Over ons

Wie zijn wij?

Credendo is een Europese kredietverzekeringsgroep die aanwezig is op het hele continent en actief in alle segmenten van de verzekering van kredietrisico’s en politieke risico’s. De groep biedt een waaier aan producten die risico's over de hele wereld dekken.

Visie

Wij zijn de eerste keuze als partner voor de dekking van risico's bij handel en investeringen in de reële economie en om de financiering van dergelijke transacties te bevorderen.

Opdracht

Onze missie is het ondersteunen van handelsrelaties. Wij leveren oplossingen op maat voor verzekering, herverzekering, garanties, borgstellingen en financiering met betrekking tot binnenlandse en internationale handel of investeringen in het buitenland. We beschermen bedrijven, banken en verzekeringsmaatschappijen tegen kredietrisico's en politieke risico's, en we vergemakkelijken de financiering van dergelijke transacties.

Turning uncertainties into opportunities.

Credendo Group doorheen de jaren

1921 Het Belgisch ministerie van Economische Zaken richt een Delcrederecommissie op om de Belgische exporttransacties te waarborgen.
1939 De Delcrederecommissie wordt omgevormd tot een zelfstandige openbare financiële instelling onder staatsgarantie en wordt de Nationale Delcrederedienst, kortweg Delcredere, het huidige Credendo – Export Credit Agency.
1949 Credendo – Export Credit Agency wordt gemachtigd om import en diensten te dekken.
1956 De dekking wordt uitgebreid naar het commerciële risico.
1962 Credendo – Export Credit Agency mag bijdragen in de financiering van de verrichtingen die het verzekert.
1964 Het wordt mogelijk om bepaalde transacties rechtstreeks voor rekening van de staat te verzekeren.
1970 De dekking wordt uitgebreid en omvat nu ook politieke risico's met betrekking tot Belgische directe investeringen in het buitenland.
1991 De activiteit wordt uitgebreid en beslaat internationale economische betrekkingen in ruimere zin.
1996 De marktactiviteit wordt opgestart. Credendo – Export Credit Agency kan hierdoor risico's dekken waarbij het Belgische belang minimaal is. Er wordt een marktconform tarief gehanteerd.
2004

Credendo – Export Credit Agency richt een privaatrechtelijke naamloze vennootschap op, Credendo – Short-term Non-EU Risks (voorheen Credimundi), om de continuïteit van zijn aanbod aan Europese ondernemingen te waarborgen. Deze vennootschap verzekert politieke en commerciële risico's van handelstransacties met een korte kredietduur.

Credendo – Export Credit Agency verwerft een aandeel van 26% in Credendo – Excess & Surety (voorheen Trade Credit), een Belgische kredietverzekeringsmaatschappij die gespecialiseerd is in excess-of-loss- en top-updekking.

2005 De forfaitingproducten worden gelanceerd. Credendo – Export Credit Agency koopt openstaande vorderingen van exporteurs op buitenlandse afnemers en zorgt op die manier voor financiering.
2006

Credendo – Export Credit Agency neemt samen met de vooraanstaande Russische verzekeraar Ingosstrakh een participatie van 50% in de Oostenrijkse single-risk-verzekeraar Credendo – Single Risk (voorheen Garant).

Credendo – Export Credit Agency lanceert zijn financiële garanties voor bankkredieten.

Credendo – Short-Term Non-EU Risks opent een bijkantoor in het Verenigd Koninkrijk.

2007

Credendo – Export Credit Agency krijgt zijn eerste rating van Standard & Poor's.

Credendo – Short-Term Non-EU Risks verwerft een aandeel van 33% in Credendo – Short-Term EU Risks (voorheen KUPEG), de marktleider in kortlopende kredietverzekering in Tsjechië.

2008 Credendo – Short-Term Non-EU Risks opent een bijkantoor in Frankrijk.
2009

Credendo – Export Credit Agency richt samen met Ingosstrakh de Russische joint venture Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance op (voorheen INGO-ONDD). Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance is gespecialiseerd in de dekking van kredietrisico's die gepaard gaan met binnenlandse en internationale transacties in Rusland en de GOS-landen.

Credendo – Short-Term Non-EU Risks verhoogt zijn participatie in Credendo – Short-Term EU Risks van 33% naar 67%.

Credendo – Short-Term Non-EU Risks opent een bijkantoor in Duitsland.

2010

Credendo – Export Credit Agency verhoogt zijn participatie in Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance naar 67%.

