Covid-19: "De Belgische overheid verlengt het herverzekeringsprogramma". Klik hier

Over ons

Wie zijn wij?

Credendo is een Europese kredietverzekeringsgroep die aanwezig is op het hele continent en actief in alle segmenten van de verzekering van kredietrisico’s en politieke risico’s. De groep biedt een waaier aan producten die risico's over de hele wereld dekken.

Visie

Wij zijn de eerste keuze als partner voor de dekking van risico's bij handel en investeringen in de reële economie en om de financiering van dergelijke transacties te bevorderen.

Missie

Onze missie is het ondersteunen van handelsrelaties. Wij leveren oplossingen op maat voor verzekering, herverzekering, garanties, borgstellingen en financiering met betrekking tot binnenlandse en internationale handel of investeringen in het buitenland. We beschermen bedrijven, banken en verzekeringsmaatschappijen tegen kredietrisico's en politieke risico's, en we vergemakkelijken de financiering van dergelijke transacties.

Turning uncertainties into opportunities.

Waarden

Als verzekeraar zijn we vertrouwd met verschillende soorten risico's. Het zorgvuldigheidsbeginsel (due diligence) is een standaardgegeven, maar wij gaan verder. Dit is onze aanpak.

Customer intimacy

Klantentevredenheid vormt de kern van onze waarden. We luisteren, stellen oplossingen op maat voor, zijn toegankelijk, verklaren onze beslissingen en leveren een eersteklas service. Onze mensen bieden u de juiste oplossingen naargelang uw specifieke noden of complexe risico-omgeving.

U krijgt oplossingen op maat.

Respect

Wij tonen respect voor onze klanten, ons personeel, onze aandeelhouders en alle andere belanghebbenden, alsook voor de maatschappij en het milieu. Wij treden streng op tegen elke vorm van discriminatie. Iedereen wordt eerlijk en oprecht behandeld. We proberen altijd het juiste te doen en hanteren hoge ethische normen.

U kunt ons vertrouwen.

Reliability

We mikken op de meest uitgebreide expertise in onze business en risico's. We streven naar operationele efficiëntie ter ondersteuning van customer intimacy. We hebben een langetermijnvisie op onze activiteiten. Wij nemen de hele cyclus in acht en gaan voor duurzame financiële resultaten.

U kunt op ons rekenen.

 

Credendo Group doorheen de jaren

1921 Het Belgisch ministerie van Economische Zaken richt een Delcrederecommissie op om de Belgische exporttransacties te waarborgen.
1939 De Delcrederecommissie wordt omgevormd tot een zelfstandige openbare financiële instelling onder staatsgarantie en wordt de Nationale Delcrederedienst, kortweg Delcredere, het huidige Credendo – Export Credit Agency.
1949 Credendo – Export Credit Agency wordt gemachtigd om import en diensten te dekken.
1956 De dekking wordt uitgebreid naar het commerciële risico.
1962 Credendo – Export Credit Agency mag bijdragen in de financiering van de verrichtingen die het verzekert.
1964 Het wordt mogelijk om bepaalde transacties rechtstreeks voor rekening van de staat te verzekeren.
1970 De dekking wordt uitgebreid en omvat nu ook politieke risico's met betrekking tot Belgische directe investeringen in het buitenland.
1991 De activiteit wordt uitgebreid en beslaat internationale economische betrekkingen in ruimere zin.
1996 De Market Window activiteit wordt opgestart. Credendo – Export Credit Agency kan hierdoor risico's dekken waarbij het Belgische belang minimaal is. Er wordt een marktconform tarief gehanteerd.
2004

Credendo – Export Credit Agency richt een privaatrechtelijke naamloze vennootschap op, Credendo – Short-term Non-EU Risks (voorheen Credimundi), om de continuïteit van zijn aanbod aan Europese ondernemingen te waarborgen. Deze vennootschap verzekert politieke en commerciële risico's van handelstransacties met een korte kredietduur.

Credendo – Export Credit Agency verwerft een aandeel van 26% in Credendo – Excess & Surety (voorheen Trade Credit), een Belgische kredietverzekeringsmaatschappij die gespecialiseerd is in excess-of-loss- en top-updekking.

2005 De forfaitingproducten worden gelanceerd. Credendo – Export Credit Agency koopt openstaande vorderingen van exporteurs op buitenlandse afnemers en zorgt op die manier voor financiering.
2006

Credendo – Export Credit Agency neemt samen met de vooraanstaande Russische verzekeraar Ingosstrakh een participatie van 50% in de Oostenrijkse single-risk-verzekeraar Credendo – Single Risk (voorheen Garant).

Credendo – Export Credit Agency lanceert zijn financiële garanties voor bankkredieten.

