Financiering is van essentieel belang in heel wat transacties. En dat is niet anders voor kmo’s. De financiering moet van beide kanten komen: zowel de exporteur (u) als de buitenlandse koper (uw klant) moeten bereid zijn om met kredietfaciliteiten te werken. Dat is echter niet altijd even eenvoudig.

Als u uw klant de mogelijkheid wil bieden om de betaling uit te stellen, of hem wilt helpen om een exportkrediet te verkrijgen, kan Credendo uw buitenlandse koper financiering verschaffen voor een bedrag tot 8 miljoen EUR. Vooral voor kleinere exporttransacties (een paar honderdduizenden euro's) naar landen waar ze met strengere financiële voorwaarden te maken hebben, creëert de Forfaiting-oplossing mogelijkheden door uw klant een krediet aan te bieden met een looptijd tussen 2 en 5 jaar. Credendo betaalt u na levering/installatie van de uitrusting. Voor hogere kredietbedragen (boven 2 miljoen euro) is het Koperskrediet Credendo beter geschikt. Onze underwriters bekijken samen met u welke oplossing de beste is.

Uiteraard kan Credendo ook de verbreking en/of niet-betaling van een contract verzekeren als u goederen of diensten verkoopt waarvoor u tijdens de uitvoering contante betalingen ontvangt volgens vastgestelde mijlpalen. Daarvoor is er de Verzekering contantzaken. Dat betekent extra gemoedsrust voor u en een flexibelere betalingsregeling voor uw klant.

Exporteren betekent vaak nieuwe of bijkomende bankkredieten aanvragen om de transacties te financieren. Met de Financiële garanties voor bankkredieten kan Credendo de toegang tot extra werkkapitaal, investeringsleningen en kredietlijnen voor bankwaarborgen vergemakkelijken voor een Belgische onderneming, zonder bijkomende kosten.