Credendo – Export Credit Agency verhoogt zijn participatie in Credendo – Single Risk van 50% naar 83%.

2011 Credendo – Single Risk krijgt zijn eerste rating van A.M. Best.
2012

Credendo – Export Credit Agency verhoogt zijn participatie in Credendo – Excess & Surety van 26% naar 55%.

Credendo – Single Risk krijgt zijn eerste rating van Fitch.

2013

Credendo – Export Credit Agency verhoogt zijn participatie in Credendo – Single Risk van 83% naar 96%.

Credendo – Short-Term Non-EU Risks opent een bijkantoor in Italië.

Verdere consolidatie als Credendo Group. De gemeenschappelijke waarden, aanpak en sterktes van de entiteiten worden sterker naar voren gebracht.

2015

Credendo – Export Credit Agency wordt enige aandeelhouder in Credendo – Excess & Surety.

Credendo – Short-Term EU Risks opent een bijkantoor in Polen.

2016

Credendo – Export Credit Agency wordt enige aandeelhouder in Credendo – Short-Term EU Risks.

2017

Nieuwe stap in de groepsconsolidatie: alle entiteiten nemen Credendo op in hun naam.

Bestuur

Credendo bestaat uit Credendo – Export Credit Agency en zijn dochterondernemingen. De corporate-governancestructuur bestaat uit verschillende organen:

Raad van Bestuur

Vincent REUTER

Voorzitter

Michel DELBAERE

Ondervoorzitter

Ludivine HALBRECQ

Lid, vertegenwoordiger van de Minister van Financiën

Pieter-Jan VAN STEENKISTE

Plaatsvervanger

Thierry DENUIT

Lid, vertegenwoordiger van de Minister van Buitenlandse Zaken

Xavier DE CUYPER

Plaatsvervanger

Henk MAHIEU

Lid, vertegenwoordiger van de Minister van Economie

Ivan VAN dEN BERGH

Plaatsvervanger

Els HAELTERMAN

Lid, vertegenwoordiger van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Yves DRICOT

Plaatsvervanger

Claire TILLEKAERTS

Lid, vertegenwoordiger van de Vlaamse regering

Thomas FIERS

Plaatsvervanger

Georges STIENLET

Lid, vertegenwoordiger van de Vlaamse regering

Annemarie VAN de WALLE

Plaatsvervanger

Jean-Jacques WESTHOF

Lid, vertegenwoordiger van de Waalse regering

Jean-Jacques GABRIEL

Plaatsvervanger

Pascale DELCOMMINETTE

Lid, vertegenwoordiger van de Waalse regering

Francis MULLERS

Plaatsvervanger

Katrien VAN KRIEKINGE

Lid, vertegenwoordiger van de Brusselse Hoofdstedelijke regering

Frederic CONVENT

Plaatsvervanger

Frédéric LONCOUR

Lid, vertegenwoordiger van de Brusselse Hoofdstedelijke regering

Christopher KASHALE ILUNGA

Plaatsvervanger

Executive Committee

Dirk TERWEDUWE

Chief Executive Officer en Voorzitter van het Executive Committee

Frank VANWINGH

Deputy Chief Executive Officer en Ondervoorzitter van het Executive Committee

Nabil JIJAKLI

Deputy Chief Executive Officer en Lid van het Executive Committee

Group Coordination Committee

Dirk TERWEDUWE

Group CEO en Voorzitter van het Group Coordination Committee

Frank VANWINGH

Group Deputy CEO en Ondervoorzitter van het Group Coordination Committee

Nabil JIJAKLI

Group Deputy CEO en woordvoerder van de groep

Paul BALTHASART

Group Chief Reinsurance Officer

Thibaut DE HAENE

Group Chief Legal Officer

Marina HAUTMAN

Group Chief Human Resources Officer

Ronny MATTON

Group Chief Financial Officer

Hans SLOCK

Group Chief Risk Officer

Lode VERMEERSCH

Group Chief Information Officer

Alexey BEZDENEZHNYKH

General Manager Credendo Ingosstrakh Credit Insurance

Michael FRANK

General Manager Credendo Single Risk

Eckhard HORST

General Manager Credendo Excess & Surety

Dominique MEESSEN

Head of Underwriting and Account Management Credendo Export Credit Agency

Stefaan VAN BOXSTAEL

General Manager Credendo Short Term Non EU Risks

Michal VESELÝ

General Manager Credendo Short Term EU Risks

Positionering

Als verzekeraar zijn we vertrouwd met verschillende soorten risico's. Het zorgvuldigheidsbeginsel (due diligence) is een standaardgegeven, maar wij gaan verder. Dit is onze aanpak.