Credendo – Short-Term Non-EU Risks opent een bijkantoor in het Verenigd Koninkrijk.

2007

Credendo – Export Credit Agency krijgt zijn eerste rating van Standard & Poor's.

Credendo – Short-Term Non-EU Risks verwerft een aandeel van 33% in Credendo – Short-Term EU Risks (voorheen KUPEG), de marktleider in kortlopende kredietverzekering in Tsjechië.

2008 Credendo – Short-Term Non-EU Risks opent een bijkantoor in Frankrijk.
2009

Credendo – Export Credit Agency richt samen met Ingosstrakh de Russische joint venture Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance op (voorheen INGO-ONDD). Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance is gespecialiseerd in de dekking van kredietrisico's die gepaard gaan met binnenlandse en internationale transacties in Rusland en de GOS-landen.

Credendo – Short-Term Non-EU Risks verhoogt zijn participatie in Credendo – Short-Term EU Risks van 33% naar 67%.

Credendo – Short-Term Non-EU Risks opent een bijkantoor in Duitsland.

2010

Credendo – Export Credit Agency verhoogt zijn participatie in Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance naar 67%.

Credendo – Export Credit Agency verhoogt zijn participatie in Credendo – Single Risk van 50% naar 83%.

2011 Credendo – Single Risk krijgt zijn eerste rating van A.M. Best.
2012

Credendo – Export Credit Agency verhoogt zijn participatie in Credendo – Excess & Surety van 26% naar 55%.

Credendo – Single Risk krijgt zijn eerste rating van Fitch.

2013

Credendo – Export Credit Agency verhoogt zijn participatie in Credendo – Single Risk van 83% naar 96%.

Credendo – Short-Term Non-EU Risks opent een bijkantoor in Italië.

Verdere consolidatie als Credendo Group. De gemeenschappelijke waarden, aanpak en sterktes van de entiteiten worden sterker naar voren gebracht.

2015

Credendo – Export Credit Agency wordt enige aandeelhouder in Credendo – Excess & Surety.

Credendo – Short-Term EU Risks opent een bijkantoor in Polen.

2016

Credendo – Export Credit Agency wordt enige aandeelhouder in Credendo – Short-Term EU Risks.

2017

Lancering van het Koperskrediet Credendo door Credendo – Export Credit Agency, voornamelijk bedoeld om exportfinanciering te bieden aan kmo’s.

Nieuwe stap in de groepsconsolidatie: alle entiteiten nemen Credendo op in hun naam.

2018

Lancering van Credendo Booster, het eerste digitale portaal van Credendo voor borgstellingen.

2020

Credendo – Excess & Surety opent een bijkantoor in Ierland.

Governance

Credendo bestaat uit Credendo – Export Credit Agency en haar dochterondernemingen. De ‘corporate governance’-structuur bestaat uit de volgende organen:

Raad van Bestuur

Vincent REUTER

Voorzitter

Michel DELBAERE

Ondervoorzitter(1)

Ludivine HALBRECQ

Lid, vertegenwoordiger van de Minister van Financiën

Pieter-Jan VAN STEENKISTE

Plaatsvervanger

Thierry DENUIT

Lid, vertegenwoordiger van de Minister van Buitenlandse Zaken

Xavier DE CUYPER

Plaatsvervanger

Henk MAHIEU

Lid, vertegenwoordiger van de Minister van Economie

Ivan VAN dEN BERGH

Plaatsvervanger

Els HAELTERMAN

Lid, vertegenwoordiger van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Yves DRICOT

Plaatsvervanger

Claire TILLEKAERTS

Lid, vertegenwoordiger van de Vlaamse regering

Thomas FIERS

Plaatsvervanger

Georges STIENLET

Lid, vertegenwoordiger van de Vlaamse regering

Annemarie VAN de WALLE

Plaatsvervanger

Jean-Jacques WESTHOF

Lid, vertegenwoordiger van de Waalse regering

Jean-Jacques GABRIEL

Plaatsvervanger

Pascale DELCOMMINETTE

Lid, vertegenwoordiger van de Waalse regering

Francis MULLERS

Plaatsvervanger

Katrien VAN KRIEKINGE

Lid, vertegenwoordiger van de Brusselse Hoofdstedelijke regering

Frederic CONVENT

Plaatsvervanger

Frédéric LONCOUR

Lid, vertegenwoordiger van de Brusselse Hoofdstedelijke regering

Christopher KASHALE ILUNGA

Plaatsvervanger

(1) Ontslagnemend

 

