Delcredere heeft in het kader van de OESO-Regeling de premies voor de verzekering van het politieke risico bij exportkredieten op middellange en lange termijn verlaagd voor Litouwen (van categorie 3 naar categorie 2 – op een schaal van 1 tot 7, waarbij 7 voor het hoogste risico en de hoogste premiecategorie staat). Het acceptatiebeleid voor alle deze landen blijft ongewijzigd.