt een marktconform tarief gehanteerd.
2004

Credendo – Export Credit Agency richt een privaatrechtelijke naamloze vennootschap op, Credendo – Short-term Non-EU Risks (voorheen Credimundi), om de continuïteit van zijn aanbod aan Europese ondernemingen te waarborgen. Deze vennootschap verzekert politieke en commerciële risico's van handelstransacties met een korte kredietduur.

Credendo – Export Credit Agency verwerft een aandeel van 26% in Credendo – Excess & Surety (voorheen Trade Credit), een Belgische kredietverzekeringsmaatschappij die gespecialiseerd is in excess-of-loss- en top-updekking.

2005 De forfaitingproducten worden gelanceerd. Credendo – Export Credit Agency koopt openstaande vorderingen van exporteurs op buitenlandse afnemers en zorgt op die manier voor financiering.
2006

Credendo – Export Credit Agency neemt samen met de vooraanstaande Russische verzekeraar Ingosstrakh een participatie van 50% in de Oostenrijkse single-risk-verzekeraar Credendo – Single Risk (voorheen Garant).

Credendo – Export Credit Agency lanceert zijn financiële garanties voor bankkredieten.

Credendo – Short-Term Non-EU Risks opent een bijkantoor in het Verenigd Koninkrijk.

2007

Credendo – Export Credit Agency krijgt zijn eerste rating van Standard & Poor's.

Credendo – Short-Term Non-EU Risks verwerft een aandeel van 33% in Credendo – Short-Term EU Risks (voorheen KUPEG), de marktleider in kortlopende kredietverzekering in Tsjechië.

2008 Credendo – Short-Term Non-EU Risks opent een bijkantoor in Frankrijk.
2009

Credendo – Export Credit Agency richt samen met Ingosstrakh de Russische joint venture Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance op (voorheen INGO-ONDD). Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance is gespecialiseerd in de dekking van kredietrisico's die gepaard gaan met binnenlandse en internationale transacties in Rusland en de GOS-landen.

Credendo – Short-Term Non-EU Risks verhoogt zijn participatie in Credendo – Short-Term EU Risks van 33% naar 67%.

Credendo – Short-Term Non-EU Risks opent een bijkantoor in Duitsland.

2010

Credendo – Export Credit Agency verhoogt zijn participatie in Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance naar 67%.

Credendo – Export Credit Agency verhoogt zijn participatie in Credendo – Single Risk van 50% naar 83%.

2011 Credendo – Single Risk krijgt zijn eerste rating van A.M. Best.
2012

Credendo – Export Credit Agency verhoogt zijn participatie in Credendo – Excess & Surety van 26% naar 55%.

Credendo – Single Risk krijgt zijn eerste rating van Fitch.

2013

Credendo – Export Credit Agency verhoogt zijn participatie in Credendo – Single Risk van 83% naar 96%.

Credendo – Short-Term Non-EU Risks opent een bijkantoor in Italië.

Verdere consolidatie als Credendo Group. De gemeenschappelijke waarden, aanpak en sterktes van de entiteiten worden sterker naar voren gebracht.

2015

Credendo – Export Credit Agency wordt enige aandeelhouder in Credendo – Excess & Surety.

Credendo – Short-Term EU Risks opent een bijkantoor in Polen.

2016

Credendo – Export Credit Agency wordt enige aandeelhouder in Credendo – Short-Term EU Risks.

2017

Nieuwe stap in de groepsconsolidatie: alle entiteiten nemen Credendo op in hun naam.

Bestuur

Credendo bestaat uit Credendo – Export Credit Agency en zijn dochterondernemingen. De corporate-governancestructuur bestaat uit verschillende organen:

Raad van Bestuur

Vincent REUTER

Voorzitter

Michel DELBAERE

Ondervoorzitter

Ludivine HALBRECQ

Lid, vertegenwoordiger van de Minister van Financiën

Pieter-Jan VAN STEENKISTE

Plaatsvervanger

Thierry DENUIT

Lid, vertegenwoordiger van de Minister van Buitenlandse Zaken

Xavier DE CUYPER

Plaatsvervanger

Henk MAHIEU

Lid, vertegenwoordiger van de Minister van Economie

Ivan VAN dEN BERGH

Plaatsvervanger

Els HAELTERMAN

Lid, vertegenwoordiger van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Yves DRICOT