Executive Committee

Dirk TERWEDUWE

Chief Executive Officer en Voorzitter van het Executive Committee

Frank VANWINGH

Deputy Chief Executive Officer en Ondervoorzitter van het Executive Committee

Nabil JIJAKLI

Deputy Chief Executive Officer en Lid van het Executive Committee

Dirk Terweduwe, Group CEO en Voorzitter van het Group Coordination Committee

- Geboren in 1961 in Aarschot, België
- Hij heeft een Licentiaat (masterdiploma) Economie en een Master of Arts in Economics (master-na-master) van de Universiteit van Leuven (België).
- Na zijn studies werkte hij drie jaar als onderzoeks- en onderwijsassistent aan de Universiteit van Leuven. In 1987 ging hij aan de slag bij Credendo – Export Credit Agency en in 1989 werd hij benoemd tot Chief economist en hoofd van het departement Country Risk. In 2004 werd hij aangesteld als Deputy CEO van Credendo – Export Credit Agency en van Credendo – Short-Term Non-EU Risks. Eind 2009 startte hij in zijn huidige positie van CEO van Credendo – Export Credit Agency en Group CEO van Credendo. Van 2010 tot 2013 was hij eveneens CEO van Credendo – Short-Term Non-EU Risks.
- Hij is Voorzitter van de Supervisory Board van Credendo – Short-Term EU Risks en van Credendo – Single Risk. Daarnaast is hij Voorzitter van de Raad van Bestuur van Credendo – Short-Term Non-EU Risks, van Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance en van Credendo – Excess & Surety.
- Sinds 1996 is hij eveneens Voorzitter van de groep van landenrisico-experts in het kader van de OESO-regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten.

Frank VANWINGH, Group Deputy CEO en Ondervoorzitter van het Group Coordination Committee

- Geboren in 1962 in Hasselt, België
- Hij heeft een masterdiploma rechten van de Universiteit van Leuven (België) en een ‘DESS’ in Europees recht van de Universiteit van Nancy (Frankrijk).
- Hij begon zijn carrière bij Credendo – Export Credit Agency in 1989 als Legal Counsel en Claims Manager. Later werd hij Deputy Head van het departement Claims & Legal Advice om vervolgens Head te worden van de departementen Strategy, Legal en Risk Management. Op heden is hij Deputy Chief Executive Officer van Credendo en van Credendo – Export Credit Agency, alsook Chief Operating Officer.
- Hij is lid van de Supervisory Board van Credendo – Single Risk en van Credendo – Short-Term EU Risks. Daarnaast is hij lid van de Raad van Bestuur van Credendo – Short-Term Non-EU Risks, van Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance en van Credendo – Excess & Surety.

Nabil JIJAKLI, Group Deputy CEO en woordvoerder van Credendo

- Geboren in 1964 in Damascus, Syrië
- Hij heeft een masterdiploma Politieke Wetenschappen en Internationale Relaties en voltooide het Postgraduaat Internationale Politiek aan de ULB in Brussel.
- Hij is Deputy Chief Executive Officer van Credendo en van Credendo – Export Credit Agency. Voordat hij aan de slag ging bij Credendo, werkte hij 21 jaar voor de Nationale Bank van België. Zijn laatste functie daar was Secretaris van het Comité voor Financiële Stabiliteit. Hij was ook verantwoordelijk voor de coördinatie van de invoering van de euro in België, en werkte drie jaar als expert voor de Europese Commissie.
- Hij is lid van de Raad van Bestuur van Credendo – Short-Term Non-EU Risks en Credendo – Excess & Surety en van de Supervisory Board van Credendo – Single Risk.

Audit Committe

Ludivine HALBRECQ

Voorzitster

Thierry DENUIT

Lid

Henk MAHIEU

Lid

Credendo Corporate Governance Charter

Het Credendo Corporate Governance Charter (hierna het ‘Charter’) beschrijft de governance van Credendo – Export Credit Agency (hierna ‘Credendo ECA’) en haar dochterondernemingen. Het bepaalt hoe het zakelijk leiderschap en de managementstructuur binnen Credendo georganiseerd worden, en hoe Credendo in de praktijk moet handelen om een evenwicht te creëren tussen controle, risicobeheer en transparantie, en tegelijkertijd de prestaties van de groep te ondersteunen door een efficiënte besluitvorming te garanderen. Zo worden bv. de samenstelling en de werking van de Raad van Bestuur en het Directiecomité van Credendo ECA beschreven.

Het ontwerp van het Charter is gebaseerd en geïnspireerd op alle relevante wet- en regelgeving, zoals de wet van 31 augustus 1939 tot oprichting van Credendo ECA, de Belgische Corporate Governance Code (2020), de OESO-richtlijnen inzake corporate governance van overheidsbedrijven (2015) en de nieuwe circulaire van de Nationale Bank van België betreffende het governancesysteem (2020). Het Charter verwijst ook naar de beginselen die in zijn vastgelegd in de groepspolicy’s en -charters van Credendo, en geeft ze weer waar nuttig.

