Financiering is van essentieel belang in heel wat transacties. Kmo's vormen hierop geen uitzondering. De financiering moet dikwijls van twee kanten komen: zowel buitenlandse kopers als exporteurs willen een beroep doen op kredietfaciliteiten, al zijn die soms moeilijk te verkrijgen.

Credendo – Export Credit Agency kan Belgische kmo's helpen om nieuwe of bijkomende bankkredieten te verkrijgen om hun eigen onderneming te financieren. Als u een Belgische kmo bent met internationale activiteiten, kan uw bank ook een financiële garantie van Credendo – Export Credit Agency vragen. Als het risico aanvaardbaar is, zal Credendo – Export Credit Agency het delen met de bank, waardoor u meer toegang tot financiering krijgt. Details en voorwaarden vindt u terug in de productbeschrijving Financiële garantie voor bankkredieten.

Als u uw buitenlandse koper de mogelijkheid wenst te geven om de betaling uit te stellen, of hem wilt helpen om een exportkredietfaciliteit te verkrijgen, kan Credendo – Export Credit Agency uw buitenlandse koper financiering verschaffen voor een bedrag tot 5 miljoen EUR. Details en voorwaarden vindt u terug in de productbeschrijvingen Forfaiting en Koperskrediet Credendo.