Customer intimacy

Klantentevredenheid vormt de kern van onze waarden. We luisteren, stellen oplossingen op maat voor, zijn toegankelijk, verklaren onze beslissingen en leveren een eersteklas service. Onze mensen bieden u de juiste oplossingen naargelang uw specifieke noden of complexe risico-omgeving.

U krijgt oplossingen op maat.

Respect

Wij tonen respect voor onze klanten, ons personeel, onze aandeelhouders en alle andere belanghebbenden, alsook voor de maatschappij en het milieu. Wij treden streng op tegen elke vorm van discriminatie. Iedereen wordt eerlijk en oprecht behandeld. We proberen altijd het juiste te doen en hanteren hoge ethische normen.

U kunt ons vertrouwen.

Reliability

We mikken op de meest uitgebreide expertise in onze business en risico's. We streven naar operationele efficiëntie ter ondersteuning van customer intimacy. We hebben een langetermijnvisie op onze activiteiten. Wij nemen de hele cyclus in acht en gaan voor duurzame financiële resultaten.

U kunt op ons rekenen.

 

Kerncijfers

Activiteiten en resultaten van de voorbije drie jaar:
79 782,2 miljoen EUR aan verzekerde transacties
370,4 miljoen EUR aan premie-inkomsten

In miljoen EUR

2016

2015

2014

Waarde van de verzekerde transacties gedurende het financiële jaar (1)

79 782,2

83 694,0

95 082,6

Totale potentiële exposure

57 125,5

61 779,5

61 639,4

Premie-inkomsten (1)

370,4

383,4

371,3

Verzekeringsclaims en schaderegelingskosten (1)

391,3

345,0

73,3

Totale winst/(verlies)

20,5

8,9

352,6

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

22,0

7,2

343,5

Totaal eigen vermogen

2 391,5

2 375,7

2 368,4

Personeel

496

486

455

Ratio's (in %)

 

 

 

Netto-verliesratio (2)

112,48%

97,84%

0,76%

Netto-kostenratio (3)

28,81%

24,21%

24,01%

(1) voor cessie in herverzekering
(2) netto-verzekeringsclaims en schaderegelingskosten of netto-premie-inkomsten
(3) (exploitatiekosten, exclusief operationele deviezen, min overige exploitatie-inkomsten) of netto-premie-inkomsten

Jaarverslagen

Ondanks de slabakkende wereldeconomie, wist Credendo het jaar af te sluiten met een geconsolideerde winst van 20,5 miljoen euro

Credendo publiceert jaarverslag 2016 en bewijst een betrouwbare exportpartner te zijn

  • Evaluatie van de landen: meer downgrades dan upgrades;
  • Credendo inde vorig jaar 370 miljoen euro aan premies;
  • Het balanstotaal overschreed voor de eerste maal 4 miljard euro;
  • Focus op hoge klantenservice met een nieuwe groepsstructuur en website, en het actieplan ‘Get Ready’.

Landenrisico’s: upgrades en downgrades

De laatste jaren bleek de wereldeconomie zich in troebel water te bevinden en dat was in 2016 niet anders. Dit blijkt ook uit de cijfers van Credendo met maar liefst 25 downgrades en slechts 5 upgrades voor de politieke risico’s op middellange termijn. Vooral de lage grondstofprijzen speelden de landen die deze exporteerden parten, en zeker indien zij, zoals de meeste oliestaten, niet over de nodige diversificatie in hun inkomsten beschikten. Voor landen die grondstoffen importeren, zoals India en Marokko, waren de lage prijzen een zegen. Zij zagen hun lopende rekeningen verbeteren en konden hun oliesubsidies verminderen waardoor ook hun openbare financiën verbeterden.

Na een slecht 2015 zag Credendo in de kortetermijnrisico’s meer opportuniteiten met 26 upgrades en slechts 15 downgrades. Bijna alle regio’s, behalve het Midden-Oosten en Noord-Afrika, gingen erop vooruit.

