Delcredere heeft in het kader van de OESO-Regeling de premiecategorieën voor het politieke risico bij exportkredieten op middellange en lange termijn verlaagd voor Benin (van categorie 7 naar categorie 6 – op een schaal van 1 tot 7, waarbij 7 staat voor het hoogste risico en de hoogste premiecategorie) en voor Côte d'Ivoire (van 7 naar 6). De premiecategorieën werden echter verhoogd voor Brazilië (van 3 naar 4), El Salvador (van 4 tot 5) en voor Ghana (van 5 naar 6).  

Het acceptatiebeleid voor al deze landen blijft ongewijzigd.