Het Charter werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Credendo ECA en zal jaarlijks herzien en bijgewerkt worden. 

Group Coordination Committee

Dirk TERWEDUWE

Group CEO en Voorzitter van het Executive Committee

Frank VANWINGH

Group Deputy CEO en Ondervoorzitter van het Executive Committee

Nabil JIJAKLI

Group Deputy CEO en woordvoerder van Credendo

Paul BALTHASART

Group Chief Reinsurance Officer

Thibaut DE HAENE

Group Chief Legal Officer

Marina HAUTMAN

Group Chief Human Resources Officer

Ronny MATTON

Group Chief Financial Officer

Hans SLOCK

Group Chief Risk Officer

Lode VERMEERSCH

Group Chief Information Officer

Alexey BEZDENEZHNYKH

General Manager Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance

Michael FRANK

General Manager Credendo – Single Risk

Eckhard HORST

General Manager Credendo – Excess & Surety

Stefaan VAN BOXSTAEL

General Manager Credendo – Short Term Non EU Risks & Chairman of the Management Board of Credendo – Short-Term EU Risks

Paul BALTHASART, Group Chief Reinsurance Officer

- Geboren in 1958 in Luik, België
- Hij heeft een masterdiploma in Business Administration van de Universiteit van Luik.
- Hij kwam voor Credendo – Short-Term Non-EU Risks werken in 2007 om een portefeuille van aanvaarde herverzekering te ontwikkelen. Voordien was hij 25 jaar lang actief in verschillende functies als senior underwriter of underwriting manager bij Kemper Re (nu Sirius), St Paul Re en Everest Re. Vanaf 2010 nam hij de verantwoordelijkheid op zich voor alle gecedeerde business van Credendo – Short-Term Non-EU Risks en Credendo – Export Credit Agency, en onlangs werd hij verantwoordelijk voor alle herverzekering van Credendo.

Thibaut DE HAENE, Group Chief Legal Officer

- Hij heeft een rechtendiploma van de Universiteit van Louvain-la-Neuve en studeerde in 1999 af aan Georgetown University Law Center (Washington D.C.). Zijn LL.M.-programma daar was toegespitst op het internationaal handelsrecht.
- Hij begon zijn carrière als jurist bij Baker & McKenzie in Brussel. Hij kwam in 2003 voor Credendo – Export Credit Agency werken als Legal Counsel en bekleedde verschillende functies binnen de juridische dienst tot hij in 2014 Group Chief Legal Officer werd.

Marina HAUTMAN, Group Chief Human Resources Officer

- Geboren in 1962 in Anderlecht, België
- Ze heeft een masterdiploma in de rechten en volgde verschillende cursussen Human Resources Management aan de EHSAL & Vlerick Business School, en cursussen Advanced General Management aan de HEC (Parijs).
- In 2015 trad ze in dienst bij Credendo – Export Credit Agency als Group Chief Human Resources Officer. Ze begon haar carrière als juriste en heeft meer dan 25 jaar ervaring in Human Resources.

Ronny MATTON, Group Chief Financial Officer

- Geboren in 1961 in Varsenare, België
- Hij heeft een masterdiploma toegepaste economische wetenschappen.
- In 1993 begon hij te werken voor New Holland Logistics als Financial Controller. Nadien bekleedde hij verscheidene functies binnen de groep in Italië, Frankrijk en Nederland. Van 2003 tot 2010 werkte hij voor Fiat UK als Managing Director, een functie die hij vanaf 2006 combineerde met die van Non-Executive Board Member voor Maserati GB. In 2011 begon hij te werken voor Credendo – Export Credit Agency en momenteel is hij Group Chief Financial Officer.
- Hij is lid van de Supervisory Board van Credendo – Short-Term EU Risks en van Credendo – Single Risk. Daarnaast is hij lid van de Raad van Bestuur van Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance en van Credendo – Excess & Surety.

Hans SLOCK, Group Chief Risk Officer

- Geboren in 1967 in Gent, België
- Hij behaalde een Master of Science in de economie en een Master of Science in Ontwikkelingseconomie aan de Universiteit van Gent.
- Hij begon te werken voor Credendo – Export Credit Agency in 1992. Hij startte als Country Risk Analyst en groeide in 2004 door tot Head van het departement Cover Policy. Van 2004 tot 2010 was hij Coordinator voor Risk Management en Cover Policy. Op heden is hij Head van het departement Risk Management en Group Chief Risk Officer.