Daarnaast zorgden de stijging van de schuld in opkomende landen, de Brexit, de nieuwe president van de Verenigde Staten en het terrorisme in Turkije en Sub-Sahara Afrika voor heel wat ongerustheid op de markten. Maar er is ook goed nieuws te melden: Azië bleek opnieuw de meest robuuste regio te zijn waarbij Myanmar opviel. Het land kreeg voor het eerst een upgrade van Credendo dankzij zijn democratisch verkozen regering en de lopende hervormingen.

De economische en politieke situatie voor 2017 is nog onzeker doordat de gevolgen van enkele politieke schokken, waaronder de Brexit en de verkiezing van president Trump in de Verenigde Staten, nog af te wachten zijn. Ook de stijging van de interestvoeten die zich lijkt door te zetten en het conflict in het Midden-Oosten zorgen voor ongerustheid. Daarentegen klimmen de grondstofprijzen langzamerhand uit het dal en verwacht China een groei van 7%.

Resultaten van Credendo

“Exporteurs hebben ook in 2016 heel wat woelige waters moeten doorzwemmen en dit reflecteert zich ook deels in onze cijfers”, aldus Dirk Terweduwe, Group Chief Executive Officer. “Ondanks een stijging in het aantal schadedossiers, wist Credendo het jaar toch af te sluiten met een geconsolideerde winst van 20,5 miljoen euro, wat een stijging is van meer dan 11 miljoen euro in vergelijking met het jaar voordien”, gaat Dirk Terweduwe verder. “Credendo wil zich als betrouwbare exportpartner tonen door niet alleen in te zetten op meer personeel voor een persoonlijke aanpak, maar ook door schadedossiers uit te betalen in moeilijke economische en politieke situaties.”

Kerncijfers 2016:

  • Ondanks een negatief technisch resultaat en een stijging in het aantal schadedossiers, sloot Credendo het jaar af met een geconsolideerde winst van 20,5 miljoen euro;
  • De groep verzekerde transacties voor 80 miljard euro, wat een lichte achteruitgang van 4 miljard euro is vergeleken met 2015;
  • Credendo inde vorig jaar 370 miljoen euro aan premies;
  • Eigen vermogen steeg met 16 miljoen euro naar 2,392 miljard euro en er is geen schuld;
  • Het balanstotaal overschreed voor de eerste maal de drempel van 4 miljard euro.

Focus op hoge klantenservice

Na de eerste rebrandingcampagne in november 2013 waarbij voor het eerst de merknaam Credendo werd geïntroduceerd door toevoeging van ‘member of the Credendo Group’, gaan alle entiteiten van de groep sinds 1 januari 2017 verder onder één naam: Credendo. De verschillende entiteiten onderscheiden zich dus voortaan enkel nog door hun activiteiten. Het verdwijnen van de historische namen leidde dan ook tot een nieuwe groepsstructuur:

Een nieuwe website moet deze sterke groepsgeest benadrukken door van tien verschillende websites naar één website te gaan: www.credendo.com. Aangezien de focus ligt op een hoge klantenservice werd er voor de nieuwe website gewerkt rond een ‘product wizard’, zodat klanten direct naar het juiste product worden geleid. In ditzelfde kader werd het actieplan ‘Get Ready’ gelanceerd. Het plan loopt over drie jaar (van 2016 tot 2018) en is van cruciaal belang voor de verdere ontwikkeling van de groep. Dirk Terweduwe legt uit: “Het plan focust zich op vier pijlers: ten eerste zijn en blijven we actief in kredietverzekering en de verzekering van politieke risico’s. In het verlengde hiervan werd een nieuw product op de markt gebracht: het Koperskrediet Credendo. Daarnaast willen we ook onze geografische aanwezigheid versterken en zetten we sterk in op nieuwe IT-systemen die uiterst belangrijk zijn om onze ‘operational excellence’ te verbeteren. Ten vierde werden er ook specifieke actieplannen opgesteld per entiteit en per departement, en werden prestaties duidelijker meetbaar door te werken op basis van objectieven. De komende jaren beloven dus nog uiterst uitdagend en boeiend te worden, maar dit alles om ons hoogste niveau van klantenservice te bereiken.”

DOCUMENTATIE

Annual Report, 2016
Download
Credendo Leaflet
Download
Annual Report, 2015
Download
Annual Report, 2014
Download
Annual Report, 2013
Download

Gelieve uw browser te updaten.

U gebruikt een verouderde versie van uw browser. Gelieve een update te doen om toegang te krijgen tot onze website en al onze oplossingen, inclusief wereldwijde landenrisicobeoordelingen.

Update