Plaatsvervanger

Claire TILLEKAERTS

Lid, vertegenwoordiger van de Vlaamse regering

Thomas FIERS

Plaatsvervanger

Georges STIENLET

Lid, vertegenwoordiger van de Vlaamse regering

Annemarie VAN de WALLE

Plaatsvervanger

Jean-Jacques WESTHOF

Lid, vertegenwoordiger van de Waalse regering

Jean-Jacques GABRIEL

Plaatsvervanger

Pascale DELCOMMINETTE

Lid, vertegenwoordiger van de Waalse regering

Francis MULLERS

Plaatsvervanger

Katrien VAN KRIEKINGE

Lid, vertegenwoordiger van de Brusselse Hoofdstedelijke regering

Frederic CONVENT

Plaatsvervanger

Frédéric LONCOUR

Lid, vertegenwoordiger van de Brusselse Hoofdstedelijke regering

Christopher KASHALE ILUNGA

Plaatsvervanger

Executive Committee

Dirk TERWEDUWE

Chief Executive Officer en Voorzitter van het Executive Committee

Frank VANWINGH

Deputy Chief Executive Officer en Ondervoorzitter van het Executive Committee

Nabil JIJAKLI

Deputy Chief Executive Officer en Lid van het Executive Committee

Group Coordination Committee

Dirk TERWEDUWE

Group CEO en Voorzitter van het Group Coordination Committee

Frank VANWINGH

Group Deputy CEO en Ondervoorzitter van het Group Coordination Committee

Nabil JIJAKLI

Group Deputy CEO en woordvoerder van de groep

Paul BALTHASART

Group Chief Reinsurance Officer

Thibaut DE HAENE

Group Chief Legal Officer

Marina HAUTMAN

Group Chief Human Resources Officer

Ronny MATTON

Group Chief Financial Officer

Hans SLOCK

Group Chief Risk Officer

Lode VERMEERSCH

Group Chief Information Officer

Alexey BEZDENEZHNYKH

General Manager Credendo Ingosstrakh Credit Insurance

Michael FRANK

General Manager Credendo Single Risk

Eckhard HORST

General Manager Credendo Excess & Surety

Dominique MEESSEN

Head of Underwriting and Account Management Credendo Export Credit Agency

Stefaan VAN BOXSTAEL

General Manager Credendo Short Term Non EU Risks

Michal VESELÝ

General Manager Credendo Short Term EU Risks

Positionering

Als verzekeraar zijn we vertrouwd met verschillende soorten risico's. Het zorgvuldigheidsbeginsel (due diligence) is een standaardgegeven, maar wij gaan verder. Dit is onze aanpak.

Customer intimacy

Klantentevredenheid vormt de kern van onze waarden. We luisteren, stellen oplossingen op maat voor, zijn toegankelijk, verklaren onze beslissingen en leveren een eersteklas service. Onze mensen bieden u de juiste oplossingen naargelang uw specifieke noden of complexe risico-omgeving.

U krijgt oplossingen op maat.

Respect

Wij tonen respect voor onze klanten, ons personeel, onze aandeelhouders en alle andere belanghebbenden, alsook voor de maatschappij en het milieu. Wij treden streng op tegen elke vorm van discriminatie. Iedereen wordt eerlijk en oprecht behandeld. We proberen altijd het juiste te doen en hanteren hoge ethische normen.

U kunt ons vertrouwen.

Reliability

We mikken op de meest uitgebreide expertise in onze business en risico's. We streven naar operationele efficiëntie ter ondersteuning van customer intimacy. We hebben een langetermijnvisie op onze activiteiten. Wij nemen de hele cyclus in acht en gaan voor duurzame financiële resultaten.

U kunt op ons rekenen.

 

Kerncijfers

Activiteiten en resultaten van de voorbije drie jaar:
83.694 miljoen EUR aan verzekerde transacties
389,6 miljoen EUR aan premie-inkomsten

In miljoen EUR

2013

2014

2015

Waarde van de verzekerde transacties gedurende het financiële jaar (1) (2)

82,370.0

95,082.6

83,694.0

Totale potentiële exposure (2)

63,291.2

61,639.4

61,779.5

Premie-inkomsten (1)

365.6

371.3

389.6

Verzekeringsclaims en schaderegelingskosten (1)

170.7

73.3

351.3

Totale winst/(verlies)

254.9

352.6

8.9

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

163.2

343.5

7.2

Totaal eigen vermogen

2,036.7

2,368.4

2,375.7

Personeel

442

455

487

Ratio's (in %)

 

 

 

Netto-verliesratio (3)

39.42%

0.76%

97.88%

Netto-kostenratio (4)

22.20%

24.01%

23.73%

(1) voor cessie in herverzekering
(2) inclusief excess-of-loss-transacties
(3) netto-verzekeringsclaims en schaderegelingskosten of netto-premie-inkomsten
(4) (exploitatiekosten, exclusief operationele deviezen, min overige exploitatie-inkomsten) of netto-premie-inkomsten

Jaarverslagen

Credendo Group publiceert jaarverslag en boekt omzetstijging van 5% in 2015

 • Ondanks de moeilijke economische situatie in de meeste opkomende landen, boekte Credendo Group een winst van 9 miljoen euro
 • Credendo inde afgelopen jaar 390 miljoen euro aan premies, een stijging van 5% ten opzichte van 2014
 • Financiële soliditeit ondanks moeilijk economisch klimaat
 • Uitbreiding en aanpassing van het productgamma en dienstverlening ten voordele van kmo's

