Exportfinanciering is vaak gebaseerd op de combinatie van een kredietfaciliteit die verstrekt wordt door een bank, en kredietverzekering van een exportkredietagentschap zoals Credendo – Export Credit Agency. De transacties kunnen verschillende structuren hebben maar steeds dezelfde bedoeling: de buitenlandse koper een kredietfaciliteit verschaffen.
Details en voorwaarden vindt u terug in de productbeschrijvingen Koperskrediet, Leverancierskrediet en Politieke risicoverzekering voor investeringen (gestructureerde lening).

Als bank wenst u misschien ook kredietfaciliteiten te verschaffen aan Belgische exporteurs, maar wel zonder hun kredietrisico voor 100% zelf te dragen. Credendo – Export Credit Agency verstrekt financiële garanties aan banken om Belgische bedrijven te helpen kredietfaciliteiten te verkrijgen voor hun internationale activiteiten.
Details en voorwaarden vindt u terug in de productbeschrijving Financiële garantie voor bankkredieten.  

Uw risico delen in geval van internationale handelskredieten/projectgerelateerde kredieten zonder Belgisch belang kan ook met Credendo – Export Credit Agency. De bank kan internationale handelstransacties voorleggen om het risico te delen op basis van het principe van risico- en vergoedingsdeling. Details en voorwaarden vindt u terug in de productbeschrijvingen Unfunded Risk Participation en Deelneming in confirmatie van LC-lijnen (bankrisico's).