Covid-19: "De Belgische overheid verlengt het herverzekeringsprogramma". Klik hier

Credendo – Excess & Surety

Over Credendo – Excess & Surety

Als gevolg van de macro-economische ontwikkelingen in de wereld, scheert het aantal faillissementen momenteel hoge toppen. Voor veel bedrijven is het risico op niet-betaling van verkopen op krediet een van de belangrijkste redenen tot bezorgdheid geworden. Zich indekken tegen dit risico, is dan ook een echte must.

Credendo – Excess & Surety is gespecialiseerd in kredietverzekering op excess-of-loss-basis. Dit houdt in dat klanten verantwoordelijk zijn voor hun eigen kredietmanagement en verliezen door insolventie van de koper, en dit tot op een niveau dat voor hen haalbaar lijkt. Credendo – Excess & Surety staat hen bij met de verzekering die zij nodig hebben om beschermd te zijn tegen catastrofale schade indien een grote afnemer failliet zou gaan.

In 2016 breidde Credendo – Excess & Surety zijn productgamma uit met contractuele obligaties en garanties, en wettelijke obligaties en garanties.

Naast het hoofdkantoor in Brussel, beschikt Credendo – Excess & Surety nog over bijkantoren in 8 EU-landen: Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Polen, Spanje. Er kan eveneens dekking geboden worden aan klanten die gevestigd zijn in EU-landen.

Bestuur

Raad van Bestuur

Dirk TERWEDUWE

Voorzitter

Nabil JIJAKLI

Lid

Ronny MATTON

Lid

Frank VANWINGH

Lid

Eckhard HORST

Lid

Niels BERVOETS

Lid

Eric JOOS

Lid

Executive Committee

Eckhard Horst, Chairman of the Executive Committee, verantwoordelijk voor:

 • Risk Management,
 • Sales,
 • Reinsurance,
 • Compliance,
 • Internal Audit,
 • Human Resources,
 • Marketing and Communication.

Christian Wienema, Member of the Executive Committee, verantwoordelijk voor:

 • Financial and Accounting,
 • HR Administration

 

Eric Joos, Member of the Executive Committee, verantwoordelijk voor:

 • Underwriting,
 • Legal & Claims,
 • IT.

Aandeelhouder

Credendo – Excess & Surety kan mee genieten van de kennis van internationale handelsmechanismen en de ervaring als verzekeraar van grote bedrijven en speciale risico's waarover Credendo – Export Credit Agency, zijn enige aandeelhouder, beschikt.

Integriteit

De beste service voor onze klanten, dat dragen we bij Credendo – Excess & Surety hoog in het vaandel. We streven daarom steeds naar de juiste werkwijze en het juiste instrumentarium om ervoor te zorgen dat onze service wordt verleend met de nodige toewijding en professionalisme, met eerlijkheid, met zin voor correct zakendoen en met achting voor de beste praktijken binnen onze sector.

De autoriteiten die toezicht op ons houden

Onze activiteiten zijn gebonden aan regelgeving en toezicht, dus het is goed om te weten dat:

 • wij onze licentie (Nr. 2364) voor kredietverzekering (Tak 14) en borgstelling (Tak 15) hebben verkregen van de Nationale Bank van België, die verantwoordelijk is voor het zogenaamde 'prudentiële toezicht'. De hoofdzetel van de Nationale Bank van België bevindt zich in: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel;
 • we ook onder toezicht staan van de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) die erop toeziet dat wij handelen in overeenstemming met de regels inzake een eerlijke verzekeringsmarkt.  De hoofdzetel van de FSMA bevindt zich in: Congresstraat 12-14, 1000 Brussel;
 • wij het 'Europees Paspoort' hebben voor meeste landen in de Europese Economische Ruimte. Daaronder vallen alle EU-lidstaten die binnen een Internet Markt actief zijn volgens dezelfde basisregels. Dankzij het Europees Paspoort kunnen we verzekeringspolissen afsluiten met bedrijven in de hele Europese Economische Ruimte;
 • wij voor onze bijkantoren in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, Luxemburg, Polen, Spanje en Nederland ook contacten onderhouden met de lokale toezichthoudende autoriteiten.

Gedragscodes

Omdat we de best mogelijke principes willen hanteren, heeft het Executive Committee van Credendo – Excess & Surety een intern Integriteitsbeleid en een Gedragscode goedgekeurd. Deze bevatten de basisbeginselen waar iedereen die voor ons werkt zich aan moet houden, zowel ten aanzien van iemand binnen de onderneming als van iemand die een andere relatie heeft met de onderneming, zoals de dochterondernemingen van de groep, klanten, leveranciers, werknemers en andere zakenpartners.