Lode VERMEERSCH, Group Chief Information Officer

- Geboren in 1964 in Gent, België
- Hij is Doctor in de toegepaste wetenschappen.
- Momenteel is hij de Group Chief Information Officer van Credendo. Voordat hij begon bij Credendo, werkte hij in het buitenland, voornamelijk in de banksector, in retailbanking in Tsjechië, als chief investment officer in vermogensbeheer in Shanghai, en als lid van de Raad van Bestuur van een Londense investeringsbank.

 

Alexey BEZDENEZHNYKH, General Manager Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance

- Hij heeft een masterdiploma in financiën en kredietwezen en doctoreerde in financiën aan de Russische Plekhanov Academy of Economics. Nadien behaalde hij een rechtendiploma aan de Lomonosov Moscow State University.  
- Van 2001 tot 2009 werkte hij in het departement Credit Insurance van Ingosstrakh en hield hij zich bezig met de kredietverzekeringsbusiness, voornamelijk de ontwikkeling van de portefeuille, underwriting, herverzekering, en claimsafhandeling. Vanaf 2009 maakte hij deel uit van het topkader van de pas opgerichte joint venture Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance. In 2011 ging hij een nieuwe uitdaging aan door zich bij het jonge team van de Russische ECA EXIAR te voegen. Daar was hij verantwoordelijk voor het uitbouwen van de herverzekeringsstructuur van de ECA en voor claimsafhandeling. Daarnaast focuste hij op business development, en in het bijzonder op het ondersteunen van kortetermijnbusiness. In 2015 werd hij benoemd als nieuwe General Manager van Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance.

Michael FRANK, General Manager Credendo – Single Risk

- Geboren in 1960 in Wenen, Oostenrijk
- Hij heeft een masterdiploma in de rechten van de Universiteit van Wenen.
- In januari 2013 werd hij lid van de Management Board van Credendo – Single Risk. Voordien werkte hij 25 jaar in de banksector, waar hij verscheidene managementfuncties bekleedde, hoofdzakelijk in Trade Finance en Risk Management. Sinds 2015 is hij Voorzitter van de Management Board van Credendo – Single Risk.

Eckhard HORST, General Manager Credendo – Excess & Surety

- Geboren in 1966 in Bingen am Rhein, Duitsland
- Hij heeft in masterdiploma in de economie van de Johann-Wolfgang-Goethe-Universiteit, Frankfurt am Main.
- Meteen na zijn universitaire studies, begon hij bij Allgemeine Kredit AG (nu Coface Duitsland). Voordat hij in 2012 Voorzitter werd van het Executive Committee van Credendo – Excess & Surety, werkte hij 14 jaar voor Euler Hermes. Hij was CEO van Euler Hermes Polen en later Head of Collections in Parijs (Group function EH).
- Hij is lid van de Raad van Bestuur van Credendo – Excess & Surety.

Stefaan VAN BOXSTAEL, General Manager Credendo – Short-Term Non-EU Risks & Chairman of the Management Board of Credendo – Short-Term EU Risks

- Geboren in 1971 in Aalst, België
- Hij heeft een masterdiploma toegepaste economische wetenschappen van de Universiteit van Gent en een Master Financial Business Management van de VLEKHO Business School.
- Hij begon zijn carrière als onderinspecteur bij het Ministerie van Financiën. Nadien werkte hij als assistent/onderzoeksmedewerker aan de Universiteit van Gent en als auditor voor Ernst & Young. In 1997 begon hij als Underwriter bij Credendo – Export Credit Agency. Hij bekleedde verschillende functies, van Senior Underwriter tot Deputy Head, in het departement Underwriting & Account Management. In 2010 werd hij Head van het departement Underwriting & Credit Information bij Credendo – Short-Term Non-EU Risks. Sinds 2014 is hij er General Manager.
- Hij is lid van de Raad van Bestuur van Credendo – Short-Term Non-EU Risks en van Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen is zeer belangrijk voor Credendo. Wij ondernemen op een manier die sociaal verantwoord is en die vooruitkijkt, rekening houdt met onze impact op het milieu, de maatschappij, de economie, onze stakeholders en onze mensen. We hebben zowel aandacht voor de impact van onze eigen activiteit (rechtstreekse impact) als voor de impact van de transacties die we ondersteunen (onrechtstreekse impact). Dit blijkt ook uit onze governance. We gaan zelfs verder dan onze wettelijke verplichtingen om op een maatschappelijk verantwoorde manier te ondernemen.

Credendo voert haar activiteiten uit op een financieel duurzame manier.  Credendo – Export Credit Agency werkt onder de garantie van de Belgische staat en staat erop dat de premies ontvangen van verzekerde bedrijven risicogebaseerd zijn en toereikend om langetermijnbedrijfskosten en -verliezen te dekken. Dit engagement is conform de OESO-Regeling voor officiële kredietverzekeringsondersteuning (zie de website van de OESO), die is opgenomen in Richtlijn 98/29/EG van de Europese Raad.  Credendo – Export Credit Agency ontleent geen kredieten van de Belgische staatsbegroting.  De dochterondernemingen van Credendo zijn actief als private entiteiten onder toezicht van de verzekeringstoezichthouders.

