• Stijging van de transacties verzekerd door Credendo Group met 16%, tot 82 miljard euro. De groep inde in 2013 366 miljoen euro aan premies en behaalde een nettowinst van 163 miljoen euro.
  • Uitbreiding van het productgamma en van het distributienet
  • Sinistraliteit onder controle ondanks stijgende geopolitieke spanningen

De verzekerde bedragen van de groep laten een stijging van 16% optekenen in 2013 en komen op 82 miljard euro per 31/12/2013. Het getuigt dat de verschillende dekkingsformules voor het politieke en commerciële risico, aangeboden door Credendo Group, in trek zijn bij bedrijven. De verzekeringspremies zijn tegenover 2012 gestegen met 1,5% en bedragen 366 miljoen euro. De nettowinst bedraagt 163 miljoen euro.

Credendo Group, inmiddels gekend onder de nieuwe naam, onder leiding van Delcredere, de Belgische openbare kredietverzekeraar, publiceert voor de eerste keer haar geconsolideerde resultaten op basis van de International Financial Reporting Standards (IFRS).

Ondanks de economische vertraging en de internationale geopolitieke spanningen, is Credendo Group erin geslaagd de sinistraliteit te beheersen en tegelijkertijd toch tegemoet te komen aan de groeiende vraag van de klanten.

Een nóg uitgebreider gamma van producten op maat

De groep heeft het aanbod van de verzekeringsproducten aangevuld, alsook de landen waar die beschikbaar zijn:

  • Verdubbeling van de capaciteit voor forfaiting van leverancierskredieten op middellange en lange termijn voor Belgische exporteurs;
  • Ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst met een partner ter plaatse in de Arabisch-islamitische wereld om de lokale verkoop van klanten van Credendo Group te kunnen verzekeren in het Midden-Oosten, Afrika en Azië;
  • Vereenvoudiging van de verzekeringspolis voor de dekking van kredieten van minder dan twee jaar, verleend door klanten van de groep in Centraal- en Oost-Europa;
  • Innovatie met de lancering van een product voor excess-of-loss-dekking in samenwerking met financiële informatieagentschappen en incassobureaus;
  • Terbeschikkingstelling van een aanbod in kredietverzekering op korte termijn voor bedrijven die exporteren naar groeilanden vanuit Italië.

Dirk Terweduwe, CEO van Credendo Group, verklaart: "Onze bedrijven zijn actief in 13 landen en ontwikkelen voortdurend nieuwe aanvullende expertise. De producten worden op maat ontworpen om aan de specifieke verwachtingen van elke klant te voldoen."

Belang van risicobeheer in een lastig economisch en geopolitiek kader

Bij de stijging van de verzekerde bedragen in een periode van vertraagde groei en heroplevende geopolitieke spanningen, is risicobeheer van cruciaal belang. De loss ratio na herverzekering bedraagt 41% voor Credendo Group (+7% tegenover 2012). Dat is lager dan het gemiddelde voor de rest van de markt, dat rond de 50% ligt. De economische en politieke situatie van de opkomende landen is zeer belangrijk voor de groep aangezien het merendeel van de risico's die ze verzekert daar gelokaliseerd zijn. In 2013 vertraagde de groei in die landen, in het bijzonder in Zuid-Afrika, Brazilië, Rusland en Turkije. De toenemende spanningen in Egypte, Venezuela en Oekraïne dwongen tot een scherper toezien op de risico's, in nauwe samenwerking met de klanten. Dit toont opnieuw aan dat de groep een gepersonaliseerde aanpak verkiest boven een veralgemeende stopzetting van de dekking.

Uitstekende operationele resultaten

Dankzij het beheer van de sinistraliteit en van de kosten, in combinatie met een groeiend premievolume, werd er een positief operationeel resultaat van 94 miljoen euro behaald. De nettowinst bedraag 163 miljoen euro, rekening gehouden met het financiële resultaat alsook met de prudentiële voorzieningen van IFRS.

Solide structuren

Het eigen vermogen van de groep omvat meer dan 2 miljard euro en er is geen schuld. Deze elementen samen met de overeenkomsten voor risicodeling met vermaarde herverzekeraars, garanderen de capaciteit van de groep om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar verzekering in de toekomst.

Op 1 juli 2014 werd de nieuwe Raad van Bestuur van Delcredere, moedermaatschappij van Credendo Group, benoemd. Uit de samenstelling blijkt het toegenomen belang van de regio's in de economische instrumenten van België, overeenkomstig de zesde staatshervorming. De Raad van Bestuur van Delcredere telt voortaan 6 bestuurders die zijn benoemd door de deelstaten (3 leden rechtstreeks benoemd door de regio's en 3 leden afkomstig uit de directe omgeving van de buitenlandse handel). De Voorzitter (Vincent Reuter) en de Ondervoorzitter (Peter Leyman) werden aangesteld na eensluidend advies van de deelstaten. De Ministers van Financiën, Buitenlandse Zaken, Economie en Ontwikkelingssamenwerking blijven ten slotte vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur van Delcredere.

Perspectieven

De geopolitieke toestand blijft gespannen en Credendo Group verwacht een blijvende vraag naar kredietverzekering. Om op dit fenomeen te anticiperen heeft Delcredere, moedermaatschappij van de groep, zijn verzekeringscapaciteit voor uitstaande risico’s verhoogd van 27 naar 30 miljard euro.