Credendo – Export Credit Agency heeft in het kader van de OESO-Regeling de premiecategorieën voor het politieke risico op exportkredieten op middellange en lange termijn verlaagd voor Myanmar (van categorie 7 naar categorie 6 – op een schaal van 1 tot 7, waarbij 7 staat voor het hoogste risico en de hoogste premiecategorie). De premiecategorieën werden echter verhoogd voor Hongkong (van 1 naar 2) en voor Lesotho (van 5 naar 6).

Het acceptatiebeleid voor al deze landen blijft ongewijzigd.