In overeenstemming met de Europese MiFID-reglementering (Markets in Financial Instruments Directive) en de bepalingen van de Belgische wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten, streven de medewerkers van Credendo – Excess & Surety er ook naar om zich op een loyale, billijke en professionele manier in te zetten voor de belangen van hun klanten.

Credendo – Excess & Surety heeft een schriftelijk beleid vastgelegd omtrent het beheer en de beheersing van mogelijke belangenconflicten bij het verlenen van verzekeringsdiensten aan zijn klanten. Via deze link vindt u hierover meer bijzonderheden.

Credendo – Excess & Surety heeft ook samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met geregistreerde verzekeringsmakelaars. In deze overeenkomsten zijn ook de vergoedingen opgenomen die de makelaar ontvangt als tegenprestatie voor de geleverde diensten (broker fee).

Meer informatie hierover vindt u onder deze link.

Credendo – Excess & Surety is lid van Assuralia, de beroepsvereniging van Belgische en buitenlandse verzekeraars die op de Belgische markt actief zijn. Als lid van deze beroepsvereniging heeft Credendo – Excess & Surety de 'Gedragsregels van de verzekeringsonderneming' ondertekend. Dit document bevat de regels die verzekeringsmaatschappijen vrijwillig naleven ten aanzien van hun vele gesprekspartners, en met name klanten, makelaars, concurrenten, personeelsleden, aandeelhouders en de overheid.

Credendo – Excess & Surety steunt de beginselen van de Gedragscode voor de kredietverzekeringssector. Dit is een gentleman’s agreement tussen alle betrokken partijen waarin de beginselen worden beschreven die van toepassing zijn op de kredietverzekeringssector. Dit document is niet wettelijk bindend. Het is bedoeld om de transparantie, de communicatie en de professionalisering van de sector te bevorderen en deze duurzamer te maken.

Interne controlefuncties zoals Compliance zorgen ervoor dat we:

 • alle geldende wettelijke en regelgevende verplichtingen naleven en toepassen;  
 • alle gedragsregels naleven die relevant zijn voor onze sector;
 • best practices toepassen in onze procedures en activiteiten; en
 • trouw blijven aan onze interne principes en waarden (zoals bepaald in ons Integriteitsbeleid).

Wat indien u geconfronteerd wordt met ongepast gedrag of niet tevreden bent over onze service?

Wij streven ernaar een verzorgde en professionele service aan te bieden die stoelt op eerlijkheid en zakelijke ethiek, en die in overeenstemming is met alle regels, wetten en best practices van onze sector. Toch kan het gebeuren dat u ons gedrag ongepast vindt of dat u niet tevreden bent over onze service.

Uw mening telt. Ze kan ons helpen om onze service te verbeteren en zo eventuele problemen met het naleven van regelgeving op te lossen.

U mag contact opnemen met uw gebruikelijke contactpersoon indien u een probleem wilt melden of ergens niet tevreden over bent. Indien u vindt dat er op hoger niveau maatregelen moeten worden genomen of dat het probleem te gevoelig ligt om te bespreken met uw gebruikelijke contactpersoon, kunt u rechtstreeks contact opnemen met ons Compliance-departement (zie hieronder: Hoe kunt u een probleem met het naleven van de regelgeving melden of een klacht indienen?).

Hoe kunt u een probleem met het naleven van de regelgeving melden of een klacht indienen?

Om ervoor te zorgen dat onze Compliance Officer het door u gemelde probleem of uw klacht kan behandelen, en een gepaste oplossing kan zoeken, vragen wij u om het probleem of de klacht te beschrijven en uw contactgegevens door te geven:

T.a.v.: de Compliance Officer
Roger Vandendriesschelaan 18
1150 Brussel

 • per telefoon:  02/774.42.56 – vraag naar de Compliance Officer

Om onze service te kunnen verbeteren en eventuele problemen of knelpunten binnen de organisatie te verhelpen, ontvangen wij uw melding of klacht uiteraard graag rechtstreeks. Wij streven er steeds naar om deze ten gronde te behandelen binnen een termijn van maximaal 14 dagen. Indien dit niet mogelijk blijkt,  zullen wij u hiervan tijdig informeren. Wij delen u dan zowel de reden van de vertraging mee, als de termijn binnen dewelke het onderzoek vermoedelijk zal worden afgerond.

