Wie actief is in de nationale of internationale handel, kan het zwaar te verduren krijgen door één slechte, niet-gedekte debiteur. Het verlies moet immers stap voor stap gerecupereerd worden uit toekomstige deals. Ondanks uw credit-management-procedures en uw klantenkennis, loopt u steeds het risico dat uw klant zijn factuur niet zal betalen. En daarom is Credendo er voor u. Wij kunnen dekking verlenen in meer dan 150 landen wereldwijd en nemen de risico's over die uw financiële gezondheid in gevaar kunnen brengen.
Credendo biedt oplossingen op maat bij binnenlandse en buitenlandse handelstransacties en investeringen in het buitenland. Credendo beschermt bedrijven tegen kredietrisico's en politieke risico's, en vergemakkelijkt de financiering van dergelijke transacties.

Credendo kan het betalingsrisico van facturen dekken d.m.v. de volgende oplossingen:

Kredietverzekering: Eén mogelijke oplossing is een globale polis. Deze polis kan u beschermen tegen het risico van niet-betaling van vorderingen van binnenlandse en buitenlandse klanten omdat ze niet in staat of niet bereid zijn om te betalen (commercieel risico), of omwille van landenrisico's (politiek risico) aan de kant van de buitenlandse koper.

Excess of Loss: Een andere mogelijkheid is om te kiezen voor 'hands-off'-dekking, nl. een Excess-of-Loss-polis. Als verzekerde behoudt u de volledige autonomie om te beslissen over kredietverstrekkingen en recuperatieacties. U hoeft uw dagelijkse werklast niet te wijzigen. U kiest de parameters van uw Excess-of-Loss-polis, hierdoor onderscheidt een Excess-of-Loss-polis zich van een kredietverzekeringspolis. De parameters zijn de volgende: het verzekerde bedrag (aansprakelijkheid van de verzekeraar), i.e. het risico dat overgedragen wordt aan de verzekeraar, de vrijstelling (franchise), i.e. het risico dat weerhouden wordt door de verzekerde, en de premie, i.e. de vergoeding voor het verzekerde bedrag; deze wordt bepaald door de verzekeraar.