Om een beroep te kunnen uitvoeren, een vergunning te bekomen of om uitstel van betaling te kunnen genieten, is het soms wettelijk vereist dat u een borgtocht of garantie aflevert, vaak ten gunste van een overheidsinstantie. Deze borgtocht waarborgt de tegenpartij dat u uw wettelijke verplichtingen nakomt. Als u daar dan niet in slaagt, kan uw tegenpartij hiervoor onder de borgtocht of garantie een vergoeding eisen.

Typische wettelijke borgtochten zijn douane- en accijnsborgtochten, vergunningsborgtochten (bv. transport- of makelaarslicenties), houtborgtochten, milieuborgtochten en EU-reguleringsborgtochten (bv. agrovoedingsborgtochten).

Om te garanderen dat u uw contractuele verplichtingen nakomt, kan uw contractuele tegenpartij vragen om een borgtocht of garantie. De borgtocht verzekert de tegenpartij dat u het contract tijdig en naar behoren zal uitvoeren. Als u dat niet doet, kan uw contractuele tegenpartij een schadevergoeding eisen. Vaak worden borgtochten bv. gevraagd om de bouw of het onderhoud van een gebouw zeker te stellen, bij de levering van machines of voor internationale transacties.

Credendo geeft heel wat soorten contractuele borgtochten uit: inschrijvingsgaranties, uitvoeringsgaranties, 'warranty bonds', vooruitbetalingsgaranties, onderhoudsgaranties en leveranciersgaranties.

Een borgtochtencontract bij Credendo heeft ook verschillende voordelen:

  • Credendo kan uw borgtocht of garantie snel uitgeven.
  • De borgtocht zal zowel uw liquiditeit als uw banklijnen ten goede komen: u hoeft uw eigen fondsen niet te blokkeren en de borgtocht zal het gebruik van uw kredietfaciliteit verlichten. Zo blijft er meer geld over om uw activiteiten uit te breiden.