Macro-economische situatie

2015 is weer een uitdagend jaar gebleken voor de wereldhandel, met de opkomende landen als zwaarst getroffen slachtoffers. Bijgevolg downgradede Credendo Group niet minder dan 37 landen voor kortetermijnrisico's en upgradede de groep slechts 8 landen. De meeste downgrades waren – niet geheel onverwacht – voor landen die een groot deel van hun inkomsten halen uit de export van grondstoffen, vooral in Sub-Sahara-Afrika, het Gemenebest van Onafhankelijke Staten, Latijns-Amerika, het Nabije Oosten en het Midden-Oosten. De economische situatie in Europa werd overschaduwd door het conflict tussen Oekraïne en Rusland en de dalende olieprijzen, in het Midden-Oosten door de Syrische en Irakese burgeroorlog en de opmars van Islamitische Staat, in Azië door territoriale spanningen met China, en in Afrika door veiligheidsproblemen veroorzaakt door jihadistische bewegingen.

Ondanks de politieke risico's schuilen er in Azië en Afrika nog heel wat opportuniteiten voor exporteurs. Dit blijkt ook uit het Trade Forum dat Credendo voor het eerst organiseerde in 2015: er wordt voor 2016 een groei van 6% verwacht in Azië dankzij de prestaties van landen zoals Vietnam, Myanmar, Cambodja, Laos en de Filipijnen. In Afrika zijn er twee grote groepen te onderscheiden. Ten eerste zijn er de olie- en mineraal-exporterende landen zoals Angola, Nigeria en Zuid-Afrika die in moeilijkheden geraakten door de val van de grondstofprijzen met dramatische dalingen in export- en overheidsinkomsten tot gevolg. Ten tweede zijn er de olie-importerende landen zoals Tanzania, Kenia en Senegal die van de lage olieprijzen konden profiteren, mede dankzij hun uitgebreidere variatie aan exportproducten. Côte d’Ivoire wordt verwacht de beste leerling van de klas te zijn met een stevig beleid en sterke inkomsten door de export van cacao.

Resultaten van Credendo Group

“Ondanks de moeilijke economische en politieke situatie in de opkomende landen, en bijgevolg het grotere aantal schadedossiers, slaagde Credendo erin om het jaar af te sluiten met een geconsolideerde winst van 9 miljoen euro”, aldus Dirk Terweduwe, Group Chief Executive Officer. “Ook uit de stijging in het aantal geïnde premies (5% meer dan vorig jaar) blijkt dat Credendo een betrouwbare exportpartner is en dat het een persoonlijke aanpak verkiest boven een algemene stopzetting van de dekking. Om deze persoonlijke aanpak te kunnen blijven garanderen nam Credendo in 2015 32 extra personeelsleden in dienst.”

Kerncijfers 2015:

 • De verzekerde bedragen zijn gedaald met 11 miljard euro. Ze zijn van 95 miljard euro in 2014 gezakt naar 84 miljard het afgelopen jaar, wat de zwakkere wereldhandel weerspiegelt;
 • Credendo Group inde in 2015 voor 390 miljoen euro aan premies, een stijging van 5% ten opzichte van 2014;
 • Ondanks een negatief technisch resultaat door een forse stijging in het aantal schadedossiers, boekt de groep een geconsolideerde winst van 9 miljoen euro;
 • De groep heeft een eigen vermogen van 2.376 miljoen euro, wat een lichte stijging is ten opzichte van het vorige jaar, en geen schuld. De reserves namen toe met 336 miljoen euro.

Producten en dienstverlening op maat

Om een nog nauwere samenwerking te creëren met hun klanten, richtte Credendo een desk op waar kmo’s een persoonlijke en uitgebreide uitleg mogen verwachten over de producten van de Belgische openbare exportkredietverzekeraar die speciaal voor hen bestemd zijn. Naast deze op maat gemaakte dienstverlening, waren er ook drie aanpassingen in het productgamma:

 • Verdubbeling van de capaciteit voor forfaiting (een herfinancieringsproduct): exportcontracten tot 5 miljoen euro;
 • Lancering van een nieuw product: het koperskrediet voor contracten tussen 2 en 5 miljoen euro;
 • Aanpassing in de politieke risicoverzekering voor investeringen: extra risicocategorieën werden toegevoegd.

Perspectieven

“Het Internationaal Monetair Fonds verwacht voor 2016 opnieuw een jaar met weinig groei op wereldvlak. Credendo heeft reeds de nodige stappen ondernomen om de volatiliteit van de portefeuille te verlagen”, benadrukt Dirk Terweduwe, Group Chief Executive Officer. “Als vierde grootste Europese kredietverzekeringsgroep blijft het onze missie om bedrijven te beschermen tegen economische en politieke risico’s die gepaard gaan met internationale handelstransacties zonder daarbij de wensen van de klant uit het oog te verliezen.”

DOCUMENTATIE

Credendo Leaflet
Download
Annual Report, 2015
Download
Annual Report, 2014
Download
Annual Report, 2013
Download

Gelieve uw browser te updaten.

U gebruikt een verouderde versie van uw browser. Gelieve een update te doen om toegang te krijgen tot onze website en al onze oplossingen, inclusief wereldwijde landenrisicobeoordelingen.

Update