Delcredere heeft in het kader van de OESO-Regeling de premies voor de verzekering van het politieke risico bij exportkredieten op middellange en lange termijn verlaagd voor Nepal (van categorie 7 naar categorie 6 – op een schaal van 1 tot 7, waarbij 7 voor het hoogste risico en de hoogste premiecategorie staat). Voor Mongolië stegen echter de premies (van 5 naar 6).

Bovendien werd in het kader van de OESO-Regeling voor de eerste keer een standaardcategorie 6 toegekend aan Fiji.

Het acceptatiebeleid voor al deze landen blijft ongewijzigd.