Op 30 april werd Nabil Jijakli benoemd als Deputy CEO van Delcredere.

Hij was sinds 1 juli 2010 Secretary General van de Credendo Group. Voordat hij bij de Credendo Group aan de slag ging, werkte Nabil Jijakli 21 jaar voor de Nationale Bank van België. De laatste functie die hij daar bekleedde, was die van Secretaris van het Comité voor Financiële Stabiliteit. Hij was bovendien verantwoordelijk voor de coördinatie en communicatie omtrent de invoering van de euro in België, en werkte drie jaar als expert voor de Europese Commissie.