Credendo stimuleert gelijke kansen, diversiteit, niet-discriminatie en gendergelijkheid wat betreft rekrutering en tewerkstelling. Credendo zorgt voor haar werknemers door zowel op het werk als thuis een gezonde levensstijl te stimuleren. Door middel van onze gezondheids- en welzijnsstrategie willen we onze werknemers ook bewustmaken van hun eigen gezondheidstoestand en hen stimuleren om gezond gedrag aan te nemen.

Credendo streeft er steeds naar om een dienstverlening bieden met de nodige ‘due diligence’ en professionaliteit, met respect voor eerlijkheid en businessethiek, naleving van wetten, regels, regelgeving en de beste praktijken in de sector. Alle Credendo-entiteiten delen dezelfde waarden: Customer Intimacy, Reliability en Respect.

Deze belangrijkste ethische principes hebben we opgenomen in onze Group Integrity Policy. Daarin staat ook een uniforme reeks regels beschreven waaraan iedereen die voor Credendo werkt, zich dient te houden, zowel intern als ten aanzien van elke andere persoon die in relatie staat met een van de Credendo-entiteiten. Deze principes sluiten aan bij de interne normen en waarden van Credendo, zonder afbreuk te doen aan lokale wetgeving en/of prudentiële reglementering. In onze Group Code of Conduct worden deze integriteitsprincipes verder uitgewerkt en vertaald in praktische richtlijnen die al onze personeelsleden dienen te respecteren in hun dagelijkse activiteiten.

Credendo streeft ernaar haar activiteiten op verantwoorde en duurzame wijze uit te voeren en promoot verantwoorde en duurzame bedrijfspraktijken wat betreft het milieu, mensenrechten, corruptiebestrijding en het bevorderen van duurzame kredieten aan arme landen.

Credendo heeft ‘due diligence’-procedures uitgewerkt, die worden ondersteund door de nodige beleidslijnen en interne controlesystemen om te identificeren, voorkomen, matigen en uit te leggen hoe het de huidige en potentiële negatieve impact in zijn verrichtingen en bedrijfsrelaties aanpakt.

Credendo moedigt haar tegenpartijen aan om de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen te implementeren. Dit is een reeks aanbevelingen die bedrijven kunnen helpen om een negatieve impact te voorkomen of aan te pakken op het vlak van tewerkstelling en industriële relaties, mensenrechten, milieu, vrijgeven van informatie, corruptiebestrijding, consumentenbelangen, wetenschap en technologie, concurrentie en belasting.

Behalve streven naar economische en sociale vooruitgang (voorspoed), neemt Credendo ook de effecten van business op het milieu in aanmerking en verzoekt ze bedrijven ook met aandrang om rekening te houden met de lokale bevolking.

Credendo neemt een verzekeringsaanvraag pas in aanmerking als:

  • de aanvraag de nationale en internationale sanctiewetgeving respecteert;
  • de aanvrager de sociale en milieuwetgeving naleeft;
  • het project en de transacties de lokale wetten en voorschriften respecteren;
  • Credendo alle informatie ontvangt die nodig is om het sociale en milieurisico te beoordelen en de impact in te schatten;
  • Credendo van mening is dat de sociale en milieu-impact aanvaardbaar zijn.

Credendo waakt erover dat de schuldenlast van de arme landen onder het HIPC-initiatief (Heavily Indebted Poor Countries) niet toeneemt door op die landen alleen projecten te accepteren die prioritair zijn voor hun economische ontwikkeling.  Dit specifieke engagement ligt in lijn met de OESO-aanbeveling voor duurzame kredietpraktijken.

Credendo aanvaardt geen transacties waarbij wordt vastgesteld dat er sprake was van omkoping en zal dus geen ondersteuning of verzekeringsdekking bieden voor dergelijke transacties. Credendo spoort haar tegenpartijen aan om gepaste controlesystemen te ontwikkelen, toe te passen en te documenteren die omkoping voorkomen en opsporen, en om daarnaast alle desbetreffende wetten en regels na te leven inzake het verbod op omkoping in hun eigen land of rechtsgebied en in de landen en rechtsgebieden waar zij zakendoen. Als er aannemelijke aantijgingen of bewijzen zijn van daden van corruptie bij de gunning of uitvoering van een overeenkomst, zal Credendo deze informatie aangeven bij de gerechtelijke autoriteiten.

