Om een beroep te beoefenen, een licentie te verkrijgen of zelfs om uitstel van betaling te genieten, is het soms wettelijk verplicht dat u een borgtocht of garantie aflevert, vaak ten gunste van een overheidsinstantie. Deze borgtocht zal ervoor zorgen dat u uw wettelijke verplichtingen nakomt. Typische wettelijke borgtochten zijn douane- en accijnsborgtochten, transportborgtochten (bv. transport- of makelaarslicenties), houtborgtochten, milieuborgtochten en EU-reguleringsborgtochten (bv. agrovoedingsborgtochten).

Om er zeker van te zijn dat u uw contractuele verplichtingen nakomt, kan uw klant dus vragen om een borgtocht of garantie. De borgtocht zal ervoor zorgen dat u het contract tijdig en naar behoren uitvoert. Vaak wordt bv. een borgtocht gevraagd voor de bouw of het onderhoud van een gebouw, bij de levering van machines of voor internationale transacties.

Soms moet u niet alleen aantonen dat u het exportcontract correct zult uitvoeren, maar ook dat u financieel gezond en betrouwbaar bent. Dit doet u door een bankgarantie af te geven ten gunste van uw klant. Wat als uw klant deze garantie inroept, vooral als dit onrechtmatig of onwettig is? Credendo kan een Verzekering bankgaranties opnemen in uw kredietverzekering. Zo bent u beschermd tegen het risico op het onrechtmatig inroepen van garanties.