Indien u geen genoegen neemt met de uiteindelijke beslissing,  kunt u zich tevens wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen:

Ombudsman van de Verzekeringen
de Meeûssquare 35
1000 Brussel
www.ombudsman.as

DOCUMENTATIE

SOLVENCY & FINANCIAL CONDITION REPORT 2020 (SAMENVATTING)
Download
SOLVENCY & FINANCIAL CONDITION REPORT 2019 (samenvatting)
Download
SOLVENCY AND FINANCIAL CONDITION REPORT 2018
Download
SOLVENCY & FINANCIAL CONDITION REPORT 2017 (EN)
Download
SOLVENCY & FINANCIAL CONDITION REPORT 2016 (NL)
Download
SOLVENCY & FINANCIAL CONDITION REPORT 2016 (EN)
Download

Vestigingen

Credendo – Excess & Surety Belgium

Public limited liability company under Belgian law (SA | NV)

BNB | NBB No. 2364 – Branches 14, 15 and 16

VAT BE 0864 602 471 RPR | RPM Brussels, French-speaking division – IBAN BE58 3101 8021 5679 – BIC BBRUBEBB

Address

Avenue Roger Vandendriessche, 18, 1150 Brussels, Belgium

Credendo – Excess & Surety France

SIREN 484146 253 – RCS Nanterre – TVA FR 56 484 146 253 – IBAN FR76 3043 8000 0836 1210 3600 467 – BIC INGBFRPP

Entreprise régie par le code des assurances

Succursale de Credendo – Excess & Surety SA | NV, société anonyme de droit belge au capital de 20.092.800 EUR, 18 avenue Roger Vandendriessche, 1150 Bruxelles, Belgique – BNB (Banque Nationale de Belgique) n° 2364 – Branches 14,15 et 16 – TVA BE 0864 602 471 RPM Bruxelles

Address

58 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, France

Credendo – Excess & Surety Germany

Amtsgericht Köln – HRB 62129 – USt ID: DE 25 89 12 31 7 – IBAN DE81 3701 0600 1120 8311 55 – BIC BNPADEFFXXX

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Dirk Terweduwe – Geschäftsführender Vorstand: Eckhard Horst, Eric Joos und Niels Bervoets

Hauptsitz: avenue Roger Vandendriessche 18, 1150 Brüssel, Belgien – Credendo – Excess & Surety SA | NV ist eine Aktiengesellschaft nach belgischem Recht und als Versicherungsgesellschaft zugelassen (BNB | NBB (Belgische Nationalbank) Nr. 2364 – Sparten 14, 15 und 16)

USt ID: BE 0864 602 471 RPR | RPM Brüssel

Address

Heppendorfer Str. 26, 50170 Kerpen, Germany

Credendo – Excess & Surety Ireland

Address

Unit A4 Fotapoint Enterprise Park, Carrigtwohill, Co Cork, Ireland

Credendo – Excess & Surety Italy

Registro delle Imprese di Milano (CF e P.IVA) n° 03262690161 – REA MI - 2080738 – n° di registrazione IVASS I.00057 – IBAN IT58 X034 7501 6010 0005 1781 909 – BIC INGBITMMICM

Succursale Credendo – Excess & Surety SA | NV, società anonima di diritto belga, capitale sociale EUR 20.092.800, con sede legale in avenue Roger Vandendriessche 18, 1150 Bruxelles, Belgio I

Impresa assicurativa autorizzata da BNB | NBB (Banca Nazionale del Belgio) n° 2364 – Rami 14, 15 e 16 – P.IVA BE 0864 602 471 RPR | RPM Bruxelles

Address

Via Vitruvio, 38, 20124 Milano, Italy

Credendo – Excess & Surety Luxemburg

R.C.S. Luxembourg n° B112052

IBAN LU87 0141 1367 8720 0000 – BIC CELLLULL

Address

59, Duerfstrooss, 9647 Doncols, Luxemburg

Credendo – Excess & Surety Poland

XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000667824, NIP: 1080021328.

Address

GBC Gdański Business Center II, budynek D, ul. Inflancka 4C, 00-189 Warszawa, Rzeczpospolita Polska

Credendo – Excess & Surety Spain & Portugal

NIF: W0171343G

N.º Registro DGSFP: E0171 | Inst. De Seguros de Portugal: 4561

Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 8563, Libro 5851, folio 92, hojaV-117762, Inscripción 1

IBAN ES68 0167 0254 4640 5852 1001 – BIC GEBAESMMXXX

Address

Parque Tecnológico de Valencia, Ronda Guglielmo Marconi, n°11, Escalera D, Planta 1a, Despacho L15, 46980 Paterna, Spain

Credendo – Excess & Surety The Netherlands

Kamer van Koophandel nr.: 57751412 KvK

IBAN NL89 BNPA 0227 6636 59 – BIC BNPA NL 2A

Address

Gustav Mahlerplein 28, 1082 MA Amsterdam, Netherlands

Gelieve uw browser te updaten.

U gebruikt een verouderde versie van uw browser. Gelieve een update te doen om toegang te krijgen tot onze website en al onze oplossingen, inclusief wereldwijde landenrisicobeoordelingen.

Update