Ontdek hoe Credendo – Export Credit Agency verantwoord onderneemt via deze link.

Kerncijfers

 

In miljoen EUR

2019

2018 2017

Waarde van de verzekerde transacties gedurende het financiële jaar (1)

84 643,3

86 722,4

84 955,4

Totale potentiële exposure

65 783,9

64 272,1

55 437

Premie-inkomsten (1)

314,9

329,7

342,4

Verzekeringsclaims en schaderegelingskosten (1)

141,0

158,3

153,7

Totale winst/(verlies)

269,7

-32,1

185,9

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

276,7

-36,7

187,0

Totaal eigen vermogen

2 807,7

2 531,1

2 568,2

Personeel

547

520

524

Ratio's (in %)

 

 

 

Netto-verliesratio (2)

40,8%

49,4%

24,9%

Netto-kostenratio (3)

38,2%

34,3%

29,1%

(1) voor cessie in herverzekering
(2) netto-verzekeringsclaims en schaderegelingskosten of netto-premie-inkomsten
(3) (exploitatiekosten min overige exploitatie-inkomsten) of netto-premie-inkomsten

Jaarverslagen

Uitstekend jaar en beperkte impact van covid-19 op 1e kwartaal 2020

  • Credendo publiceert haar jaarverslag en onthult uitstekende cijfers voor 2019. Het operationeel resultaat van de groep steeg met 22% tot 46,5 miljoen euro. Dankzij een uitzonderlijk financieel resultaat van 229 miljoen euro behaalde de maatschappij een geconsolideerde winst van 270 miljoen euro.
  • Credendo versterkte in 2019 haar steun aan kmo’s. Ze verhoogde haar capaciteit voor directe financiering met 50% en lanceerde een blockchain-platform voor een geautomatiseerd beheer van borgtochtaanvragen voor bedragen tot 2,5 miljoen euro.
  • Het eerste kwartaal van 2020 werd niet beïnvloed door de covid-19-crisis. 
  • In de context van de gezondheidscrisis heeft Credendo verschillende initiatieven genomen om de Belgische ondernemingen te steunen. Zo bracht ze een nieuwe financiële garantie op de markt, de ‘Credendo Bridge Guarantee’, en werkte een herverzekeringsprogramma uit voor rekening van de Staat, waardoor private kredietverzekeraars hun kredietlimieten aan ondernemingen kunnen behouden. 

Uitstekend jaar 2019 maar ongeziene uitdagingen voor 2020

Credendo kende een uitstekend jaar 2019 en boekte een geconsolideerde recordwinst van 270 miljoen euro. Deze winst biedt een buffer om de uitdagingen van 2020 aan te gaan. Tot nu toe werden de operationele resultaten van Credendo voor het eerste kwartaal niet beïnvloed door de covid-19-crisis maar iedereen weet dat 2020 extreem moeilijk zal zijn voor de bedrijven en dat kredietverzekeraars voor serieuze uitdagingen zullen staan. In deze ongeziene context zal Credendo haar rol ter ondersteuning van de economie blijven vervullen.

Landenrisico’s: toenemende spanningen op handels- en geopolitiek vlak in 2019

2019 werd gekenmerkt door een stijging van de handelsspanningen en geopolitieke spanningen wereldwijd. De Verenigde Staten dreven de handelsspanningen met China op de spits, wat grotendeels heeft bijgedragen tot een vertraging van de Chinese groei tot 6,1% (het laagste percentage sinds 1990). Maar ook de Europese Unie bleef niet gespaard. 

Op geopolitiek vlak had Azië met heel wat schokken te kampen. De regionale spanningen lopen opnieuw op in het Midden-Oosten door de druk van de VS op Iran. Verder ontstonden er zowat overal ter wereld ongekende populaire demonstraties tegen de economische situatie, corruptie en de inefficiëntie van de politieke elites. Tot slot brachten de klimaatmarsen over de hele wereld heel wat mensen op de been. 

Deze toenemende spanningen reflecteren zich ook in de landenratings van Credendo: voor het landenrisico op korte termijn werden bijna evenveel landen gedowngraded (20) als geüpgraded (18). Voor het middellangetermijnrisico werden 13 landen gedowngraded en 8 geüpgraded dankzij de veerkracht van olie-exporterende landen die groter bleek te zijn dan verwacht.

Kerncijfers 2019

Ondanks een minder maar nog steeds gunstig economisch klimaat, inde Credendo 7% meer brutopremies dan in 2018 en kwam zo uit op 343,7 miljoen euro. De waarde van de verzekerde transacties daalde licht tot 84,6 miljard euro

Doordat er minder claims dienden te worden uitbetaald en er meer geld gerecupereerd kon worden, kon de loss ratio teruggebracht worden tot 40,8%.

“Credendo kan terugblikken op een uitstekend jaar 2019 met een operationeel resultaat van de groep dat met 22% steeg tot 46,5 miljoen euro. Dankzij het herstel van de financiële markten in 2019 liet Credendo ook een uitzonderlijk financieel nettoresultaat van 229 miljoen euro optekenen”, aldus een tevreden Dirk Terweduwe, Group Chief Executive Officer van Credendo. “De geconsolideerde winst komt zo uit op 270 miljoen euro, een marge voor de zware uitdagingen van 2020.” 

Het geconsolideerde eigen vermogen bedraagt 2,81 miljard euro en Credendo heeft geen schulden. De moedermaatschappij, Credendo – Export Credit Agency, geniet een AA-rating van S&P Global.

De geografische spreiding van de risico’s over de diverse continenten is als volgt: Europese Unie: 32,2%; Azië: 26,9%; Afrika: 17,3%; andere Europese landen: 10,2%; Centraal- en Zuid-Amerika: 9,5%; Noord-Amerika: 3,2%; Oceanië: 0,6 %

2019: richting een CO2-neutraal beleid, met een focus op kmo’s en innovatie 

“In 2019 keurden we een toekomstgericht beleid over maatschappelijk verantwoord ondernemen goed. Credendo wil rekening houden met haar impact op het milieu, de maatschappij en de economie. Via dit beleid willen we ons besluit kracht bijzetten om duurzame en verantwoorde bedrijfsgewoontes te ondersteunen. Onder deze nieuwe impuls kreeg de hoofdzetel van Credendo bijvoorbeeld het ‘CO2 neutral label’”, vervolgt CEO Dirk Terweduwe.

Daarnaast focusten we onze ontwikkelingen in 2019 op de ondersteuning van de Belgische kmo’s. Aan de ene kant deden we aanpassingen om tegemoet te komen aan de stijgende vraag van de kmo’s. Zo verhoogde Credendo haar capaciteit voor directe financiering met 50%. Bovendien werden de maximumbedragen voor de forfaiting en het koperskrediet Credendo verhoogd van 5 naar 8 miljoen euro om een gat in de markt te dichten. Commerciële banken zijn immers niet altijd bereid om dit soort financiering op zich te nemen en op deze manier kunnen meer kmo’s een beroep doen op het forfaiting-product en het koperskrediet Credendo. Aan de andere kant heeft Credendo haar inspanningen op het vlak van digitalisering verdergezet. Zo lanceerde de maatschappij via haar innovatiecentrum AREA 42 een blockchain-platform dat kmo’s de mogelijkheid biedt om hun borgtochtaanvragen voor bedragen tot 2,5 miljoen euro automatisch te beheren.

Belgische bedrijven blijven ondersteunen om de sombere economische toekomstperspectieven te trotseren 

De wereldeconomie krijgt het de laatste maanden zwaar te verduren en dit zal nog een tijdje duren door de plotse en ongeziene schok die de covid-19-pandemie heeft veroorzaakt. Het IMF verwacht dat de wereldeconomie dit jaar met 3% zal krimpen, wat niet alleen de grootste krimp is, maar ook de eerste keer sinds de Grote Depressie in 1930 dat zowel geïndustrialiseerde landen als opkomende landen in recessie zijn. “Credendo wil echter haar rol als betrouwbare handelspartner blijven vervullen en helpt Belgische exporteurs deze crisis door te komen door een nieuwe financiële garantie aan te bieden, de ‘Credendo Bridge Guarantee’. Deze garantie dekt overbruggingskredieten die de banken toekenden aan Belgische ondernemingen die internationaal actief zijn, voor maximaal één jaar. Credendo dekt in dit kader 80% van het risico van de bank met een plafond van 10 miljoen euro per onderneming. Daarnaast ontwikkelde Credendo een nieuw herverzekeringsprogramma voor rekening van de Staat waardoor private kredietverzekeraars hun kredietlimieten aan ondernemingen kunnen behouden. Deze twee initiatieven zijn momenteel ter goedkeuring aan de Europese Commissie voorgelegd", besluit Dirk Terweduwe.

DOCUMENTATIE

Annual Report, 2019
Download
Corporate Fact Sheet (2019)
Download
Annual Report, 2018
Download
Annual Report, 2017
Download
Corporate Brochure
Download
Annual Report, 2016
Download
Annual Report, 2015
Download
Annual Report, 2014
Download
Annual Report, 2013
Download

Gelieve uw browser te updaten.

U gebruikt een verouderde versie van uw browser. Gelieve een update te doen om toegang te krijgen tot onze website en al onze oplossingen, inclusief wereldwijde landenrisicobeoordelingen.

Update